wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.04.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.04.2018

Opublikowano: 18-06-2018; 18:39 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 18-06-2018; 18:43 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Monika Strojny, Iwona Bocian, Piotr Kubicki, Janusz Ryszewski

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Zaproszony: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

1.Krótkie podsumowanie spotkania ze środowiskiem wspinaczki sportowej w Tarnowie.

A Kamiński przekazał zebranym iż udało się zorganizować w Tarnowie spotkanie ze środowiskiem wspinaczki sportowej, tj. trenerami, zawodnikami, rodzicami itd.

Poruszono m.in. temat odpowiedzialności w przypadku wyjazdów zawodników na wyjazdy krajowe i zagraniczne. Wyjaśniono uczestnikom spotkania, iż wyjazdy na zawody powinny być organizowane indywidualnie przez kluby oraz trenerów danego zawodnika, na tą chwilę związek jedynie dofinansowuje starty reprezentacji Polski. W trakcie spotkania okazało się, że nie wszyscy rodzice zawodników byli tego świadomi. Byli przekonani cała odpowiedzialność spoczywa na Komisji jako jednostki kierującej na udział w zawodach.

Podczas spotkania wyjaśniono również nowe realia związane z realizacją zadań dofinansowywanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, przede wszystkim sprawy związane z oczekiwaniami MSiT względem trójboju, przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020, rozwiązań i regulacji, które PZA wprowadza w 2018 roku.

Na w/w spotkaniu poza A.Kamińskim był obecny również Miłosz Jodłowski, Marek Wierzbowski, Marzena Szydłowska, Karolina Wiącek. Obecność członków Zarządu oraz osób z biura pozwoliła uzmysłowić zebranym, iż poruszane kwestie to nie są indywidualne pomysły Komisji czy Związku, ale wymagania Ministerstwa.

W opinii P.Xięskiego podczas najbliższego WZD PZA warto zorganizować panel dyskusyjny dot. wspinaczki sportowej. Zasadne jest wysłanie zapytania do klubów czy byłyby zainteresowane takim panelem lub jakie są oczekiwania w tej kwestii z ich strony.

Zaproszenie zostanie przygotowane przez A. Kamińskiego. M.Jodłowski dodał, że takie zaproszenie warto przesłać również do dużych obiektów wspinaczkowych, które uczestniczą w organizacji zawodów (Mural itd.).

2.Kryteria i regulaminy KWS.

Arkadiusz Kamiński wyjaśnił, jak wyglądają założenia komisji dotyczące publikacji kryteriów i regulaminów dotyczących kadry narodowej oraz powołań do reprezentacji Polski na dane zawody. Zdaniem komisji w pierwszej kolejności pod uwagę brane są wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym, a dopiero potem wyniki uzyskane w rywalizacji krajowej. W 2018 roku komisja po raz pierwszy wprowadziła tak szczegółowe kryteria, KWS stara się wsłuchiwać w uwagi i zapytania trenerów, zawodników i rodziców. Bierze również pod uwagę szanse zawodników na uzyskanie wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym, co jest zasadniczym celem realizowanych programów dofinansowywanych przez MSiT.

3.Wypadek Tomasza Brzeskiego – status sprawy.

M.Wierzbowski krótko przedstawił status sprawy.

4.WZD 2018 – stan przygotowań

Krótko omówiono stan przygotowań do WZD 2018. I. Bocian na grupie zarządu załączy krótki projekt harmonogramu zgromadzenia.

5.Maciej Kubera – odwołanie w sprawie odebrania uprawnień instruktora PZA.

Krótko omówiono odwołanie złożone przez M.Kuberę.

6.Licencje instruktorskie – status sprawy.

W opinii J.Ryszewskiego poszczególne komisje powinny nadzorować swoich instruktorów i egzekwować opłacanie składek instruktorskich. Zdaniem P.Xięskiego nie tyle na poziomie Komisji, ale na poziomie całego Związku należy komunikować o zmianach wprowadzonych w zasadach opłat licencyjnych. Należy wyjaśnić, iż uległ zmianie nie tylko regulamin (na korzyść instruktorów) ale również wysokość opłat. Projekt takiego komunikatu zostanie przygotowany przez J. Ryszewskiego, a następnie zostanie przesłany do wszystkich zainteresowanych.

Ważne jest dokładne wypunktowanie wszystkich kluczowych zmian oraz zasad wnoszenia opłat (tj. że nie jest to już obecnie „sztywna data”, ale zasad, że opłata powinna być wniesiona przed rozpoczęciem szkolenia). P.Xięski podkreśla, że należy promować zalety nowo wprowadzonych zmian, tj. płatność bezpośrednio przez szkoleniem, preferencyjne stawki dla szkolących komercyjnie oraz na rzecz klubu oraz zerowa stawkach dla tych którzy szkolą wyłącznie na rzecz klubu.

Na zakończenie zebrania krótko przedyskutowano jeszcze status skargi złożonej przez uczestniczkę kursu wspinaczki zimowej organizowanego przez COS Betlejemka.

Partnerzy