wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.03.2022

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.03.2022

Opublikowano: 6-06-2022; 16:51 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Agnieszka Szrek-Burczyk, Piotr Bunsch, Marcin Kraszewski, Jarosław Gawrysiak, Monika Strojny, Wadim Jabłoński

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Biuro: Karolina Więcek

Gość: Michał Semow

 

Omówiono następujące sprawy:

1. Zatwierdzenie Składu Reprezentacji Polski na Puchar Świata w boulderingu .

Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenie Składu Reprezentacji Polski na Puchar Świata w boulderingu.

 Wyniki głosowania:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0

Agnieszka Szrek-Burczyk i Monika Strojny dołączyły o 20:45.

 2. Zatwierdzenie składu reprezentacji na Puchar Europy Juniorów w Chambery .

Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenie składu reprezentacji na Puchar Europy Juniorów w Chambery.

 Wyniki głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0

 3. Kurs i unifikacja do IS PZA .

M.Kraszewski zapytał Zarząd czy takie szkolenie IS PZA  i unifikacja się odbędzie. Uznano, że ten temat powinien zostać  przekazany do Interdyscyplinarnej Komisji Szkolenia.

 4. Organizacja zawodów krajowych we wspinaczce na czas.

K.Wiącek poinformowała Zarząd, że organizacja zawodów krajowych (PP, MP) w dalszym ciągu sprawia problemy. Zła komunikacja, a właściwie jej brak pomiędzy organizatorami zawodów, KWS/Sztabem a Biurem PZA powoduje błędy, które w pewnym momencie mogą skutkować brakiem rozliczenia danej imprezy i zwrotem środków do Ministerstwa.  

Zarząd uznał, że takie sytuacje nie powinny mieć nigdy miejsca i należy jasno zakomunikować to zarówno KWS/Sztabowi oraz organizatorom poszczególnych zawodów krajowych.

 5. Sprzęt dla reprezentacji we wspinaczce sportowej – zawody międzynarodowe się zbliżają, umowa ze sponsorem nie została podpisana, brak ubrań kadrowych

M.Szydłowska powiedziała, że ma powstać regulamin strojów kadrowych. I pytanie na jakiej podstawie biuro PZA ma wystawiać faktury (za obrendowanie ubrań kadrowych), żeby zawodnicy mogli faktury wliczać w koszt prowadzonej przez siebie działalności.

Należy jak najszybciej przeprocesować finalną wersję regulaminu i zweryfikować wszystkie za i przeciw prowadzenia działalności gospodarczej przez Związek.

 6. Zatwierdzenie przyznania stypendium sportowego dla Iwony Januszyk

Zarząd głosował w sprawie stypendium sportowego dla Iwony Januszyk.

Wyniki głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1

 7. Bilans za 2021 rok.

Wszystkie dokumenty zostały zamieszczone na grupie Zarządu. Prośba do członków Zarządu by przygotowali się do złożenia elektronicznego podpisu pod gotowym bilansem, najpóźniej do końca marca 2022.

 8. Wkład własny do umów dotacyjnych oraz opłaty startowe za trenerów wspinaczki sportowej na zawodach międzynarodowych.

W chwili obecnej mamy problem z rzeczywistym wykazaniem wkładu własnego do umów dotacyjnych. Planowane są wydatki, jednak na chwilę obecną nie mają one pokrycia w fakturach. Pod koniec roku może się okazać, iż będziemy potrzebować zgody na zakupy ze środków własnych.

Dodatkowo na kongresie IFSC podjęto decyzję o pobieraniu opłat za udział trenerów w zawodach. Nie mamy jeszcze wiedzy czy to będzie jedna opłata za całe zawody czy za ilość konkurencji, w których startują zawodnicy. Te koszty będziemy musieli ponieść ze środków własnych, gdyż nie ma możliwości ich rozliczenia w dotacji.

 9. Akceptacja dokumentów na stronę związanych z Sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniem Delegatów PZA.

M.Szydłowska poinformowała, że dokumenty  dotyczące zaproszenia na WZD są zamieszczone na grupie Zarządu. W zaproszeniu jest wskazana data 28.05. Przy czy jest zasygnalizowane, że w przypadku zmiany sytuacji pandemicznej może on ulec zmianie. Taki komunikat zostanie opublikowany na stronie PZA i rozesłany do Klubów.

 10. Wniosek o nadanie stopnia instruktora wspinaczki sportowej PZA dla 13 osób .

Zarząd uznał, że koordynator kursu Bogusław Kowalski powinien przedstawić program szkolenia, kryteria naboru i kryteriów otrzymania stopnia (jakie staże przeszli i u kogo), aby Zarząd miał pełną wiedze na temat kandydatów na instruktorów.

 11. Zespół ds. szkolenia w narciarstwie wysokogórskim.

Zdaniem Michała Semowa trzeba do zespołu szkolenia włączyć więcej osób. Aby temat szkolenia nie był traktowany pobocznie to należy powołać ciało, które się będzie zajmowało szkoleniem. I nie ma to znaczenia czy będzie to pod Komisją Szkolenia czy pod Komisją Narciarstwa, czy kompletnie nieformalne ciało, ale chodzi o to, żeby decyzje w kluczowych kwestiach nie były podejmowane indywidualnie, ale wspólnie.

Zdaniem P.Pustelnika komisja powinna iść śladem komisji wspinaczki i powołać sztab szkoleniowy.

Włączył się M.Jodłowski wyjaśniając że intencją Michała jest powołanie sztabu nie zajmującego się szkoleniem zawodników, ale stworzeniem  grona instruktorów którzy będą szkolić (czyli stworzenie kadry szkoleniowej, żeby miał to szkolić). Bo instruktorzy w dużej mierze szkolą ale nie do końca w sporcie a chodzi o to, żeby to byli trenerzy szkolący w sporcie.

M.Strojny jest zdania, że powinna to być byt, który będzie w ramach KNW, żeby mieć wpływ na to co się będzie działo w danej kwestii.

 12. Kooptacja zawodników do składu  kadry Narodowej – um. nieolimpijska – 2 osoby.

Głosami Zarządu dołączono do składu Kadru Narodowej następujące osoby:

Wojciech Michlewski – UKA
Piotr Zaremba – KW Katowice

Partnerzy