wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 18.04.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 18.04.2017

Opublikowano: 22-05-2017; 20:14 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Arkadiusz Kamiński, Miłosz Jodłowski, Piotr Kubicki, Leszek Cichy, Marek Kujawiński, Arkadiusz Brzoza, Monika Strojny

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka,

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

  1. Film dot. Broad Peak – patronat PZA.

P.Xięski przedstawił przedłożoną PZA propozycję patronatu nad filmem fabularnym dot. Broad Peak w reż. Leszka Dawida. Projekt od samego początku prac nad scenariuszem powstaje za zgodą i przy współpracy Rodziny Berbeków. Producent zwrócił się do PZA o możliwość prezentowania logo Związku w informacjach dotyczących filmu oraz o list rekomendacyjny popierający projekt.

Zarząd PZA wyraża gotowość objęcia projektu patronatem. Ostateczna decyzja dotycząca udzielenia patronatu PZA wraz ze zgodą na użycie dla celów promocji filmu logo PZA zostanie udzielona po przeprowadzeniu przez Zarząd kolaudacji filmu.

  1. Nadanie uprawnień ekipera PZA – Krzysztof Rychlik.

P.Xięski zarządził głosowanie wniosku Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych o nadanie uprawnień ekipera PZA kol. Krzysztofowi Rychlikowi (KW Kraków).

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

O 20:54 dołączył A.Brzoza.

  1. Sprawy dostępowe (Kielce, rezerwaty Małopolska) – krótkie relacja.

M.Jodłowski przedstawił relację z bieżących działań Komisji Ochrony Przyrody. Przewodniczący KOP poinformował, że w Małopolsce stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Lasów Państwowych w zakresie udostępniania obszarów chronionych dla działalności wspinaczkowej jest konstruktywne i przychylne środowisku wspinaczkowemu.

Komisja jest również w stałym kontakcie z RDOŚ w Kielcach oraz z miejscowymi klubami PZA w sprawach dostępu do rejonów wspinaczkowych w województwie Świętokrzyskim.

  1. The World Games – informacja A.Kamińskiego.

A.Kamiński zdał relację z przebiegu spotkania z komitetem organizacyjnym TWG. Spotkanie dotyczyło omówienia spraw organizacyjnych związanych z poszczególnymi konkurencjami (sędziowie, zabezpieczenie ścian itd.). Miasto Wrocław oczekuje specyfikacji technicznej z uwagi na wymogi związane z wjazdem sprzętu ciężkiego itd.

O godz. 21:00 dołączyła M.Strojny.

  1. Rezygnacja z uczestnictwa w składzie KSWSiW PZA osób: Wojciecha Michalskiego i Krzysztofa Tretera.

Zarząd przyjął do wiadomości rezygnacje z dalszych prac w składzie KSWSiW PZA osób: Wojciecha Michalskiego i Krzysztofa Tretera.

  1. Dofinansowanie dla zawodników Wspinaczki Sportowej.

Do Zarządu PZA wpłynęło w dniu 5.04.2017 odwołanie Marcina Dzieńskiego, Klaudii Buczek i Anny Brożek od decyzji KWS PZA wydanej w sprawie wysokości dofinansowań dla udziału wymienionych zawodników w zawodach PŚ we wspinaczce sportowej, jakie mają się odbyć w Chongqing oraz Nanjing Chinach. Zarząd zapoznał się z kalkulacjami kosztów i innymi materiałami otrzymanymi ze strony KWS i wnioskujących zawodników.

P.Xięski zarządził głosowanie w kwestii podtrzymania decyzji KWS w sprawie dofinansowań w kwocie 5 tys. zł/osobę, udzielonych Klaudii Buczek, Annie Brożek oraz Marcinowi Dzieńskiemu.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1

O godz. 21:15 P.Kubicki opuścił zebranie.

  1. Kandydatura Aleksandra Dobrzańskiego na instruktora kanioningu.

Zarząd ponownie powrócił do sprawy wniosku Komisji Kanioningu PZA o nadanie uprawnień instruktora kanioningu PZA kol. Aleksandrowi Dobrzańskiemu (Speleoklub Dąbrowa Górnicza)

O 21:37 dołączył do zebrania przewodniczący Komisji Kanioningu kol. Jacek Broński.

J.Broński przedstawił szeroko osobę A.Dobrzańskiego. Potwierdził, że swoją osobą gwarantuje, że kol. A.Dobrzański posiada właściwe kompetencje i predyspozycje dla pracy w charakterze instruktora kanioningu PZA i ponownie poprosił pozytywne rozpatrzenie tej kandydatury.

W efekcie złożonych przez kolegę J.Brońskiego wyjaśnień i rekomendacji P.Xięski zarządził ponownie głosowanie w sprawie nadania uprawnień instruktora PZA kol. A. Dobrzańskiemu.

Wynik głosowania:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2

  1. Zasady angażowania instruktorów w kursy i szkolenia organizowane w COS Betlejemka.

M.Kujawiński przedstawił schemat reguł wg. jakich rozliczani byli minionym sezonie instruktorzy PZA szkolący swoich kursantów w ramach COS Betlejemka. Obecny tryb rozliczeń powinien ulec zmianie, aby wyważyć interes instruktorów i COS Betlejemka.

  1. Ścianka wspinaczkowa Skarpa Lublin.

Zarząd zajął się sprawą użytkowania nowej ściany do wspinaczki na czas, zlokalizowanej w Lublinie na terenie Jednostki Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Obiekt jest własnością PZA dedykowanym dla treningów zawodników Kadry Narodowej PZA we wspinaczce sportowej Administratorem ściany jest UKS Skarpa Lublin. Uzgodniono, że w projekcie umowy zostaną zawarte prawa i obowiązki każdej ze stron.

 

 

Partnerzy