wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.01.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.01.2020

Opublikowano: 24-02-2020; 14:06 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Monika Kurowska, Marcin Kraszewski, Piotr Bunsch, Jarek Gawrysiak, Marek Wierzbowski, Agnieszka Szrek-Burczyk

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka,

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

 1. Wniosek o przyznanie stopnia Instruktor Wspinaczki Sportowej PZA zgodnie z listą.

Zarząd głosował nad nadaniem stopni Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA następującym osobom (kandydaci spełnili wymogi formalne):

Bartosz Nowik
Agata Kieraś
Marek Szawdyn
Szymon Jeżak
Tomasz Ferber
Paweł Czyż
Krystian Macieja
Tomasz Wojciechowski
Klaudia Kandzia
Dorota Kościańczuk
Marta Gromadzka
Mateusz Nawratek
Michał Kot

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Ustalenie wysokości opłat za licencje instruktorskie.

Zarząd dyskutował w sprawie wysokości składek instruktorskich. Składki instruktorskie nie były indeksowane od kilku lat. Zarząd zaproponował następujące rozwiązanie:

Od 1 lutego 2020 r. ulega zmiana wysokości składki instruktorskiej.
a) 125 zł dla instruktorów szkolących wyłącznie w klubach PZA.
b) 250 zł dla pozostałych instruktorów.
Instruktorzy szkolący nieodpłatnie pozostają zwolnieni ze składki.

Składkę w dotychczasowej wysokości można wpłacać do końca stycznia 2020.
Następnie zostało zarządzone głosowanie.

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Zawiadomienie klubów w sprawie SWZD 2020.

M.Szydłowska poinformowała, że trzeba już wysyłać informację do Klubów i sekcji w sprawie SWZD 2020. Projekty dokumentów zostały zamieszczone na grupie. Zebrani nie zgłosili uwag do ich brzmienia.

 1. Wsparcie z Funduszu Berbeki PZA.

Zarząd zdecydował o udzieleniu bezzwrotnej zapomogi z Funduszu Berbeki PZA dla następujących osób:

Joanna Sawicka – 1 000 zł
Justyna Osińska – 1 000 zł
Agnieszka Wirska – 1 000 zł
Sylwia Porożyńska – 1 000 zł
Barbara Chrzanowska – 1 000 zł
Krzysztof Treter – 5 000 zł
Ryszard Pilch – 3 000 zł

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Andrzej Mirek – ciąg dalszy współpracy.

W toku dyskusji ustalono, że zasadne jest zawarcie z Andrzejem Mirkiem umowy na okres kolejnych 12 miesięcy.

 1. Wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego o nazwie Klub Wspinaczkowy Agama w Polskim Związku Alpinizmu.

Uzgodniono, że jeśli Klub jest samodzielnym podmiotem to brak przeszkód do rozpoczęcia standardowego trybu procedowania przyjęcia do struktur PZA. Po przedłożeniu przez Klub wymaganych dokumentów zostanie podjęta decyzja o jego ew. przyjęciu.

 1. Zawodnicy wspinaczki sportowej a sport wojskowy (możliwość uczestnictwa w programie sportowym wojska).

Zdecydowano o wysłaniu do zawodników kadry narodowej informacji na temat ew. ich udziału w sporcie wojskowym z prośbą o zwrotną informacje na temat przekazania ich danych osobowych do wojska.

 1. Spotkanie techniczne PZA-TPN w Betlejemce w sprawie rewitalizacji budynku Betlejemki.

P.Xięski zrelacjonował wizytacje dyrekcji TPN w Betlejemce w kwestii rewitalizacji budynku. Co prawda TPN podchodzi do kwestii rewitalizacji dość ostrożnie to zakres prac jaki dopuszcza jest satysfakcjonujący. Ponadto pojawiła się opcja adaptacji innego obiektu na potrzeby bazy noclegowej PZA.

 1. Sztab szkoleniowy we wspinaczce sportowej – wysokość wynagrodzeń.

W ocenie M.Jodłowskiego zaproponowane stawki wynagrodzenia zasadne jest przedyskutować z zainteresowanymi. I dopiero po uzyskaniu opinii jest sens przeprowadzić ich głosowanie przez Zarządu PZA.

 1. Rozszerzone zebranie KTJ w dniu 18.01.2020r. Kiry.

A.Szrek-Burczyk poinformowała, że w dniu 18.01.2020r. w Kirach planowane jest zebranie KTJ. Ustalone zostało, że w zebraniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zaproszone lub członkowie klubów zrzeszonych w PZA.

 1. Powołanie zawodników do Kadry Narodowej we Wspinaczce Wysokogórskiej.

Uzgodniono, że głosowanie w sprawie powołania zawodników do Kadry Narodowej we Wspinaczce Wysokogórskiej zostanie przeprowadzone na grupie Zarządu PZA.

 1. Podział środków w umowie nieolimpijskiej przy niższej dotacji na 2020 rok.

Przeprowadzona została dość szeroka dyskusja w zakresie klucza podziału środków w umowie nieolimpijskiej przy niższej dotacji na 2020 rok. Finalnie ustalono, że nie ma możliwości optymalnego podziału środków pomiędzy poszczególne Komisje bez znajomości planów działań poszczególnych Komisji. W związku z czym ustalono, że na grupie Zarządu zostaną umieszczone budżety głównych 4 Komisji. I w oparciu o nie zostanie dokonany podział środków, który zostanie przekazany do Ministerstwa.

Partnerzy