wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 11.01.2022

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 11.01.2022

Opublikowano: 6-06-2022; 15:40 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 6-06-2022; 15:41 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Marek Wierzbowski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Agnieszka Szrek- Burczyk, Piotr Bunsch (od 21:30), Jarosław Gawrysiak, Piotr Pustelnik

 

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Goście: Karolina Wiącek, Ewa Białkowska

 

Omówiono następujące sprawy:

 

 1. Zatwierdzenie składu kadry narodowej PZA na 2022 rok (do umowy nieolimpijskiej: narciarstwo wysokogórskie, alpinizm jaskiniowy, wspinaczka wysokogórska, wspinaczka sportowa)

 Zarząd powołał zawodników do kadry narodowej wg przedstawionej listy.

Wynik głosowania

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

 1. Zmiany w statucie (m.in. zapisy dot. sportu osób niepełnosprawnych; kadencja delegatów)

 Zmiany dotyczące osób niepełnosprawnych należy przygotować do przedstawienia na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów, co do pozostałych nie podjęto decyzji.

 

 1. Termin i miejsce SW WZD (21-22.05.2022 Chęciny)

 Prezes wystąpi o zasięgnięcie opinii prawnej w sprawie ustalenia statusu WZD (sprawozdawcze czy wyborcze).

 

 1. Zatwierdzenie regulaminów w sporcie olimpijskim – wspinaczka sportowa

 Zarząd w głosowaniu zatwierdził regulaminy w sporcie olimpijskim – wspinaczka sportowa.

 Wynik głosowania

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

 1. Przedłużenie wynajmu magazynu w Lublinie – sprzęt wspinaczki sportowej

 Na dzisiaj opcja użytkowania magazynu w Lublinie jest optymalna. Należy przedłużyć umowę.

 

 1. Zatrudnienie trenerów do szkolenia we wspinaczce sportowej.

 Zarząd zobowiązał biuro do przygotowania draftu zatrudnienia (z określeniem formy zatrudnienia) i wynagrodzenia dla wszystkich pracowników.

 

 1. Zatwierdzenie regulaminów dla narciarstwa wysokogórskiego

Zarząd w głosowaniu zatwierdził regulaminy w sporcie olimpijskim – narciarstwo wysokogórskie.

 Wynik głosowania

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

 1. Możliwość wypłaty stypendiów sportowych ze środków własnych do momentu otrzymania środków z dotacji

 Podjęto decyzję o wypłacie stypendiów ze środków własnych do czasu otrzymania dotacji z MSiT. Zgoda przez aklamację.

 

 1. Zatwierdzenie regulaminów dla wspinaczki lodowej

 Zarząd w głosowaniu zatwierdził regulaminy w sporcie olimpijskim – wspinaczka lodowa.

 Wynik głosowania

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

 1. Regulamin licencjonowania kadry szkoleniowej PZA – zmiana formy karty potwierdzającej ważność licencji

 Ustalono, że zamiast hologramów potwierdzenie licencji będzie w formie elektronicznej jako plik PDF i kod QR.

Wynik głosowania

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

 1. Relacja z pracy Interdyscyplinarnej Komisji Szkolenia PZA

 Piotr Xięski krótko zdał relację z zebrania Interdyscyplinarnej Komisji Szkolenia. W najbliższym czasie odbędzie się zebranie IKS.

 

 1. Zatwierdzenie wysokości opłat za licencję WS w roku 2022

 Zatwierdzono regulamin licencyjny oraz wysokość opłat za licencję we wspinaczce sportowej zgodnie z dołączoną tabelą.

Wynik głosowania

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

Partnerzy