wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.11.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.11.2019

Opublikowano: 22-01-2020; 18:09 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 22-01-2020; 18:10 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Kurowska, Jarek Gawrysiak, Marek Wierzbowski, Marcin Księżak

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka,

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

 1. Komisja Wspinaczki Sportowej – zatwierdzenie nowego składu po WZD.

M.Szydłowska poinformowała, że zostały ogłoszone przez Ministerstwo wszystkie programy na rok 2020. W związku z tym pytanie, kto będzie z ramienia Komisji Wspinaczki Sportowej przygotowywał projekty programów.

A.Kamiński potwierdził, że KWS działa nieustannie i faktycznie była prośba skierowana do nowego Zarządu PZA o czas na ukonstytuowanie finalnego składu tej Komisji. W jego opinii Komisja w obecnym składzie działa sprawnie i można ją formalnie zatwierdzić.

P.Pustelnik zdecydował, że w ciągu 7 dni ma być przedstawiony do akceptacji Zarządu finalny skład Komisji Wspinaczki Sportowej.

 1. Organizacja pracy Zarządu – regulaminy, ich publikacja, konieczne zmiany itd.

M.Szydłowska krótko poinformowała o aktualnych wymogach Ministerstwa w stosunku do działania związków sportowych (m.in. protokoły z posiedzeń Zarządu. WZD itd.). M.Wierzbowski stwierdził, że w zasadzie dochodzi wyłącznie wymóg protokołowania posiedzeń poszczególnych Komisji, co obecnie może nie mieć miejsca.

 1. Przepisy dotyczące nadawania klas sportowych we wspinaczce sportowej.

A.Kamiński poinformował, że przepisy nie były zmieniane od lat w zakresie nadawania klas sportowych we wspinaczce sportowej. Do wyjaśnienia w związku z tym, czy trzeba je zatwierdzić ponownie i zaktualizować o obecne wymagania (trójbój itd.). M.Szydłowska wskazała, że przepisy na pewno wymagają aktualizacji, bo obecnie wspinaczka sportowa jest sportem olimpijskim.

Ustalono, że A.Kamiński dokona aktualizacji i przedłoży niniejsze przepisy do ponownego zatwierdzenia.

 1. WZD 2020 – finalna lokalizacja.

Ustalono, że WZD sprawozdawcze 2020 odbędzie się w Chęcinach.

 1. Sekcji Wspinaczki Sportowej AZS Poznań – zapytanie o zrzeszenie w PZA.

Sekcja Wspinaczki Sportowej AZS Poznań przesłała pytanie co powinna zrobić by móc się zrzeszyć w PZA. Pytanie czy można zrzeszać sekcje. Zdaniem M.Szydłowskiej powinna się zrzeszyć AZS Poznań, a nie sekcja.

P.Xieski dodał, czy może zrobić tak, że zrzesza się Klub, ale składka do PZA odprowadzana jest wyłącznie od członków sekcji uprawiających alpinizm (a nie wyłącznie wspinaczkę sportową).

Zebrali zgodnie stwierdzili, że to jest optymalne rozwiązanie i taka odpowiedź zostanie skierowania do AZS Poznań.

 1. Regulamin zmian barw klubowych – podsumowanie prac, stawki ekwiwalentu, licencje klubowe.

Ustalono że regulamin zostanie zawieszony z uwagami na grupie Zarządu do końca tygodnia.

 1. Wydanie zaświadczenia o zdobycie Manaslu.

Z uwagi na starania podjęte przez Speleoklub Łódzki, dotyczące wsparcia finansowego dla członka tego klubu, Zarząd Klubu zwrócił się do PZA o wydanie zaświadczenia o jego wejściu na  Manaslu 28 września 2019. Wejścia tego dokonał w zespole złożonym uczestników programu Polski Himalaizm Zimowy. Skan zaświadczenia o osiągnięciu wysokiego wyniku sportowego jakim jest zdobycie Manaslu jest wymagany jako załącznik do wniosku, który jest składany przez Klub do Urzędu Miasta Łódź.

Zebrani byli zgodni, że nie jest to wyprawa organizowana przez PZA, zatem jest brak podstaw do wystawienia takiego zaświadczenia. W opinii P.Pustelnika i J.Gawrysiaka zainteresowany powinien zwrócić się albo sam, albo przez swojego agenta obsługującego wyprawę do ministerstwa turystyki danego kraju, na terenie którego leży góra. Ew. takie potwierdzenie powinien wystawiać jeden z partnerów wyprawy.

 1. Dokooptowanie do składu kadry NW Anny Tybor (seniorka, KW Zakopane).

Zarząd głosował w sprawie dokooptowania Anny Tybor (KW Zakopane) do Kadry Narodowej Narciarstwa Wysokogórskiego.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Prośba Mateusza Mirosława – udział w kursie.

Mateusz Mirosław wystosował do PZA prośbę o wyrażenie zgody na uczestnictwo w kursie Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA. Jako uzasadnienie podał, że prowadzi zawodniczkę tj. Aleksandrę Mirosław, która bierze udział w szkoleniu Olimpijskim. W roku 2018 zawodniczka zdobyła tytuł Mistrzyni Świata, w roku 2019 obroniła wspomniany tytuł i zdobyła kwalifikację Olimpijską na IO Tokio 2020.

Uzgodniono, że Mateusz Mirosław nie może wziąć udziału w kursie, ponieważ obecnie nie ma w planach organizacji takiego kursu.

 1. Nowelizacja Regulaminu Wynagrodzeń w zakresie wysokości stawek instruktorskich.

W związku z podniesieniem cen kursów w Betlejemce ustalono, że zasadna jest nowelizacja Regulaminu Wynagrodzeń w zakresie wysokości stawek instruktorskich.


Dotychczasowe brzmienie:
2.Ustala się maksymalne stawki wynagrodzeń za dzień pracy na ww. imprezach:
a/ 500 zł brutto – za zajęcia w skałkach oraz za zajęcia kameralne typu szkolenia, wykłady, warsztaty oraz prace przy organizacji zawodów i podczas akcji szkoleniowych
b/ 600 zł brutto – za zajęcia w górach w sezonie letnim,
c/ 700 zł brutto – za zajęcia w górach w sezonie zimowym,

Proponowana zmiana
2.Ustala się maksymalne stawki wynagrodzeń za dzień pracy na ww. imprezach:
a/ 535 zł brutto – za zajęcia w skałkach oraz za zajęcia kameralne typu szkolenia, wykłady, warsztaty oraz prace przy organizacji zawodów i podczas akcji szkoleniowych
b/ 640 zł brutto – za zajęcia w górach w sezonie letnim,
c/ 750 zł brutto – za zajęcia w górach w sezonie zimowym
c/ 850 zł brutto – za zajęcia w górach w sezonie zimowym w trakcie kursów taternictwa I i II stopnia

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Relacja ze spotkania UIAA.

PPustelnik zreferował przebieg zebrania UIAA. Podczas spotkania odbyły się m.in. wybory do nowego Management Committee UIAA. Wybrany został reprezentant z Malty, Iranu i Mongolii.

P.Pustelnik przekazał ponadto, iż UIAA nie wydatkuje w 100% odprowadzanych składek przez kraje członkowskie. Stanowi to w jego ocenie potwierdzenie, ze obecnie UIAA to martwa organizacja, która nie realizuje celów jaki przyświecały przy jej powołaniu.

Zebrani było zgodni, że powinien zostać wystosowany list otwarty ze strony Zarządu zwracający uwagę na ten fakt, plus na kwestię rozważenia zmiany lokalizacji siedziby UIAA, której koszty prowadzenia stanowią istotny udział w strukturze kosztów tej organizacji.

Ponadto podczas tego zebrania ustalono, że zebranie UIAA odbędzie się w Turcji, a dopiero w 2021 w Polsce w Zakopanem.

Partnerzy