wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 16.07.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 16.07.2019

Opublikowano: 7-10-2019; 23:50 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Monika Kurowska, Piotr Bunsch, Jarosław Gawrysiak, Marcin Księżak, Monika Strojny

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

1. Powołanie do składu kadry narodowej:
    1) Krzysztof Banasik
    2) Andrzej Życzkowski

Zarządzono głosowanie nad wyborem do składu kadry narodowej:

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

2. Prośba o patronat honorowy „Olimpiady wiedzy i wartości w sporcie”
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej we współpracy z Urzędem Miasta Opole zwrócił się do PZA o objęcie patronatem honorowym „Olimpiady wiedzy i wartości w sporcie”. Tegoroczna edycja olimpiady dotyczyć będzie „Polskiego alpinizmu i himalaizmu” i ma się odbywać od września do grudnia br.
Marcin Księżak skontaktuje się z Wydziałem w sprawie ustalenia zasad patronatu.

3. Propozycja Marka Kaziora – współpraca przy powstaniu nowej ściany wspinaczkowej w Rudzie Śląskiej.
Z uwagi na nieobecność Piotra Pustelnika przełożono rozmowę na ten temat na późniejszy termin.

4. Zatwierdzenie składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2019 w Japonii.
Zespół ds. Szkolenia podczas zebrania 15 lipca br., w którym udział wzięli: Ewa Białkowska, Monika Prokopiuk, Edyta Ropek i Arkadiusz Kamiński dyskutował nad powołaniami zawodników na Mistrzostwa Świata seniorów w Tokio, Japonia. Zespół ds. szkolenia oraz KWS przedstawili propozycję składu reprezentacji na zawody.
Zarządzono głosowanie nad składem na MŚ 2019 – propozycja:

1. Aleksandra Kałucka
2. Natalia Kałucka
3. Aleksandra Rudzińska
4. Anna Brożek
5. Patrycja Chudziak
6. Marcin Dzieński

Wynik głosowania:
Za – 7
Wstrzymało się – 1
Przeciw – 0

5. Zatwierdzenie regulaminu powoływania zawodników na zawody międzynarodowe w taternictwie jaskiniowym.
Zgodnie z decyzją MSiT ws. realizowania zadań z zakresu sportów nieolimpijskich Ditta Kicińska i Agnieszka Szrek – Burczyk przygotowały regulamin określający zasady powoływania zawodników na zawody międzynarodowe w taternictwie jaskiniowym p.n.: Krajowe kryteria kwalifikacji do reprezentacji taternictwa jaskiniowego na zawody Mistrzostw Świata i Europy.

Zarządzono głosowanie nad zatwierdzeniem regulaminu:
Za – 8
Przeciw -0
Wstrzymało się – 0

6. Zatwierdzenie składu Komisji Kanioningowej i Komisji Szkolenia PZA.
Jolanta Głowacka i Marcin Księżak przesłali proponowane składy Komisji PZA:
  
Propozycja składu Komisji Kanioningowej:
 1. Małgorzata Multan – członek
 2. Piotr Pawłowski – członek
3. Grzegorz Danek – członek
4.  Aleksander Dobrzański – członek
 5. Zbigniew Tabaczyński – członek
 6. Jacek Broński – przewodniczący

Zarządzono głosowanie nad zatwierdzeniem składu Komisji Kanioningowej:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Propozycja składu Komisji Szkolenia:
1. Jan Kuczera – Przewodniczący
2. Marcin Kraszewski
3. Darek Żurek
4. Marcin Księżak
5. Paweł Grenda

Zarządzono głosowanie nad zatwierdzeniem składu Komisji Szkolenia:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

7. Pismo od Andrzeja Mecherzyńskiego-Wiktora – routesetterzy IFSC.
Arkadiusz Kamiński przedstawił sprawę maila od Andrzeja Mecherzyńskiego w sprawie braku oficjalnego ogłoszenia przez Związek możliwości kandydowania na wakujące miejsca routesetterskie w IFSC. Jarosław Gawrysiak zobowiązał się do przygotowania projektu odpowiedzi do Andrzeja Mecherzyńskiego, który będzie wymagał wkładu Arka Kamińskiego.

8. Sprawa Tomasza Brzeskiego.
Marek Wierzbowski przedstawił obecny stan sprawy dot. Tomasza Brzeskiego.

9. Wyprawa unifikacyjna PHZ.
Marek Wierzbowski przedstawił plan najbliższej (wrzesień-październik 2019 r.) wyprawy unifikacyjnej Polskiego Himalaizmu Zimowego i proponowanego przez kierownika PHZ Piotra Tomalę składu wyprawy. Ustalono odrębny termin rozmowy na ten temat na skypekonferencji.

Partnerzy