wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 21.03.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 21.03.2017

Opublikowano: 15-05-2017; 23:12 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Miłosz Jodłowski, Piotr Kubicki, Jerzy Rostafiński, Arkadiusz Brzoza

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka,

Dyrektor Biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

  1. Piknik Olimpijski.

P.Pustelnik poparł koncepcję, aby zaangażować w udział w Pikniku uczestników wyprawy zimowej na K2.
P.Pustelnik zadeklarował, że uzgodni z Januszem Majerem udział himalaistów w tej imprezie.

  1. 30-lecie Korony Himalajów.

P.Pustelnik krótko zreferował przygotowania do obchodów 30-lecia Korony Himalajów. Prowadzone są rozmowy z m.in. z R.Messnerem w ramach zaproszenia jako gościa specjalnego. Planowane jest zorganizowanie przynajmniej jednego wieczoru podczas np. KFG lub/i Festiwalu w Lądku.

  1. WZD PZA 2017 – stan przygotowań.

I.Bocian krótko zreferowała sprawy organizacyjne związane z przygotowaniami do zbliżającego się WZD PZA 2017. Ponownie przedyskutowano, iż należy położyć nacisk na to, żeby zapewnić jak największą frekwencję (m.in. z uwagi na konieczność zatwierdzenia bilansu PZA).
Ustalono, że pierwsze przypomnienie o zbliżającym się WZD należy wysłać za tydzień.

  1. Zgłoszenie delegatów (3 osoby) na Walne Wyborcze PKOl oraz zgłoszenie kandydata na członka Zarządu PKOl.

P.Pustelnik zadeklarował udział w zebraniu PKOL. Również taką deklarację złożył M.Wierzbowski oraz A.Kamiński. Równocześnie przyjęto, że będę oni delegatami PZA na Walne Wyborcze PKOl.
Ponadto P.Pustelnik wyraził zgodę na przedłożenie swojej kandydatury na członka Zarządu.

  1. Rozmowy z TPN – aktualny stan.

M.Jodłowski krótko zreferował status rozmów prowadzonych w TPN.

  1. Planowane spotkanie w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie.

M.Jodłowski krótki zreferował plan spotkania w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie w sprawie rejonów wspinaczkowych: Zakrzówek, Krzemionki, Liban.

  1. System licencjonowania instruktorów/trenerów PZA.

M.Jodłowski poinformował, iż jak wynika z danych regulowanie opłat przez instruktorów wspinaczki skalnej jest zadowalająca. Grupą, która znacząco odstaje pod tym względem są instruktorzy wspinaczki sportowej (płacących jest ok 5 osób), co w dużej mierze związane jest z słabym przepływem informacji.

P.Xieski przedstawił swoją koncepcję w tym zakresie. Uzgodniono, że roboczy projekt założeń systemu licencjonowania kadry szkoleniowej zostanie przygotowany przez M.Jodłowskiego.

  1. Elektorniczny obieg dokumentów PZA.

P.Kubicki zrelacjonował wyniki rozmów z firmami zewnętrznymi w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji. Żadna z firm nie jest w stanie uzyskać środków z dotacji unijnych. Przy czym udało się dotrzeć jednak do firmy która jest w stanie przygotować projekt na digitalizację zasobów archiwalnych. W ramach realizacji projektu będzie opcja, aby zorganizować również elektroniczny obieg dokumentów.

Zebranie opuścili P.Kubicki oraz A.Kamiński.

  1. Przegląd Filmów Alpinistycznych im W.Rutkiewicz – wniosek o wsparcie finansowe oraz patronat.

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie wsparcia kwotą 2000zł Przeglądu Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz oraz udzielenia patronatu PZA.

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy