wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 09.01.2024

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 09.01.2024

Opublikowano: 6-02-2024; 10:47 przez Iwona Bocian

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Marek Wierzbowski, Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Boris Poleganow, Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Michał Semow,  Bartłomiej Janusz, Wadim Jabłoński, Piotr Bunsch (dołączył o godz. 22:30)

 

Sekretariat Zarządu: Barbara Batko, Anna Sitek
Komisja Rewizyjna: Michał Kochańczyk
Pracownicy: Magdalena Dacy, Stanisław Dacy

Omówiono następujące sprawy:

  1. Bezzwrotna zapomoga z Funduszu Berbeki.

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 1 z dnia 9.01.2024 r.  o udzieleniu wsparcia z Funduszu Berbeki dla J. Łabęckiego w kwocie 3 500 PLN.

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

W przypadku rodziny P. Barczyka na ten moment brak informacji ze strony KW Kraków czy takie wsparcie jest konieczne.

2. Regulamin wyjazdów Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu (Grupa Młodzieżowa).

Ustalono, że temat Regulaminu wyjazdów Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu (Grupa Młodzieżowa) powinien być przekazany do analizy prawnej przez T. Płóciennika. Po zebraniu ewentualnych uwag zostanie on przekazany do zatwierdzenia przez Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu

 3. Prośba o patronat Polskiego Związku Alpinizmu nad zawodami w narciarstwie biegowym Bitwa o Turbacz – pamięci Kacpra Tekieli 09.03.2024.

M.Dacy przekazała organizatorom pozytywną odpowiedź.

4. Prośba M. Wiślińskiego o zwrócenie się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Kraśnika oraz Kapituły Gwiazd Kraśnickiego Sportu o pośmiertne uhonorowanie K. W. Olecha.

M.Wiśliński wystosował prośbę o zwrócenie się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Kraśnika oraz Kapituły Gwiazd Kraśnickiego Sportu o pośmiertne uhonorowanie K.W. Olecha.

Nikt z Zarządu nie wniósł sprzeciwu. B.Batko skontaktuje się z wnioskodawcą.

5. Regulamin szkolenia Instruktorów Narciarstwa Wysokogórskiego.

P.Xięski zaproponował, aby doprowadzić dokument do stanu wymagającego wyłącznie jego zatwierdzenia przez Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu. M. Semow będzie pilotował temat. Dokument zostanie przekazany do akceptacji przez Zarząd w trybie on-line.

6. Budżetowanie Komisji Szkolenia. Stawki dla instruktorów na unifikacjach i kursach instruktorskich.

M.Semow przekazał, iż trwa nabór na kurs instruktora narciarstwa wysokogórskiego. Konieczne jest określenie stawek, jakie powinny obowiązywać na szkoleniach instruktorskich. Ponadto niezbędne jest ustalenie zasad dotyczących dysponowania środkami na prowadzenie unifikacji przez poszczególne komisje.

O godz. 21:40 W. Jabłoński opuścił zebranie.

7. Zatwierdzenie dokumentów do umowy wspierania sportów nieolimpijskich:

Powołanie zawodników do Kadry Narodowej – alpinizm jaskiniowy – 39 osób.
Kryteria kwalifikacji na Mistrzostwa Świata Juniorów i Mistrzostwa Świata we wspinaczce lodowej.
Regulamin powoływania zawodników do Kadry Narodowej we wspinaczce lodowej 2024.

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 2 z dnia 9.01.2024 r. o powołaniu zawodników do Kadry Narodowej w alpinizmie jaskiniowym.

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 3 z dnia 9.01.2024 r. o zatwierdzeniu Kryteriów i zasad kwalifikacji do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów i Mistrzostwa Świata we wspinaczce lodowej w 2024 roku.

Wynik głosowania:
Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 4 z dnia 9.01.2024 r. o zatwierdzeniu Regulaminu powoływania zawodników do Kadry Narodowej we wspinaczce lodowej 2024.

Wynik głosowania
Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1

8. Zatwierdzenie dokumentów wymaganych umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki:

Regulamin powoływania zawodników do Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej.
Powołanie zawodników do Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej na rok 2024.
Powołanie zawodników do Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej na rok 2024 na wniosek trenerów klubowych.

Zdaniem P. Xięskiego należy skierować do Sztabu Szkoleniowego zapytanie o konkretną rekomendację. M. Wierzbowski skontaktuje się w tym celu z Trenerem Głównym.

 

O godz. 22:30 zebranie opuścił M.Semow. Do zebrania dołączył P. Bunsch.

9. Prośba Klubu Uczelnianego AM z Lublina dotycząca wypożyczenia chwytów Polskiego Związku Alpinizmu.

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 5 z dnia 9.01.2024 r.  o wypożyczeniu chwytów Polskiego Związku Alpinizmu dla Klubu Uczelnianego AM z Lublina. Osobą wyznaczoną do spraw technicznych został P. Bunsch.

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy