wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 21.12.2021

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 21.12.2021

Opublikowano: 31-05-2022; 16:19 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Xięski, Wadim Jabłoński, Marek Wierzbowski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Piotr Bunsch, Agnieszka Szrek-Burczyk, Jarek Gawrysiak

 

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Biuro: Karolina Więcek

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka,

Gość: Ewa Białkowska

 

Omówiono następujące sprawy:

  1. Nadanie stopnia IT PZA Arkadiuszowi Tabiszowi na wniosek KSWSiW.

Na wniosek KSWSiW Zarząd głosował w sprawie nadania stopnia instruktora taternictwa kol. Arkadiuszowi Tabiszowi. Spełnił wszystkie wymagania formalne.

Wynik głosowania

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

  1. Zatwierdzenie Olgi Kosek jako członka KSWSiW.

Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia Olgi Kosek jako członka KSWSiW. Kandydatka zadeklarowała wspierać Komisję w jej działaniach. Wszyscy członkowie Komisji byli za.

Wynik głosowania

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

  1. Współpraca z Rafałem Kanowskim – sędziowie, kurs sędziowski, przepisy WS, licencje.

Ustalono, że R. Kanowski będzie zajmował się licencjami współzawodnictwa w 2022. Kurs sędziowski odbędzie się w terminie późniejszym.

 

  1. KWS – rezygnacja Szefa Komisji. Formalne rozwiązanie Komisji. Nowa forma działania.

Regulamin KWS nie określa zasad rozwiązania Komisji. Wywiązała się dyskusja co do dalszych losów w kontekście rezygnacji przewodniczącego KWS Rafała Kanowskiego.

Piotr Xięski zaproponował przyjęcie rezygnacji Rafała Kanowskiego i równoczesne rozwiązanie KWS i sygnowanie Piotra Bunscha do skompletowanie nowego składu KWS i powołanie go na szefa nowej Komisji oraz uchylenie regulaminu Komisji.

Zarząd głosował w sprawie uchyleniu Regulaminu określającego zasady pracy Komisji Wspinaczki Sportowej (Zmiany w regulaminie zatwierdzono przez Zarząd PZA dnia 20.03.2018 Regulamin zatwierdzony  przez Zarząd PZA dnia 31.05.2016 r.)

Wynik głosowania

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Zarząd głosował w sprawie rozwiązania Komisji Wspinaczki Sportowej z uwagi na rezygnację Przewodniczącego (zrezygnował z pełnienia funkcji dnia 22 listopada br.) i powołanie Piotra Bunscha na przyszłego szefa nowej Komisji.

 

  1. Zmiany w Statucie.

Dyskusja Ewy Białkowskiej z członkami Zarządu w zakresie zmian  w statucie PZA.

 

  1. Dokumenty do umowy olimpijskiej.

Dokumenty wpłynęły za późno. Ustalono, żeby dokumenty zostaną udostępnione do wglądu Zarządu i w następnym tygodniu zostanie podjęta decyzja o ich przyjęciu.  

 

  1. Kwalifikacje zawodowe.

Krótka relacja Sekretarza Generalnego nt. stanu prac nad kwalifikacjami zawodowymi, które prowadzi Marcin Wernik.

 

  1. Chęć zrzeszenia w PZA Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Warszawskiego.

Piotr Bunsch porozmawia z AZS Uniwersytetu Warszawskiego co do motywacji zrzeszenia się w PZA.

 

  1. Wsparcie z Funduszu Berbeki PZA.

Zarząd głosował w sprawie wsparcia z Funduszu Berbeki następujących osób:

Joanna Sawicka -1 200 zł
Justyna Osińska – 1 200 zł
Agnieszka Wirska -1 200 zł
Sylwia Porożyńska – 1200 zł
Basia Chrzanowska – 1200 zł
Jerzy Łabęcki – 2 800 zł
Andrzej Starosolski – 10 000 zł

Wynik głosowania

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 

Partnerzy