wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.02.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.02.2019

Opublikowano: 8-04-2019; 16:57 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Arkadiusz Brzoza, Miłosz Jodłowski, Monika Strojny, Michał Leksiński, Janusz Ryszewski, Marek Wierzbowski, Piotr Kubicki

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

1. Pismo z ministerstwa – oferta na 2019r.
M.Szydłowska poinformowała, ze na chwilę obecną jedynie dokumenty do umowy nieolimpijskiej zostały przygotowane i złożone do MSiT. Na ich podstawie zostały przyznane środki. Teraz pozostaje tylko przygotować aktualizacje i złożyć do MSiT. Wraz z ofertą zostanie złożone pismo dotyczące uzasadnienia organizacji zgrupowań zagranicznych we wspinaczce wysokogórskiej, taternictwie jaskiniowym oraz narciarstwie wysokogórskim.
M.Szydłowska poinformowała, że do dziś Biuro nie otrzymało żadnych dokumentów dotyczących dwóch programów dla wspinaczki sportowej. Mamy połowę lutego, akcje się odbywają a nie mają nawet akceptacji Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego Instytutu Sportu i MSiT.
M.Szydłowska zwróciła również uwagę na fakt problemów z otrzymywanie rozliczeń za akcje od ich uczestników. Postanowiono, ze w bieżącym roku nie będą wypłacane zaliczki na poszczególne akcje. Zwroty poniesionych kosztów będą następowały po poprawnie złożonym rozliczeniu akcji do Biura Związku.

2. WZD PZA 2019.
I.Bocian krótko poinformowała zebranych, że sala w Ostańcu jest dla PZA zarezerwowana. Przy czym sala dodatkowa nie jest dostępna. Ustalono, że do kolejnego zebrania zostanie potwierdzona możliwość organizacji przez PZA własnego bufetu w sali konferencyjnej w której ma być prowadzone WZD.

3. KN WS – incydenty z udziałem młodzieży.
A.Kamiński wyjaśnił problem jaki wystąpił podczas zgrupowania. Sprawa dyscyplinarna została skierowana do Sądu Koleżeńskiego.

4. Projekt Ariadna Life – systemu do lokalizacji ludzi, identyfikacji zagrożeń i wzywania pomocy w górach – prośba o rekomendację PZA.
M.Leksiński przestawił projekt Aktywny System Poszukiwania i Ratownictwa – Ariadna Life”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa turystów amatorów, wspinaczy / alpinistów i narciarzy poprzez wsparcie działań ratowniczych na terenie Polski, Europy i Świata na obszarach górskich. Narzędziem realizującym te działania będzie system teleinformatyczny integrujący najnowsze technologie lokalizacji oraz mikro lokalizacji z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań lokalizacyjnych oraz przystosowaniem nowych technologii możliwych do wykorzystania w miejscach pozbawionych zasięgu tradycyjnych technologii komunikacji. Obecnie projekt jest na etapie koncepcyjnym. Przy czym jego autorzy już na tym etapie zwrócili się do PZA o rekomendację dla tego projektu. W ocenie M.Lekińskiego nie ma przeciwwskazań, żeby takiej rekomendacji udzielić. Została ona już przez niego przygotowana i zamieszczona do weryfikacji na grupie Zarządu.

5. Nagroda Fair Play PKOl – zgłoszenie PZA.
M. Szydłowska poinformowała, że 15 lutego 2019 upływa termin zgłaszania wniosków do 52 Konkursu Fair Play PKOl Sugerowane jest wskazanie 4-ki uczestników z akcji ratowniczej z Nanga Parbat. Zdaniem P.Pustelnika nagroda powinna być dana wszystkim uczestnikom wyprawy, a nie tylko 4 oddelegowanych, bo wszyscy uczestnicy wyprawy zadeklarowali chęć wyruszenia z pomocą.

6. Rozliczenie umów z MSiT za 2018 rok.
Wszystkie rozliczenia umów zostały złożone w terminie. Brakuje nam tylko dokumentów źródłowych (oryginałów) do rozliczenia umowy z programu upowszechniania sportu.

7. Szymon Pęcikiewicz – zaległości finansowe wobec PZA za opłaty startowe MŚ za 2018.
A.Kamiński przestawił kwestię zaległości S.Pęcikiewicza wobec PZA za opłaty startowe. PZA zgłosiła go do startu w zawodach na które finalnie zawodnik nie pojechał, wycofując swoje zgłoszenie po terminie deadline IFSC. IFSC wystąpiła do PZA o uregulowanie należnej opłaty za zawodnika. Ustalono, że do czasu uregulowania zaległości nie zostanie powołany do Kadry Narodowej PZA na najbliższy rok.

8. Betlejemka – wynagrodzenia instruktorów i sytuacja ogólna.
P.Xięski krótko zreferował status sprawy dot. odwołania wypłaty wynagrodzenia w wysokości niezgodnej z nowo zatwierdzonym regulaminem. Po przekazaniu informacji o braku akceptacji Zarządu dla bezpodstawnej stawki wynagrodzenia za szkolenie w obecnie trwających kursach w COS pojawiły się wakaty wśród instruktorów (rezygnacja ze szkolenia zupełnie, ew. z wybranych terminów).
Poza wakatami pojawiły się dodatkowo nowe problemy:
a) w sytuacji braku instruktora faktura dzielona jest przez pozostałych instruktorów szkolących jako rekompensata za większe grupy szkoleniowe; takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez A. Koźbiała;
b) wątpliwości wzbudza także łączenie funkcji przez A.Koźbiała, tj. funkcji szkoleniowca oraz prowadzącego obiekt.

A.Brzoza przestawił rozwiązanie funkcjonujące w Karkonoszach, tj. że chatar nie może pełnić funkcji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy (dla uniknięcia powiązań personalnych).

Po krótkiej dyskusji M.Jodłowski podsumował, iż:
a) faktury zostaną zapłacone; na co P.Xięski zadeklarował rozmowy z wszystkimi wystawcami faktur (na tym etapie nie jest zasadne negocjowanie w tej kwestii z Piotrem Górką)
b) szkolenia są realizowane do końca maja
c) od nowego sezonu powinna nastąpić zmiana chatara

9. Zakup nowego sprzętu IT do biura PZA.
Ustalono, że niezbędna jest wymiania sprzętu IT.

10. Krzysztof Treter, Maciej Bedrejczuk – doraźna pomoc z Funduszu Berbeki.
Zarówno K.Treter i M.Bedrejczuk na ten moment nie potrzebują wsparcia finansowego, ale jeśli taka konieczność by zaistniała to zasygnalizują lub ew. wystąpią o wsparcie w dotarciu do specjalistycznego lekarza itd.

11. T.Brzeski – status sprawy.
M.Wierzbowski krótko przedstawił status sprawy.

Partnerzy