wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 18.12.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 18.12.2018

Opublikowano: 21-01-2019; 15:45 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Iwona Bocian, Arkadiusz Brzoza, Janusz Ryszewski, Miłosz Jodłowski, Monika Strojny, Piotr Kubicki

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Gość: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

  1. Opłaty za licencję zawodnika 2019 – propozycja KWS.

Na wniosek KWS P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia stawek opłat za licencje zawodników w 2019 zgodnie z tabela opłat obowiązujących w 2018r.

Wynik glosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Regulamin wynagradzania na imprezach PZA.

Krótko przedyskutowano uwagi zgłoszone do projektu regulaminu wynagradzania na imprezach PZA. Ustalono, iż M.Jodłowski skoryguje dokument i jego finalną wersję przedłoży do głosowania, które zostanie przeprowadzone na grupie dyskusyjnej Zarządu.

  1. Dokumenty do zatwierdzenia na 2019 (druk rozliczenia samochodu, umowa na samochód, zgoda na przetwarzanie danych, zgoda na wykorzystanie wizerunku, uchwała w sprawie kilometrówki).

Dokumenty zostaną przeredagowane i ponownie przedłożone do głosowania w trybie obiegowym na grupie dyskusyjnej Zarządu.

  1. Wymiana informacji między komisjami.

M.Strojny zapytała J.Ryszewskiego o powód braku przekazania do KNW informacji o kursie doszkalającym dla instruktorów narciarstwa wysokogórskiego, po ukończeniu którego instruktorzy Ci mieliby prawo do szkolenia na kursach turystyki zimowej organizowanych zgodnie z programem PZA. J.Ryszewski wyjaśnił jakie były założenia powołania kursu doszkalającego. Ostatni kurs skierowany był do instruktorów taternictwa jaskiniowego w celu uzupełnienia kadry szkoleniowej z danej dyscypliny (możliwość szkolenia w sytuacjach nagłych itp.).

  1. Zatwierdzenie składu kadry narodowej na 2019 rok.

Skład kadry narodowej po weryfikacji zawodników wspinaczki sportowej zostanie zatwierdzony w trybie obiegowym na grupie Zarządu.

  1. Wniosek o przywrócenie uprawnień instruktorskich kol. Ryszardowi Emilewiczowi.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie przywrócenie uprawnień instruktora wspinaczki skalnej kol. Ryszardowi Emilewiczowi

Wynik głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Informacja o kursie doszkalającym do prowadzenia szkoleń na kursach turystyki zimowej.

Temat kursu zostanie indywidulanie przedyskutowany przez M.Strojny i J. Ryszewskiego.

  1. Ogłoszenie konkursu na trenerów/koordynatorów KN, zaproszenie do współpracy przy akcjach.

A. Kamiński wyjaśnił, że KWS potrzebuje nadal osób do pracy w KWS. W związku z czym przestawiona została propozycja komunikatu dot. konkursu na koordynatora/trenera kadry narodowej i jego asystentów. W opinii KWS głównym koordynatorem/trenerem musi być osoba, która czynnie uczestniczy we współzawodnictwie IFSC w ciągu 5 ostatnich lat, a asystentem osoba, która uczestniczy w zawodach PZA, w ciągu 3 lat.

Zebrani nie zgłosili zastrzeżeń do brzmienia ogłoszenia w sprawie konkursu.

  1. Zatwierdzenie polityki rachunkowości PZA.

Zarząd doszedł do wniosku, że przedstawiony przez biuro PZA projekt dokumentu jest napisany hermetycznym językiem właściwym dla księgowych i biegłych z zakresu rachunkowości i wymaga konsultacji osób profesjonalnie związanych z rachunkowością stowarzyszeń. Postanowiono zlecić weryfikację treści dokumentu profesjonalistom. Dokument po konsultacjach zostanie przedstawiony na grupie Zarządu zostanie zatwierdzony w trybie obiegowym.

  1. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Kadry Szkoleniowej – korespondencja KTJ.

Komisja Taternictwa Jaskiniowego zwróciła się do Zarządu PZA o dokonanie zmian w Regulaminie Kadry Szkoleniowej, którego efektem powinno być potwierdzenie uprawnień i kompetencji instruktorów taternictwa jaskiniowego dla prowadzenia szkoleń w skałach i Tatrach zimą, w ramach kursów na taternika jaskiniowego. W trakcie dyskusji Zarząd stwierdził, że w świetle obowiązujących regulaminów nie ma żadnej formalnej przeszkody dla prowadzenia takich szkoleń oraz wobec czego zmiany w regulaminach nie są konieczne. Temat zostanie bezpośrednio wyjaśniony przez J.Ryszewskiego z D. Kicińską.

 

Partnerzy