wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 17.08.2021

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 17.08.2021

Opublikowano: 1-02-2022; 1:44 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Marek Wierzbowski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Agnieszka Burczyk-Szrek, Marcin Kraszewski, Piotr Bunsch, Jarosław Gawrysiak

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Gość: Rafał Kanowski

Omówiono następujące sprawy:

 1. Stypendium dla Aleksandry Mirosław.

Zarząd głosował o przyznanie przez PZA stypendium sportowego dla zawodniczki KN Aleksandry Mirosław za zajęcie IV miejsca na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.

Stypendium przyznawane jest na okres 18 miesięcy od 1 września 2021 do 28 lutego 2023. Wysokość to 5290,00 plus pochodne 1038,96 łącznie 6328,96 zł.

Wynik głosowania

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Zatrudnienie Pana Mateusza Mirosław.

Zarząd głosował w sprawie dalszego zatrudnienia trenera Mateusza Mirosław. Decyzja dotyczy zatrudnienia trenera na okres od 01/09/2021 do 31/12/2021 z wynagrodzeniem 5500,00 zł brutto.
Warunkiem dalszego zatrudnienia jest objęcie opieką również innych zawodników w kategorii seniora. Zakres obowiązków określi sztab szkoleniowy.

Wynik głosowania

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Akademia Zarządzania Sportem – szkolenia wrzesień 2021

M.Szydłowska poinformowała, iż zgłosiła swój udział w szkoleniu, które odbędzie się 1 września 2021 r. w Warszawie. Temat szkolenia – Digitalizacja sportu – rozwiązania technologiczne, które zmieniają sport.

Krótko przedyskutowano kto może być zgłoszony jako druga osoba. Wstępnie zasugerowano, że może Stanisław Dacy byłby chętny.

 1. Zatwierdzenie składu reprezentacji na MŚ w Moskwie.

Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata we wspinaczce sportowej, Moskwa, Rosja, 16-21 września 2021.

Kryteria kwalifikacji spełnili: 

1. Anna Brożek – 7:52 sekundy
2. Patrycja Chudziak – 7:47 sekundy  
3. Marcin Dzieński – 5:94 sekundy 
4. Natalia Kałucka – 7:58 sekundy 
5. Aleksandra Mirosław – 6:84 sekundy (IO Tokio 2020), 1 m. w konkurencji na czas w czasie Igrzysk Olimpijskich w Tokio

W/W zawodnicy podczas Mistrzostw Świata w Moskwie będą rywalizować w konkurencji wspinania na czas. 

Osoby oficjalne podczas wyjazdu: Mateusz Mirosław – Head of Delegation i trener, Tomasz Mazur – trener.

Wynik głosowania

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. T. Kuchno – zawieszenie (odebranie) uprawnień instruktorskich.

Zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym PZA nie ma możliwości zawieszenia uprawnień instruktorskich. Jest to zapis do zmiany w niniejszym regulaminie podczas WZD, aby był zapis umożliwiający nie tylko odebranie, ale również zawieszeniem uprawnień do czasu spełnienia warunków określonych przez Komisję Szkolenia.

Głosowanie w sprawie odebrania uprawnień kol. Tadeuszowi Kuchno zostało przeprowadzone na grupie Zarządu. Informacja o wyniku głosowania została przekazana do KSWSiW z prośbą o dalsze przekazanie do zainteresowanego.

 1. Badanie na zlecenie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – KODEKS DOBREGO ZARZĄDZANIA PZS .

M.Szydłowska wyjaśniła, że jest materiał określający wytyczne w zakresie zarządzania w związkach sportowych, tj. Kodeks Dobrego Zarządzania dla PZS. Na zlecenie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prowadzone jest badanie, które ma na celu przygotowanie rozwiązań ułatwiających wdrożenie tych wytycznych. Obejmuje również analizę stopnia stosowania wytycznych przez polskie związki sportowe oraz trudności, jakie się z tym wiążą.

Osobą do kontaktu w tym temacie będzie Marzena Szydłowska. Dyskutowano, czy Marcin Wernik nie mógłby być wsparciem dla Marzeny już na etapie wdrażania tych wytycznych. Spełnienie tego Kodeksu jest ważne, gdyż będzie skorelowane z poziomem dotacji.

 1. Wyjazd do Moskwy z Patrycją Chudziak jej trenera  na własny koszt.

Na wyjazd do Moskwy na własny koszt z Patrycją Chudziak wyraził jej trener. M.Jodłowski zapytał o uzasadnienie takiego wyjazdu. Uzasadnieniem jest to, że jadą partnerzy innych zawodniczek. Limity narzucone przez organizatora dla kadry szkoleniowej nie pozwalają na wysłanie kolejnej osoby na zawady tylko dlatego, ze zawodniczka tak chce. Wskazana osoba nie jest w sztabie szkoleniowym ani nie współpracuje ze Związkiem.

Ustalono, że prośba zostanie rozpatrzona negatywnie.

 1. Ściana wspinaczkowa do boulderingu ( kłopot z dokumentami i przeglądem).

Agnieszka Burczyk-Szrek przedstawiła zebranym jakie są problemy z przeglądem ściany i wymianą poszycia. Piotr Bunsch zasugerował, że może jest zasadny podział, że przegląd poszycia pozostawić Cezaremu Modrzejewskiemu a zabezpieczenie ściany i przegląd zrealizować z inną firmą, które będą chętne do współpracy z PZA. I np. umieścić logo sponsora.

 1. Dołączenie Wadima Jabłońskiego do składu KWW.

Zarząd głosował w sprawie dołączenie Wadima Jabłońskiego do składu KWW.

Wynik głosowania

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Finansowanie/Zaliczkowanie wypraw PHS/KWW.

Z uwagi na brak możliwości uczestnictwa głównego zainteresowane tj. Wadima Jabłońskiego temat przesunięty na następne zebranie lub do dyskusji na grupie Zarządu.

Jednocześnie Marzena Szydłowska potwierdziła, iż w razie przedłożenia faktury Związek może ją opłacić a w razie odwołania wyjazdu z przyczyn pandemicznych skierowane zostanie pismo do Ministra ws poniesionych kosztów i ich rozliczenia w ramach dotacji.

 1. Michał Górecki – skargi na instruktora.

Temat został przedyskutowany na grupie Zarządu.

 1. Współpraca z Arena Gliwice – wykorzystanie chwytów PZA, kurs sędziowski PZA, kurs Routsetterski poza PZA, przegląd (dokument) ścianki PZA do prowadzenia, zadaszenie ściany.

Jak podał Miłosz Jodłowski współpraca z Areną Gliwice miała zostać ograniczona z uwagi na problemy wygenerowane przez właściciela. Tymczasem, ku zdumieniu członków Zarządu, współpraca z obiektem rośnie: wykorzystanie chwytów PZA, kurs sędziowski PZA, kurs Routsetterski poza PZA, przegląd (dokument) ścianki PZA do prowadzenia, zadaszenie ściany.

R.Kanowski zapytał skąd informacja, że zawody mają zostać przeniesione do Gliwic. Wg. jego wiedzy nie było i nie ma planów do przeniesienia zawodów do Gliwic. Tak jak zostało to ustalone odbędą się one w Tarnowie.

Zdaniem M.Jodłowskiego chwyty jakie znajdują się na Arenie powinny zostać przeniesione na inną ścianę.

 1. Puchar Europy w Krakowie 2022

P.Bunsch powiedział, że w tym roku te zawody miały miejsce w Polsce. I cala impreza odbyła się w dobry klimacie i bez problemów organizacyjnych. Pytanie, czy PZA powtarza tą imprezę w 2022 z udziałem w PZA. Zdaniem P.Bunscha impreza takiej rangi w kraju to duża wartość i zasadne są powtórki. I jego zdaniem puchary Europy w skali światowej będą nabierać coraz większej rangi.

Magda Ziaja dobrze się sprawdziła przy organizacji tych zawodów. Problematyczna jest przed wszystkim kwestia finansowania.

Nie było głosów przeciw powtórzenia tego typu imprezy w PL.

Partnerzy