wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.05.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.05.2020

Opublikowano: 17-06-2020; 18:24 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Monika Kurowska, Jarosław Gawrysiak, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Strojny, o 20.09 dołączyła Iwona Bocian

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1. Szkolenia w klubach zrzeszonych w PZA w okresie zagrożenia epidemicznego.
W związku z wprowadzaniem kolejnych etapów odmrażania sportu Zarząd dostrzega zasadność wznowienia działalności szkoleniowej w zakresie wszystkich form aktywności realizowanych w PZA. W opinii Zarządu i Komisji Szkolenia PZA prowadzone przez kadrę szkoleniową Związku kursy i szkolenia nie generują zagrożenia epidemicznego. Szkolenia te prowadzone są w niewielkich grupach w okresie kilkudniowych turnusów. Instruktorzy działający w ramach własnej działalności gospodarczej przeważnie funkcjonują w rejestrze przedsiębiorców w oparciu o kod 85.51 PKD. Działalność rejestrowana w oparciu o ten kod PKD w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia jest dozwolona.
Z kolei kluby z definicji opierają swoją działalność szkoleniową o dział nr 93.12 w PKD która z zasady jest zamrożona w związku występującym zagrożeniem epidemicznym. Przepisy są nieprecyzyjne w związku z czym Zarząd PZA podjął działania, zmierzające do ich doprecyzowania, a także jednoznacznego ujęcia działalności kadry szkoleniowej PZA w pakiecie aktywności dozwolonych w aktualnie wprowadzanym III etapie odmrażania. Do czasu wyjaśnienia tej sytuacji, rekomendujemy wszystkim klubom powstrzymanie się od prowadzenia organizowanej przez nie działalności szkoleniowej opartej o dział nr 93.12 PKD.
Komunikat w sprawie zasad prowadzenia działalności szkoleniowej w czasie pandemii covide-19 zostanie przesłany do wszystkich klubów zrzeszonych w PZA.
 
2. Blacha instruktora KW Warszawa.
Klub Wysokogórski Warszawa działający od ponad roku poza strukturami PZA zorganizował z własnej inicjatywy kurs instruktorski. Na stronie internetowej KWW został opublikowany komunikat w którym prócz relacji z przebiegu kursu, przedstawiono projekt blachy instruktorskiej. Do Zarządu PZA dotarło sporo głosów ze strony kadry szkoleniowej Związku, zawierających opinię że projekt blachy instruktora Klubu Wysokogórskiego Warszawa ze względu na podobieństwo do blachy instruktorskiej PZA narusza prawa Związku oraz może wprowadzać w błąd w zakresie identyfikacji organizacji. Zarząd uznał, że zarówno blacha instruktorska jak i program kursu instruktorskiego KWW kopiują w istotnym zakresie wartości intelektualne i schematy szkoleniowe wypracowane przez lata przez kadrę szkoleniową PZA. Zarząd postanowił nie podejmować w związku z tym naruszeniem kroków prawnych. Zarząd postanowił zwrócić się do Zarządu KW Warszawa z prośbą o unikanie podobnych sytuacji w przyszłości.

3. Pismo w/s uruchomienia ścian wspinaczkowych.
PZA wysłał do MSiT wnioski wraz ze szczegółowym uzasadnieniem dotyczące ponownego uruchomienia działalności ścian wspinaczkowych w ramach odmrażania działalności sportowej w związku z malejącym zagrożeniem epidemicznym.

4. Reklama PZA w przewodniku Jura Południowa.
Zarząd postanowił skorzystać z oferty Wydawcy w sprawie zamieszczenia reklam PZA w najnowszym przewodniku Jura Południowa.

5. Akademia Zarządzania Sportem 2020 – szkolenie on-line w terminie 20 maja 2020r.
M.Szydłowska poinformowała o szkoleniu, w którym mogą wziąć udział zainteresowani członkowie Zarządu.

6. Termin i sposób przeprowadzenia WZD PZA.
M.Wierzbowski sugeruje organizację WZD PZA we wrześniu. Bezpośrednie spotkanie z delegatami daje większe możliwości konstruktywnych dyskusji. Jest też jedną okazją w roku kiedy przedstawiciele klubów spotykają się w tak szerokim gronie. Przy czy w chwili obecnej nie jest pewne, czy ze względu na zagrożenie epidemiczne organizacja takiego spotkania, nawet we wrześniu, będzie już możliwa. W takim przypadku zostanie zorganizowane WZD zdalne wyłącznie w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019.

7. Prezentacja A.Kamińskiego o wykorzystaniu ścianach wspinaczkowych PZA.
Po zawodach World Games w dyspozycji pozostały 3 przenośne ściany wspinaczkowe (co prowadzenia, baldów i czasówek). Ze strony sztabu szkoleniowego w osobie A.Kamińskiego padła propozycja, aby te ściany zlokalizować w różnych miejscach w Polsce w celach treningowych dla członków kadry narodowej. Rozważane są lokalizacje: Niepołomice (ściana do prowadzenia), Tarnów (ściana do czasówek); Gliwice lub Łódź (baldy).
Budżet oszacowano na ok. 100 – 160 tys. zł. Uzgodniono, że należy wystąpić do MSiT o zwiększenie dotacji o ten koszt. Jako uzasadnienie wskazać brak możliwości trenowania przez kadrę narodową w innych obiektach wspinaczkowych.

Partnerzy