wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 17.03.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 17.03.2020

Opublikowano: 12-05-2020; 18:44 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Monika Kurowska, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Strojny, Piotr Bunsch, Marcin Kraszewski, Jarosław Gawrysiak, Marcin Księżak

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

1. Przyjęcie Klubu Wspinaczkowego AGAMA.
Zarząd głosował w sprawie przyjęcia Klubu Wspinaczkowego AGAMA w poczet klubów zrzeszonych w PZA.

Wynik głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

2. Wytyczne realizacji zadań – głosowanie.
Zdaniem M.Jodłowskiego formuła zapisu wytycznych realizacji zadań może być niezrozumiała dla przeciętnego zawodnika. Dlatego proponuje przeznaczenie jeszcze 2-3 dni na ostateczne opracowanie dokumentu.
Biuro zaleca, żeby poczynione ustalenia, niezależnie od nazwy przygotowanego dokumentu (regulamin czy wytyczne), były formalnie przyjęte, żeby uniknąć zarzutu ze strony zawodników, że są to wymagania wyłącznie Biura.
Reasumując, do 24 marca br. jest czas na zgłoszenie uwag do dokumentu zamieszczonego na grupie Zarządu PZA. Następnie do tych wytycznych będzie przygotowana interpretacja w postaci FAQ zgodnie z propozycją M.Jodłowskiego. Każda z komisji ustali pytania na grupie Zarządu a odpowiedzi udzieli biuro oraz Sztab Szkoleniowy.

3. Sztab szkoleniowy – wspinaczka sportowa, zatwierdzenie składu
Zdaniem P.Pustenika Prezydium PZA powinno się spotkać ze Sztabem Szkoleniowym. Przy czym wcześniej należy skład tego Sztabu formalnie przyjąć.

Zarząd głosował nad zatwierdzeniem Sztabu Szkoleniowego we wspinaczce sportowej w składzie:
Ewa Białkowska
Arkadiusz Kamiński
Monika Prokopiuk
Mateusz Mirosław

Wynik głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

O 20:41 dołączył M.Księżak.

4. Zatrudnienie Rafała Kanowskiego
P.Bunsch wyjaśnił, iż w KWS jest sporo biurowych prac. Tymi zajęciami odpłatnie miałby się zająć Rafał Kanowski, który zainteresowany jest taką współpracą.
M.Jodłowski stwierdził, że to dobre rozwiązanie, bo uporządkuje to pracę Komisji. Nikt z pozostałych zebranych nie zgłosił również sprzeciwu wobec zawarcia umowy z R.Kanowskim.

Zarząd głosował w sprawie zawarcia umowy zlecenia z Rafałem Kanowskim.

Wynik głosowania:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

5. Koronawirus a WZD.
M.Szydłowska podała, że biuro jest w stałym kontakcie z biegłym rewidentem. Projekt przepisów dopuszcza przedłużenie o 90 dni złożenie sprawozdania. W takiej sytuacji możliwe będzie przesunięcie terminu WZD. Przy czym P.Pustelnik stwierdził, że konieczne jest poinformowanie delegatów o planowanym terminie (formalnie wymagane najpóźniej miesiąc przed planowanym WZD). M. Wierzbowski przyznał, że przekazanie takiej informacji jest wskazane.
A.Szrek-Burczyk poinformowała, że na ten moment nie ma umowy z ośrodkiem. Agnieszka zweryfikuje w ośrodku czy są inne terminy alternatywne i przekaże do wiadomości Zarządu.

M.Wierzbowski dodał, że walne KTJ (24-25.04.2020) jest również konieczne do przesuniecie w czasie. P.Pustelnik zaproponował, że można rozważyć organizację dzień przed WZD, ew. w niedzielę Wygodne rozwiązanie z uwagi na przyjazd w jednym terminie i w jedno miejsce.
A. Szrek-Burczyk wyśle do zainteresowanych informację o przesunięciu walnego KTJ a nowy termin zostanie podany w możliwie najszybszym terminie.

6. Zatwierdzenie Kadry Narodowej KTJ.
Na wniosek KTJ Zarząd głosował za powołaniem Kadry Narodowej w alpinizmie jaskiniowym na okres 01.01-31.12.2020 zgodnie z przedłożona listą (28 zawodników).

Wynik głosowania:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy