wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 13.06.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 13.06.2017

Opublikowano: 13-07-2017; 14:07 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Kujawiński, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Leszek Cichy, Arkadiusz Brzoza, Piotr Kubicki

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor Biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

1. TWG

Arkadiusz Kamiński poinformował o stanie przygotowań do TWG. Tej chwili najważniejsza jest promocja i zwiększenie działań marketingowych.

2. Rozliczenia dofinansowań

Ponieważ rozliczenia wymagają coraz większej ilości wypełnianych dokumentów a sprawy organizacyjne związane z wyjazdami, zawodami zajmują bardzo dużo czasu, należy rozważyć zatrudnienie firmy zewnętrznej do obsługi zawodników.

3. Przyjęcie Stowarzyszenia GTW Gliwice do PZA

Wynik głosowania:
Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 3

Stowarzyszenie GTW Gliwice zostało przyjęte w poczet członków PZA.

4. Raport Shivling – stopień zaawansowania prac, zasady udostępniania, podziękowania dla zaangażowanych w pomoc

Raport zespołu ds. zbadania okoliczności i przyczyn wypadków na Shivlingu w 2016r. jest już gotowy. Został przekazany Prezesowi PZA, Wiceprezesowi i Sekretarzowi Generalnemu w celu zapoznania się i decyzji co do dalszych losów raportu. Komisja rekomenduje złożenie podziękowań osobom zaangażowanym w pomoc (Czechów, szefa agencji).

5. Wypadek Tomasza Brzeskiego

Tomasz Brzeski jest w trakcie kosztownej rehabilitacji po wypadku, któremu uległ w trakcie zawodów KW Zakopane. Do PZA wpłynęło pismo z macierzystego klubu Tomasza z prośbą o pomoc finansową. Zarząd jednogłośnie zadecydował o przyznaniu dofinansowania na rehabilitację w wysokości 2 000 zł.

6. Ściana PZA do boulderingu

Po TWG w zasobach PZA pozostanie ściana do boulderingu. Należy zwrócić się do klubów z propozycją zagospodarowania obiektu. Biuro zajmie się związanymi z tym sprawami organizacyjnymi.

7. Głosowanie Kadry Narodowej w narciarstwie wysokogórskim (wg załączonej tabeli)

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Zarząd przegłosował następujący skład KN w NW: Piętka Marcin, Januszyk Iwona, Rząsa Franciszek, Wojciechowski Krzysztof, Brzeska Ewa, Elantkowski Jan, Karpiel Klemens, Sawicki Kacper.

8. Głosowanie w sprawie zawieszenia stopnia Maciejowi Kuberze.

W związku z uporczywym działaniem kol. Macieja Kubery, który reklamuje swoje usługi w internecie niezgodnie z faktycznymi uprawnieniami KSWSiW wystąpiła z wnioskiem o odebranie mu stopnia trenera wspinaczki sportowej na okres pół roku.

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

9. Głosowania zgłoszone przez KSWSiW

a) Głosowanie w sprawie nadania stopnia IA Januszowi Ryszewskiemu.

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

b) Głosowanie w sprawie nadania stopnia IWS (Małgorzacie Grabskiej, Krzysztofowi Kornowi, Pawłowi Kowalskiemu, Piotrowi Sienkiewiczowi, Arkadiuszowi Brzozie, Pawłowi Orawiec, Pawłowi Ramatowskiemu).

Wynik głosowania:
Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2

c) Głosowanie w sprawie warunkowego dopuszczenia do egzaminu wstępnego na kurs IT (Damian Granowski, Marcin Księżak, Kacper Tekieli).

Wynik głosowania:
Za – 7
Przeciw – 1
Wstrzymało się – 1

10. Głosowanie w sprawie nadania stopnia IT Polokowi.

Ze względu na późną porę głosowanie przeniesiono na następną skypekonferencję.

Partnerzy