wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.12.2023

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 12.12.2023

Opublikowano: 18-01-2024; 9:01 przez Barbara_Batko | Modyfikacja: 18-01-2024; 9:21 przez Barbara_Batko

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Boris Poleganow, Iwona Bocian, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Strojny, Bartłomiej Janusz

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka, Barbara Batko

Pracownicy: Magdalena Dacy, Stanisław Dacy

Omówiono następujące sprawy:

  1. Naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej przez instruktora PZA Grzegorza Mroza.

30. listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu oraz KSWSiW z G. Mrozem, dotyczące treści publikowanych na stronie i profilu Facebook GOUP Szkoła Wspinania. G. Mróz stwierdził,
iż w żadnej z form swojej działalności nie przekroczył zakresu kompetencji, wynikających z posiadanego stopnia instruktorskiego. Jednocześnie przyznał, że informacje zawarte na stronie mogły być różnie interpretowane i wprowadzać w błąd. Zadeklarował korektę formy zapisu.

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 1 z dnia 12.12.2023 r. o udzieleniu kol. Grzegorzowi Mrozowi upomnienia za publikowanie na stronie i profilu Facebook Szkoły Wspinania GOUP treści sugerujących naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej Polskiego Związku Alpinizmu w zakresie prowadzenia szkoleń wykraczających poza obszar kompetencji wynikający z posiadanego stopnia IWS PZA oraz zobowiązano go do korekty publikowanych treści w zakresie:

  1. Określenia posiadanego stopnia instruktora Polskiego Związku Alpinizmu wraz z opisem zakresu obszarowego i merytorycznego oferowanych szkoleń.

  2. Określenia sposobu realizacji szkoleń, które wykraczają poza obszar kompetencji – współpraca z Instruktorem Taternictwa/Instruktorem Alpinizmu Polskiego Związku Alpinizmu.

  3. Precyzyjnego określenia czy dana oferta jest propozycją wyjazdu wspinaczkowego dla samodzielnych wspinaczy czy też szkoleniem lub kursem wspinaczkowym

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej przez instruktora PZA Piotra Słupińskiego.

W związku z naruszeniem Regulaminu Kadry Szkoleniowej Polskiego Związku Alpinizmu (poświadczenie nieprawdy o aktualności licencji organizatorowi kursu) w głosowaniu podjęto Uchwałę nr 2 z dnia 12.12.2023 r. o odebraniu uprawnień instruktorskich kol. Piotrowi Słupińskiemu na okres trzech miesięcy (od dnia 12.12.2023) oraz nałożeniu obowiązku uiszczenia zaległych opłat licencyjnych za rok 2022 i 2023.

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Zmiany w Regulaminie Kadry Szkoleniowej Polskiego Związku Alpinizmu (zatwierdzone w grudniu 2022)

W związku ze zmianami w Regulaminie Kadry Szkoleniowej Polskiego Związku Alpinizmu
w głosowaniu podjęto
Uchwałę  nr 3 z dnia 12.12.2023 r. o nadaniu stopnia Instruktora Alpinizmu Polskiego Związku Alpinizmu (IA) wszystkim Instruktorom Taternictwa Polskiego Związku Alpinizmu (IT), którzy uzyskali stopień IT przed 2022 rokiem (zgodnie z listą).

Jednocześnie zaznaczono, że do podjęcia działalności szkoleniowej w warunkach zimowych (kursy turystyki zimowej, kursy taternickie zimowe) konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów licencyjnych, właściwych dla stopnia IA.

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Zapomogi z Funduszu Berbeki.

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 4 z dnia 12.12.2023 r. o udzieleniu zapomogi świątecznej
z Funduszu Berbeki dla matek samotnie wychowujących dzieci:

J.S.  – 1 200 PLN
J.O.  – 1 200 PLN
A.W. – 1 200 PLN
S.P.  – 1 200 PLN
B.C. –  1 200 PLN
oraz dla:
A.S.  – 10 000 PLN

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

5. Wysokość opłat licencyjnych kadry szkoleniowej Polskiego Związku Alpinizmu na rok 2024.

W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 5 z dnia 12.12.2023 r. o uwzględniającej inflację zmianie wysokości opłat licencyjnych z dotychczas obowiązujących 350 PLN oraz 420 PLN na odpowiednio 400 PLN (płatność do dnia 31. 01.2024) oraz 480 PLN (płatność od dnia 01.02.2024).

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 1
Wstrzymało się – 0

 

Partnerzy