wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 09.08.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 09.08.2016

Opublikowano: 18-10-2016; 13:10 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Xięski, Monika Strojny, Iwona Bocian, Miłosz Jodłowski, Jerzy Rostafiński, Arkadiusz Kamiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

  1. Tomasz Stefanowicz – wniosek KWS o nadanie stopnia instruktora.

J.Głowacka przekazała zebranym, że wobec odbycia stażu instruktorskiego przez wnioskującego o nadanie stopnia instruktora wspinaczki sportowej PZA. – organizator kursu nie zgłasza zastrzeżeń dla nadania stopnia instruktora wspinaczki sportowej Kol.T.Stefanowiczowi. Głosowanie zostanie zarządzone na grupie zarządu w przyjętym trybie dla tego typu wniosków.

  1. Zasady funkcjonowania COS Betlejemka

Krótko przedyskutowano kwestię udzielania miejsc noclegowych w pokoju instruktorskim dla osób nie będących instruktorami w sytuacjach nadmiernego obłożenia sali zbiorowej. Ustalono, że sytuacje nadkompletu miejsc w pokoju zbiorowym na piętrze i jednoczesnym występowaniu wolnych miejsc w pokoju instruktorskim powinny być rozwiązywane zgodnie z normami koleżeńskimi obowiązującymi w społeczności taternickiej. Decyzje w takich sprawach podejmuje kierownik obiektu

  1. Foundation of a European Mountaineering Union.

P.Xięski krótko wyjaśnił genezę koncepcji powstania FEMU. Inicjatorami pomysłu takiej federacji są Oeav i Dav, Zarząd PZA przeprowadzi analizę korzyści ale też i kosztów związanych z ewentualnym powstaniem nowej struktury. Na tą chwilę Zarząd jest sceptycznie nastawiony dla realizacji tego projektu ze względu na dodatkowe koszty oraz potencjalnie marginalizację roli UIAA której nasz Związek jest pełnoprawnym członkiem

O 21:08 dołączył A.Kamiński.

  1. Pomoc dla R. Szafirskiego

I.Bocian potwierdziła, że na koncie Funduszu Berbeki są wystarczające ilości środków finansowych do udzielenie wsparcia dla rodziny R.Szafirskiego. Pozostaje do ustalenia czy takie wsparcie finansowe jest niezbędne, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. W razie stwierdzenia, że jest potrzeba udzielenia wsparcia finansowego stosowne głosowanie na grupie zarządu zostanie zarządzone.

  1. Projekt ustawy o zwalczaniu dopingu

A.Kamiński poinformował, że ew. uwagi ze strony KWS do projektu ustawy zostaną zgłoszone w terminie wymaganym przez MSiT.

  1. Wspinaczka sportowa na IO Tokio 2020.

A.Kamiński krótko zrelacjonował przewidywaną formułę IO w Tokio 2020. Na pewno będzie ograniczenie ilościowe, tj. 20 osób z danej płci, czyli w sumie 40. IFSC nie wydało jeszcze wytycznych co do formuły udziału w IO. Nie jest wykluczone, że będzie to trójbój. Na pewno przez udział wspinaczki w IO w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie ze strony sponsorów i mediów tą dyscypliną sportu i imprezami jakie w tym zakresie odbywają się w kraju.

  1. Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych – zatwierdzenie składu.

Dorota Nejman i Dominik Cysewski chcą wejść w skład Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych. Ustalono, że na grupie Zarządu PZA nastąpi następnie zatwierdzenie składu tej komisji.

  1. Akademia Górska, festiwale i przeglądy – uczestnictwo PZA.

A.Kaminski poinformował, że podczas Akademii Górskiej w Zakopanem organizowany jest Puchar Polski w boulderingu. J.Głowacka dodała, że do organizatorów Festiwalu została przekazana informacja, iż PZA jest zainteresowana udziałem w imprezie. Przy czym w celu ustalenia szczegółowych oczekiwań ze strony organizatorów będzie się kontaktował bezpośrednio P.Pustelnik. P.Xięski dodał, że dzwonił do R.Wcisło w celu ustalenia czy podtrzymuje ona swoją gotowość do koordynowania organizacji i wręczenia podczas Festiwalu w Lądku nagród za wybite osiągnięcia górskie. R.Wcisło potwierdziła swoją gotowość.

Partnerzy