wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.07.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.07.2016

Opublikowano: 4-08-2016; 16:13 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Monika Strojny, Iwona Bocian, Marek Kujawiński, Leszek Cichy, Arkadiusz Kamiński, Arkadiusz Brzoza

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

Spotkanie rozpoczął P. Xięski od krótkiego zreferowania spotkania w TPN dotycącego udostępnienia Parku. PZA zostało poproszone o wytypowanie 5 uczestników tych warsztatów. W składzie delegacji były 2 osoby z KW Warszawa. Finalnie wzięło udział 6 osób. Następnie podjęte zostały tematy ujęte w harmonogramie spotkania.

  1. Kodeks Etyki Zawodowej Instruktorów PZA.

Kodeks Etyki Zawodowej Instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu określa w punkcie 5, iż rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej przez Instruktora PZA należy wyłącznie do Sądu Koleżeńskiego PZA. Jednak Kodeks zatwierdzony został przez Zarząd PZA w dniu 28.10.2010 r. – a więc w czasie, gdy obowiązywała poprzednia wersja przepisów dyscyplinarnych.

Sąd Koleżeński zaproponował usunięcie z Kodeksu Etyki punktu niezgodnego z Regulaminem Dyscyplinarnym, lub zmiany jego sformułowania na treść: „Rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem postanowień Kodeksu Etyki Zawodowej przez Instruktora PZA należy do organów dyscyplinarnych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Alpinizmu.”

M. Kujawiński stwierdził, że zapis zaproponowany przez Sąd Koleżeński wydaje się rozsądny. M. Wierzbowski wyjaśnił, że w miarę możliwości dokona analizy dokumentu pod kątem niezbędnych zmian.

O 21:00 dołączył Arkadiusz Kamiński.

O 21:30 dołączył Arkadiusz Brzoza.

  1. Europejski Tydzień Sportu (pismo z MST).

A.Kamiński wyjaśnił, że temat ew. udziału PZA w Europejskim Tygodniu Sportu (ETS) został przekazany do weryfikacji przez G.Tuckiego.

W ramach bardzo wstępnej propozycji G. Tucki zasugerował panel dyskusyjny nt. przygotowania zawodnika do rywalizacji sportowej. Uczestnicy panelu: G.Gajaszek, E.Ropek, M.Bibro, A.Beno – moderator panelu. Zasadnicze pytanie, czy PZA zamierza brak udział w ETS i ew. jaki budżet jest w stanie w tym względzie wyasygnować PZA lub/i KWS.

Następnie A.Kamiński poruszył temat World Games. W chwili obecnej wyjaśnia się sprawa przygotowania ścian na te zawody. Organizacją tematu zainteresowani są Francuzi (ściany są w zasadzie już gotowe i będą wykorzystane na zawodach w Szwajcarii).Zdaniem M.Wierzbowskiego sprawa nie jest tak prosta i niesie ze sobą ograniczenia w zakresie zamówień publicznych jeśli wykonanie ścian byłoby po stronie Związku.

  1. Głosowanie w sprawie nadania uprawnień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego.

M.Strojny wyjaśniła, iż wszyscy kandydaci skończyli kurs instruktorski i ukończyli wymagane szkolenia.

Następnie P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie nadania uprawnień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego następującym osobom:

1. Jan Górniak GOPR
2. Kamil Suder KW Zakopane
3. Jacek Żebracki KS Kandahar
4. Wojtek Malawski KW Kraków
5. Justyna Żyszkowska (unifikacja) TKN Tatra Team
6. Przemek Pawlikowski KW Zakopane
7. Przemek Cholewa KW Zakopane

Wyniki głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Szkolenie trenerów wspinaczki sportowej i naruszanie przez nich kompetencji zapisanych w regulaminie kadry PZA.

Związek jak najbardziej jest zainteresowany tworzeniem kadry szkoleniowej, przy czym trzeba doprecyzować regulacje tak, aby uczestnicy tych kursów, nie przekraczali swoich kompetencji.

  1. Kwestia opłacania licencji instruktorskich

Zdarzają się przypadki braku opłacenia licencji instruktorskiej przy jednoczesnym korzystaniu z przywilejów z tym związanych (logo itd.). P.Xięski stwierdził, że nie jest realne uregulowanie składki za parę lat wstecz. Warto ogłosić „abolicję” dla wszystkich instruktorów, którzy zalegają z opłacaniem licencji, przy czym na takich warunkach, żeby „abolicja” nie była bardzo „krzywdząca” dla tych, którzy z tego obowiązku się wywiązują.

 

Partnerzy