wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 19.10.2021

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 19.10.2021

Opublikowano: 8-02-2022; 1:08 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 8-02-2022; 1:25 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Monika Kurowska, Monika Strojny, Piotr Bunsch, Wadim Jabłoński, Agnieszka Szrek-Burczyk

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska, Karolina Wiącek
Gość: Tomasz Mazur (trener wspinaczki sportowej)

Omówiono następujące tematy:

1. Walne PZA: protokół – publikacja, wnioski i przemyślenia post factum
Piotr Xięski przypomniał o konieczności publikacji protokołu z Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów, które odbyło się 18.09.2021 w Lądku Zdroju. Skan podpisanego protokołu Marzena Szydłowska przesłała na maila zarządu do zapoznania się i zgłoszenia ewentualnych uwag przed publikacją.

2. Ściana(y) PZA – przeniesienie do Kielc
Agnieszka Szrek Burczyk i Piotr Xięski zreferowali aktualny stan sprawy ze ściankami PZA do prowadzenia i czasówek, które mają być przeniesione z Gliwic do Kielc oraz przystosowane do wspinania drytoolowego. Prezydent Kielc jest przychylny do współpracy, do Ministerstwa możemy zawnioskować o wyższą kwotę np. dodatkowo na chwyty.

3. Baza wykazów przejść PZA
Ustalono konieczność poprawy aktualnego lub utworzenia nowego systemu do rejestracji wykazów przejść w bazie PZA. Korzystanie z aktualnej bazy jest utrudnione i mało funkcjonalne. Sprawą ma się zająć Miłosz Jodłowski i Wadim Jabłoński.

4. PZA transmisja LIVE – propozycja współpracy BluStreamTV
Temat przeniesiono na kolejne zebranie.

5. Ściana Makak – urwana taśma PD – procedury przeglądów urządzeń PD i TB
Omówiono wypadek na ściance wspinaczkowej Makak, gdzie wypadkowi uległ wspinacz z powodu urwania taśmy w urządzeniu asekurującym. Ustalono, że PZA powinna przygotować regulamin/procedurę do codziennego stosowania przez właścicieli ścianek, na których używane jest urządzenie Perfect Descent lub True Blue, aby uniknąć takich wypadków w przyszłości. W sprawie przygotowania regulaminu Marek Wierzbowski ma się skontaktować z Bogusławem Kowalskim.

6. Delegat na walne IFSC Europe. Przekazanie głosu innej federacji.
Walne IFSC odbędzie się w Portugalii, do wyznaczenia mamy 3 delegatów, wstępna propozycja to Tomasz Mazur, Piotr Pustelnik, a trzecia osoba pozostaje do ustalenia.

7. Walne PKOL.
Do 28.10.2021 należy zgłosić 3 osoby na walne sprawozdawcze zgromadzenie PKOl, które odbędzie się w dniu 08.11.2021 – na zebranie wybiera się Piotr Pustelnik, Piotr Bunsch, do ustalenia pozostaje trzecia osoba.

8. Przyszłość KWS.
Piotr Bunsch zasygnalizował problemy z komunikacją w KWS i możliwymi sposobami jej naprawy.

9. IKS – Interdysyplinarna Komisja Szkolenia. Zatwierdzenie składu.
Marcin Wernik mailem w dniu 18.10.2021 przesłał kandydatury osób zgłoszonych przez poszczególne komisje do Interdyscyplinarnej Komisji Szkolenia:

– KWSIW – Paweł Grenda
– KNW – Michał Semow
– KWS – Piotr Bunsch
– KK – Komiska Kanionigu wyznaczy swojego przedstawiciela do powołanej w przyszłości IKS
– KTJ – Robert Matuszczak
Jednocześnie nie było zgłoszonych kandydatur na przewodniczącego IKS.

Zarządzono głosowanie nad zatwierdzeniem składu Interdyscyplinarnej Komisji Szkolenia –
Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw -0
Wstrzymało się – 0

10. Zatwierdzenie składu KTJ
Agnieszka Szrek-Burczyk przedstawiła kandydatury osób do składu Komisji Taternictwa Jaskiniowego:

Ireneusz Królewicz
Zuzanna Palińska
Sonia Dudziak
Wanda Cacha
Robert Matuszczak – szkolenia
Marcin Prus – viceprezes, szkolenia
Agnieszka Szrek-Burczyk – przewodnicząca, sprawy tatrzańskie

Zarządzono głosowanie nad zatwierdzeniem składu Interdyscyplinarnej Komisji Szkolenia.
Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw -0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy