wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 20.03.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 20.03.2018

Opublikowano: 16-04-2018; 16:58 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 3-12-2018; 15:22 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Piotr Xięski, Arkadiusz Brzoza, Monika Strojny, Iwona Bocian Janusz Ryszewski, Jerzy Rostafiński (od 20:59)

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Zaproszony: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

1a. Relacja z zebrania IFSC w Innsbrucku

M. Wierzbowski krótko zrelacjonował zebranie IFSC w Innsbrucku. Zebranie nie wniosło nic nowego, zwłaszcza w kontekście przepisów wspinaczki sportowej dotyczących konkurencji trójboju. IFSC nie była przygotowana na pytania ze strony delegatów, dotyczące szczegółów zmian. Dla PZA zostały złożone podziękowania za organizację The World Game jako bardzo dobrze przygotowanego eventu.

1b. Głosowanie w sprawie powołania B. Bator do składu KWS.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie powołania Bożeny Bator na członka KWS.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Ad 1c. Głosowanie w sprawie regulaminów.

Na wniosek KWS P. Xięski zarządził głosowanie nad przyjęciem:

a) zmian w regulaminie wydawania licencji zawodnika PZA

b) zmian w regulaminie określającym zasady pracy Komisji Wspinaczki Sportowej

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

2. Muzeum w Pokharze

P. Pustelnik zadeklarował, iż skontaktuje się z Ambasadorem RP w New Delhi w zakresie oczekiwań wobec PZA dot. wystawy w Muzeum w Pokharze.

3. Taternik – sprawy bieżące

Krótko przedyskutowano sprawy bieżące związane z Taternikiem, w tym rezygnację złożoną przez kilku członków Rady Programowej. Ustalono wstępne spotkanie z Wydawcą G.Bielejcem i Redaktorem Naczelnym M.Kwaśniewskim w dniu 27 marca br.

4. Sprawa M. Kubery

J. Ryszewski wyjaśnił, iż sytuacja nie uległa zmianie. M. Kubera nadal notorycznie przekracza nadane mu uprawnienia i kompetencje szkoleniowe PZA, prowadząc kursy na drogach wielowyciągowych.

Została przeprowadzona krótka dyskusja. P. Xieski wyjaśnił, że zgodnie z regulaminem nie można uprawnień zawiesić, można je tylko odebrać. Ustalono, że do zainteresowanego należy przesłać informację, że uprawnienia zostały odebrane i nie może się on posługiwać tytułem instruktora PZA.

5. Robert Chirk – wniosek o nadanie stopnia IA

Przeprowadzona została krótka dyskusja w sprawie przywrócenia uprawnień Robert Chirka.

A.Brzoza podał, iż miał okazję współpracować z R.Chirkiem na Jurze i nie ma do niego żadnych zastrzeżeń i uważa go za dobrego instruktora.

W trakcie dyskusji Zarząd doszedł do wniosku, że wątpliwości związane są z zawartością przedstawionego przez Wnioskującego wykazu przejść. Ustalono, że należy ponownie przesłać prośbę do Wnioskującego o aktualizację i potwierdzenie wykazu przejść i jeśli to wystąpi wniosek będzie kompletny i Zarząd będzie miał podstawę do podjęcia decyzji

Partnerzy