wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 01.02.2022

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 01.02.2022

Opublikowano: 6-06-2022; 15:55 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 6-06-2022; 16:08 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Marek Wierzbowski, Monika Strojny, Agnieszka Szrek- Burczyk, Piotr Bunsch, Piotr Pustelnik, Wadim Jabłoński

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

 

Omówiono następujące sprawy:

 

 

 1. Wniosek o objęcie patronatem PZA imprezy „Integrowanie Przez Wspinanie”.

Polski Związek Alpinizmu obejmie patronatem „Integrowanie Przez Wspinanie”. Wniosek przyjęto przez aklamację.

 

 1. Przyjęcie klubu „Zerwa” Opole w poczet członków PZA

W wyniku głosowania przyjęto do PZA klub Zerwa Opole oraz rozłożono Klubowi wpisowe na 2 raty.

Wynik głosowania

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

 1. Powołania do Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej.

Następujące osoby zostały powołane do Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej:

Gołąb Janusz KW Gliwice

Gurba Jan KW Nowy Sącz

Karaś Natalia KW Kotłownia

Kupiec Agnieszka KW Sakwa

Makowski Michał KW Kraków

Metelska-Cholewa Joanna Speleoklub Gawra

Miezianko Majka KS Korona Kraków

Nowakowski Szymon KW Sakwa

Radziejowski Jakub UKA Warszawa

Rutkowski Marcin Wrocławski KW

Sokołowski Andrzej Wrocławski KW

 

Wynik głosowania

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

 1. Podział środków z MSiT na poszczególne komisje.

Po zapoznaniu się z propozycją Biura dotyczącą podziału przyznanych środków na poszczególne komisje Zarząd, po dokonaniu drobnych korekt, zatwierdził proponowane kwoty.

 

 1. Wypłacanie środków własnych PZA na cele organizacji zgrupowań.

Ustalono, że należy uruchomić wypłaty ze środków własnych PZA dla akcji, które odbywają się na początku roku, przed otrzymaniem środków z MSiT. Po otrzymaniu dotacji z ministerstwa  nastąpi refundacja poniesionych kosztów

 

 1. Przyjęcie KU AZS UW

W wyniku głosowania przyjęto do PZA  Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego

Wynik głosowania

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

 1. Termin Walnego Zgromadzenia Delegatów

Ze względu na kolizję terminów WS WZD oraz Integrowania Przez Wspinanie i Mistrzostw Polski w Boulderingu postanowiono rozważyć przesunięcie terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów na kolejny weekend, czyli 28-29.05.2022. Agnieszka Szrek-Burczyk została zobowiązana do sprawdzenia dostępności tego terminu w ośrodku w Chęcinach.

 

 1. Zatwierdzenie programu szkolenia  i kwalifikacji do FRKF

Program  szkolenia  i kwalifikacji do FRKF zostaną przyjęte poprzez głosowanie na grupie dyskusyjnej, po rekomendacji KWS

 

 1. Zatwierdzenie tabeli opłat na 2022

W sprawie zatwierdzenia tabeli opłat na 2022 dotyczące przelicznika walut 1 euro = 5 zł. (opłaty startowe i licencje IFSC). Ustalono, że Piotr Bunsch przygotuje tabele po podaniu stawki przez IFSC

 

 1. Ustalenie wysokości wynagrodzeń osób współpracujących.

Wynagrodzenia osób współpracujących dla trenerów, fizjoterapeutów i psychologów wzrasta do 350 zł/dzień przy akcji szkoleniowej, zgodnie z decyzją MSiT. Wynagrodzenie dla sędziów i obsługi technicznej pozostaje w kwocie 200 zł/dzień, zgodnie z decyzją MSiT.

 

 1. Decyzja w sprawie wynagrodzeń osób pracujących przy obsłudze umów.

Zdecydowano, że utrzymane zostają kwoty ustalone w wyniku wcześniejszych rozmów.

 

Partnerzy