wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.01.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.01.2017

Opublikowano: 14-02-2017; 11:27 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 14-02-2017; 11:29 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Marek Kujawiński, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Piotr Kubicki, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka oraz Dyrektor Biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

  1. Stowarzyszenie GTW Gliwice oraz KS Sportiva Tarnów – przyjęcie w poczet członków zrzeszonych w PZA.

A.Kamiński wyjaśnił, że stowarzyszenie KS Sportiva Tarnów istnieje od czerwca 2016 i zostało założone przez niego i Edytę Ropek. W bieżącym roku chcą dołączyć do klubów zrzeszonych w PZA.

Następnie P.Pustelnik zapytał o dokumenty jakie zostały przedłożone przez Stowarzyszeniu GTW Gliwice. W opinii M.Wierzbowskiego należy poczekać z przyjęciem tego klubu do PZA. Miłosz Jodłowski zasugerował kontakt telefoniczny celem zapytania o powody złożenia wniosku. Taki tryb postępowania poparł P.Pustelnik. W związku z tym decyzja w zakresie ew. przyjęcia tego klubu do PZA została przełożona na kolejną skypekonferencję. Temat będzie koordynował M. Wierzbowski.

Następnie P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w poczet członków zrzeszonych w PZA Klubu Sportowego Sportiva Tarnów.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Wykluczenie z PZA z klubów: Speed Rock Wadowice,  UKS Piętnastka Lublin, Matragona Warszawa.

P.Kubicki wyjaśnił, iż kontakt telefoniczny z Speed Rock Wadowice jest utrudniony (nikt nie odbiera). Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku Klubu Mantragona oraz UKS Piętnastka Lublin.

Do dyskusji włączył się A.Kamiński deklarując, iż podejmuje się kontaktu ze Speed Rock Wadowice. M.Jodłowski zadeklarował natomiast kontakt z UKS Piętnasta Lublin. Ustalono zatem, że do tego czasu tryb wykreślenia z listy członków zrzeszonych w PZA zostanie wobec tych dwóch klubów wstrzymany.

Następnie P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie wykreślenia z listy klubów zrzeszonych w PZA klubu Mantragona

Wynik głosowania:

Za- 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Zatwierdzenie składu reprezentacji na TWG 2017.

A.Kamiński wyjaśnił, że do czasu podania IFCS nie wiadomo, którzy zawodnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w The World Games 2017. Przy czym są oczywiście prognozy, kto ma w tym względzie największe szanse.

Następnie P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd na wniosek KWS składu reprezentacji Polski na The World Games 2017.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw -0
Wstrzymało się -0

  1. Ściany wspinaczkowe – status po przetargu.

M.Wierzbowski wyjaśnił, że przetargi zostały zakończone. A.Kamiński krótko zreferował sprawy organizacyjne związane z wydarzeniem jakim jest The World Games 2017 WG 2017. Wyjaśnił, że całość prac jest przez niego koordynowana i wie jaki osoby są zaangażowane w ten projekt i która za co odpowiada. Na najbliższej skypekonferencji zostanie przedstawione przez niego krótkie podsumowanie. P.Pustelnik jest bardzo zadowolony, że koordynacja spoczywać będzie w rękach jednej osoby, a poszczególne działania rozdzielone są już pomiędzy konkretne osoby.

  1. Serwis internetowy – Instruktorzy PZA.

M. Strojny na grupie Zarządu podała adres strony internetowej, gdzie zaprezentowani są instruktorzy PZA. M. Kujawiński wyjaśnił, iż w ten projekt zaangażowany jest Łukasz Depta. Dodał, że został wysłany email do wszystkich instruktorów PZA, żeby uzupełniali niniejszą stronę o swoje dane i osiągniecia sportowe. Niniejsza strona stanowi narzędzie do promowania „marki” instruktora PZA.

M.Wierzbowski ma wątpliwości co do tego kto powinien być wskazany jako właściciel tworzącej się w ten sposób bazy danych, kto jest właścicielem domeny na której założona jest strona itd.

Zdaniem P.Pustelnika nie należy podchodzić do tego projektu z takimi obiekcjami ponieważ projekt jest w jego ocenie prowadzony przez osoby wobec których nie ma żadnych zastrzeżeń. Ponadto jego zdaniem PZA jako Związek nie powinien się angażować w indywidualne inicjatywy podejmowane przez instruktorów.

M.Jodłowski wyjaśnił, że strona jest stroną instruktorów i nie jest ona w opozycji do PZA. Nie ma również nadrzędnego ograniczenia co do instruktorów PZA którzy są uprawnieni do umieszczania na niej informacji. Tj. nie ma zawężenia wyłącznie do instruktorów alpinizmu (i wyłączenie instruktorów taternictwa jaskiniowego czy narciarstwa). M.Jodłowski dodał ponadto, że z uwagi na to, że na oficjalnej stronie Związku informacje dot. instruktorów są rozrzucone zaskutkowało to tym, że powstała indywidualna strona promująca „markę” instruktora PZA.

M.Kujawiński dodał, że strona powstała za wiedzą i akceptacją Komisji Szkolenia. Na tym zakończono dalszą dyskusję w tym temacie.

  1. Szkolenie PZA – licencje i uprawnienia.

Zdaniem A.Kamińskiego bezwzględnej zmiany wymaga regulamin szkolenia. W ten sam sposób traktowane są obecnie szkolenia i licencjonowanie. W jego ocenie temat wymaga szerszego omówienia i propozycja zmiany w tej kwestii zostanie przez KWS zaprezentowana. Ustalono, że temat po przeanalizowaniu zostanie ponownie podjęty za ok. 4 tygodnie.

O 21:20 wyłączył się z dalszego udziału P.Kubicki.

  1. Propozycja zmiany składu zespołu d/s zbadania wypadku na Shivlingu.

P.Xięski wyjaśnił, iż Robert Szymczak nie może być w składzie zespołu roboczego do spraw zbadania okoliczności wypadku na Shivlingu ponieważ udzielał konsultacji medycznych Grzegorzowi Kukurowskiemu. Powoduje to konflikt interesów. W związku z tym J. Majer zaproponował, aby odwołać R.Szymczaka, a w to miejsce powołać Pawła Podsiadło. Zainteresowany wyraża zgodę na pracę w tym zespole.

Zdaniem P.Xięskiego przy braku uwag należy przegłosować zmiany w składzie niniejszego.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie odwołania Roberta Szymczaka ze składu zespołu ds. zbadania okoliczności wypadku na Shivlingu i powołanie w to miejsce Pawła Podsiadło.

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Środki finansowe na szkolenia w 2017 roku.

Marzena Szydłowska podała, iż PZA zostało przez MSiT przyznane 1mln 300zł na sporty nieolimpijskie. Związek otrzymał również zgodę ze strony MSiT na finansowanie zgrupowań zagranicznych.

Ponadto PZA będzie miało możliwość dołączenia do systemu sportu młodzieżowego, w tym możliwość pozyskania środków w tym zakresie.

  1. Nadanie uprawnień instruktorów wspinaczki skalnej PZA dla Mikołaja Winiarskiego i Damiana Granowskiego.

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie nadania uprawnień instruktorów wspinaczki skalnej PZA dla Mikołaja Winiarskiego i Damiana Granowskiego.

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. WZD 2017 sprawy organizacyjne – noclegi, wyżywienie.

Temat spraw organizacyjnych związanych z WZD został przydzielony I.Bocian. Wcześniej P.Xięski podziękował za zaangażowanie w organizację w latach poprzednich.

W toku krótkiej wymiany zdań ustalono, iż należy przemyśleć, czy należy zachować konwencję jednodniowej organizacji spotkania i czy nie warto jednak kontynuować spotkania w formie tematycznych zespołów roboczych również w dniu kolejnym. Nie podjęto na skypekonferencji w tej kwestii jednoznacznej decyzji.

Partnerzy