wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 29.06.2021

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 29.06.2021

Opublikowano: 12-08-2021; 13:40 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 12-08-2021; 13:42 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marzena Szydłowska, Piotr Bunsch, Wadim Jabłoński, Marcin Kraszewski, Agnieszka Szrek-Burczyk

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1. Ubezpieczenia w programie PHS: W. Jabłoński, P. Pustelnik
– zaproponowano aby po stronie uczestnika wyprawy było ubezpieczenie adekwatne do konkretnego wyjazdu i realiów panujących w danym kraju,
– mają być też prowadzone rozmowy mające na celu wypracowanie ubezpieczenia grupowego dla wyjazdów PHS.

2. Rezygnacja z pracy dla PZA Arkadiusza Kamińskiego została przyjęta przez zarząd.
Padła propozycja poszukiwania nowego pracownika w środowisku lub z zewnątrz, który miałby pełnić funkcję „managera” przy organizacji zawodów itp.

3. Narciarstwo wysokogórskie jako nowy sport olimpijski: Marzena Szydłowska
–  w związku z brakiem struktur i odpowiedniej kadry zawodniczej możliwe jest bardzo małe wsparcie ze strony ministerstwa,
– PZA jako jedyny związek będzie miał sport olimpijski zimowy i letni.

4. Mistrzostwa Polski i Puchary Polski, pozyskiwanie środków i kwestie organizacyjne: P. Bunsch, M. Szydłowska
–  ministerstwo wychodzi z założenia, że organizacja zawodów to sprawa związku sportowego a nie ministerstwa. Ministerstwo kładzie nacisk na akcje szkoleniowe .
– zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów ( propozycja z punktu 2)

5. Gliwice- rezygnacja z organizacji zawodów: P.Xięski omówił/podsumował sytuację w jakiej został postawiony PZA przez organizatorów zawodów Mistrzostw Polski Arenę Gliwice.
Dalsze działania w sprawie Areny podjęte będą po Mistrzostwach Polski 17-18 lipca 2021r.

6. Wadim Jabłoński przekazał informację, że nowym oficerem medialnym PHS będzie Paulina Wierzbicka ( media społecznościowe)

7. Baza Tatrzańska: P. Xięski
–  brak wjazdówki
– utylizacja wody szarej i wywiezienie z terenu parku
–  umawianie terminu spotkania z TPN
–  remont na Szałasiskach
– nowy system rezerwacji na taborach ( rezerwacja i opłaty tylko online, finansowo dla związku dużo korzystniej)

8. Mistrzostwa Europejskie P. Bunsch zreferował spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie. Z jego relacji wynika, że na tą chwilę obiekty wspinaczkowe w Tarnowie nie spełniają oczekiwani organizatorów ale sprawa jest rozwojowa.

Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 29.06.2021

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 18.05.2021

Opublikowano: 22-06-2021; 15:42 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Marek Wierzbowski, Agnieszka Burczyk-Szrek, Piotr Bunsch, Wadim Jabłoński, Jarosław Gawrysiak

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1. Nagroda dla Sekretarza Generalnego PZA (wniosek komisji rewizyjnej).
M.Jodłowski zaproponował treść uchwały:
Zarząd PZA zdecydował nie przyznawać kol. M. Wierzbowskiemu nagrody za jego działania na rzecz PZA. Jednocześnie podkreślamy, że doceniamy zaangażowanie sekretarza generalnego, a jego pracę oceniamy jednoznacznie pozytywnie.

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2

2. Regulamin PHS.
W ocenie P.Pustelnika w Regulaminie PHS brakuje ciała, które będzie odpowiedzialne za pozyskiwanie sponsorów.
Miłosz Jodłowski i Wadim Jabłoński stwierdzili, że do tego dedykowana jest Rada Programowa, gdzie zakładane jest uczestnictwo m.in. osobistości ze środowiska górskiego, np. Janusz Majer. W ocenie J.Gawrysiaka należy uczestników PHS uprzedzić o planowanym składzie Rady Programowanej, aby nie było żadnych niejasności pod tym względem.

Następnie podjęto dyskusję nad szczegółowymi postanowieniami Regulaminu.
P.Xięski zaproponował, żeby projekt regulaminu przekazać do oceny uczestników//kandydatów PHS. Przeciwny był temu P.Pustelnik i M.Jodłowski argumentujący, że program jest dobrowolny i regulamin powinien być określony przez prowadzącego program a nie jego uczestników.
Ostatecznie nie zdecydowano się przekazywać projektu regulaminu jego uczestnikom/kandydatom.

3. SWZD – propozycja organizatora Festiwalu w Lądku
P.Pustelnik poinformował o propozycji Renaty Wcisło o organizacji WZD PZA podczas Festiwalu w Lądku Zdroju. Data jest tożsama.
Zaleta zjazdu w Lądku jest taka, że Ci delegaci którzy chcą być zarówno na Festiwalu i WZD PZA mogą wziąć udział w obu imprezach (jeden koszt dojazdu). Przy czym rodzi to ryzyko kworum na WZD. W czasie ciekawych wydarzeń podczas Festiwalu może być trudno zdyscyplinować delegatów.
M.Strojny dodała, że 25.09 jest walne ISMF (choć nie wiadomo jeszcze gdzie z uwagi na covid).
W.Jabłonski stwierdził, że impreza w Lądku jest dobrym pomysłem, bo osoby będą mogły w czasie jednego wyjazdu wziąć udział w dwóch imprezach. P.Xięski zwrócił uwagę, że WZD trwa zwykle w godzinach przedpołudniowych. W związku czym nie ma bardzo dużego zagrożenia, że WZD będzie trwać kiedy będą ciekawsze pozycje Festiwalu.
M.Wierzbowski ma obawy, że lokalizacja w Lądku może być utrudnieniem dla delegatów pod względem dojazdu. Drugie zagrożenie to szersze grono uczestników WZD PZA (bo nie ma zakazu uczestnictwa jako słuchacza). Plusem jest jednak taki, ze brak jest kosztów (pokrywa organizator Festiwalu) oraz prezentacja PZA jako Związku otwartego na zaproszenia.
Finalnie ustalono, że P.Pustelnik będzie prowadził rozmowy z organizatorami Festiwalu, że PZA jest zainteresowane organizacją WZD PZA podczas tej imprezy.

4. Ściana Boulderowa.
A.Szrek-Burczyk przedstawiła plan rewitalizacji ściany PZA. P.Xięski zasugerował, że warto porozmawiać z wykonawcą nowego poszycia ściany na kwotę 41 250 netto zł, że faktura zostanie zapłacona po otrzymaniu na ten cel środków.
Przy czym na razie trudno wiązać się nowym kontraktem dopóki nie zostaną rozwiązane zalegle zobowiązania. Wykonawca bowiem zobowiązał się do zabezpieczenia ściany postawionej w Gliwicach specjalnie do tego zakupionej u niego płachty przeciw działaniu warunków atmosferycznych. Bez tego niezwłocznego zabezpieczenia kolejna ściana będzie wymagała niezwłocznej regeneracja poszycia.

Partnerzy