wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.10.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.10.2019

Opublikowano: 21-01-2020; 13:31 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Piotr Bunsch, Miłosz Jodłowski, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Kurowska, Marcin Kraszewski, Jarek Gawrysiak, Marek Wierzbowski

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka,

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

Goście: Arkadiusz Brzoza, Jakub Bielawski

Omówiono następujące sprawy:

  1. Nadanie stopnia IWS Wojtkowi Taranowskiemu.

Zarząd głosował w sprawie nadania stopnia IWS kol. Wojciechowi Taranowskiemu. Jest to to tegoroczny kursant. Ukończył i zaliczył kurs, odbył wymagane staże. KSWSiW zarekomendowała pozytywnie nadanie stopnia.

Wynik głosowania:

Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Uformowanie się nowego składu KSWSiW.

Zarząd głosował w sprawie uformowania się nowego składu KSWSiW w składzie:
Jan Kuczera – przewodniczący KS
Paweł Grenda
Janusz Ryszewski
Marcin Kraszewski
Damian Granowski
Darek Żurek
Marcin Księżak

Wynik głosowania:

Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Zmiana klubu

W związku z otrzymaną korespondencją ze strony Zarządu Pol-Inowex Skarpa Lublin w sprawie zmiany barw klubowych kol. Patrycji Chudziak, oraz kolejnego listu skierowanego do Zarządu PZA przez samą Zawodniczkę Zarząd omówił kwestię zmiany barw klubowych przez zawodnika. Zebrani zgodzili się, że obecnie brak jest podstaw, aby taka zmiana była formalnie zabroniona. Chyba, że zawodnika z klubem wiążą jakieś indywidulane umowy.

  1. Relacja ze spotkania TPN – PZA.

14 października 2019 r. odbyło się spotkanie robocze reprezentacji PZA z dyrekcją TPN w siedzibie Parku w Kuźnicach. W spotkaniu prócz przedstawicieli Komisji Tatrzańskiej PZA wzięli udział również przedstawiciele KTJ, KTW oraz Komisji Kanioningu.

Piotr Xięski zrelacjonował Zarządowi przebieg wizyty w dyrekcji Parku. W skrócie:

TPN chce utrzymać funkcjonowanie książek papierowych. Jednocześnie w związku z problemami dotyczącymi działania EKWT (awarie tabletów, problemy z zasięgiem internetu) Park myśli o uruchomieniu aplikacji mobilnej która miałaby zastąpić dotychczasowe rozwiązanie elektronicznej rejestracji przejść taternickich.

Dyrektor TPN przedstawił również wstępną koncepcję przejęcia zarządu nad obozowiskami taternickimi przez TPN.

Dyrektor uzasadniał to modelem działania tego typu obiektów w parkach poza granicami kraju np. w USA. P.Xięski stwierdził, że zarówno Szałasiska jak i Polana Rogoźniczańska są w szerszej perspektywie czasowej obiektami generującymi straty dla każdego obiektu rzędu średnio 15 tys. zł rocznie. Przyczyną tego stanu rzeczy są wysokie koszty utrzymania infrastruktury i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obozowiska. P.Xięski zadał pytanie czy TPN jest gotowy ponieść te koszty utrzymując w dłuższe perspektywie funkcjonowanie obozowisk. Ze względu na fakt, że wiele prac związanych z uruchomieniem i prowadzeniem obozowisk wykonywanych jest w oparciu o społecznie świadczoną pracę środowiska taternickiego oraz ze względu na posiadane przez PZA doświadczenie w zarządzaniu obiektami prawdopodobieństwo lepszego wyniku finansowego w modelu zarządzania obiektami przez TPN wydaje się wątpliwe.

Notatka ze spotkania została opublikowana na stronie Komisji Tatrzańskiej PZA.

  1. Jakub Bielawski – relacja z MŚ w Tokio.

Zaproszony na zebranie Zarządu gość, Kuba Bielawski pełniący w trakcie MŚ w Tokio rolę fizjoterapeuty Reprezentacji Polski przedstawił Zarządowi zauważone przez siebie w trakcie tej imprezy problemy w relacjach pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Wg jego oceny w Kadrze Narodowej panują lokalne konflikty i animozje personalne, które rzutują na wynik sportowy. Brak jest wsparcia zawodników w stosunku do innych koleżanek i kolegów, którzy mają lepsze wyniki sportowe (brak udziału podczas wręczenia medali i hymnu narodowego). Atmosfera panująca w kadrze narodowej wymaga poprawy. M.Wierzbowski jako pierwszy zabrał głos wyjaśniając, że PZA wkłada dużo wysiłku, żeby poprawić atmosferę. A.Kamiński potwierdził, że niestety ta atmosfera trwa już od dłuższego czasu. W jego ocenie może to być wynikiem tego, że w dawnym systemie nie było wystarczającej ilości środków finansowych co skutkowało tym, że nie wszyscy mogli brać udział w zawodach. Na pewno nie pomagają też konflikty pomiędzy trenerami. Ponadto brak jest pozytywnych wzorów relacji pomiędzy zawodnikami, co jest konieczne w przypadku szkolenia zawodników na wysokim poziomie rywalizacji sportowej.

Zdaniem A.Kamińskiego ważne jest, żeby kadra trenerska nie pozwalała na przekazywania złych wzorców. Co do braku uczestnictwa podczas ceremonii dekorowania może to być wynikiem tego, że jest to mimo wszystko rywalizacja sportowa i każdy z zawodników ma inny sposób radzenia sobie z brakiem powodzenia w zawodach.

J.Gawrysiak dodał, że nie tylko jest to wyłącznie rywalizacja sportowa i partnerstwo. Wygląda na to, że złe wzorce idą przede wszystkim od kadry seniorskiej w stosunku do młodej („bo nas też źle traktowano”). Zmiana modelu zachowania powinna iść przede wszystkich z ich strony co pozwoli na wyeliminowania zjawiska „fali”.

A.Kamiński dodał ponadto, że w związku z 100% finansowania wyjazdu zawodnicy zaczęli traktować je jak wycieczkę, a nie walkę o wynik sportowy. Jest to nowe zjawisko i jako kadra szkoleniowa muszą zastanowić się nad tym jak poprawić poziom motywacji w Kadrze Narodowej.

  1. Krajowe Ramy Kwalifikacji – M. Wernik.

Gość zebrania Zarządu, Marcin Wernik wyjaśnił, że materiały niezbędne do złożenia wniosku o nadanie Krajowych Ram Kwalifikacji dla kadry szkoleniowej PZA są już praktycznie kompletne. . Materiał został przesłany do konsultacji do Komisji Szkolenia. W związku z tym Marcin Wernik zadał pytanie, czy materiał jest tak dobry, czy należy się spodziewać ze strony KSWSiW uwag w ostatnim momencie. M.Jodłowski wyjaśnił, że Komisja Szkolenia dostała te materiały jeszcze raz i 5-6.11.2019 członkowie komisji mają przekazać ew. uwagi.

Zarząd postanowił, że w pierwszej kolejności zostaną złożone kluczowe dla PZA projekty ram kwalifikacji.

  1. Komisja Medyczna – pismo ratownika medycznego, tworzenie Komisji.

Do biura PZA została skierowana oferta współpracy i uczestnictwa w Komisji Medycznej PZA przez kolegę Piotra G., zawodowego ratownika medycznego. Zarząd stwierdził, że warto ponownie podjąć wysiłki w kierunku utworzenia KM PZA. Postanowiono na wniosek Prezesa, że temat Komisji Medycznej będzie koordynowany przez P.Pustelnika.

  1. Team 100 – siostry Kałuckie.

Jest to najbardziej elitarny klub sportowców. Zostały przyjęte obydwie siostry Kałuckie. Członkostwo oznacza dla nich dofinansowanie, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

  1. Spotkanie UIAA 2020 w Polsce.

PZA otrzymała propozycję organizacji spotkania Komitetu Zarządzającego UIAA w Polsce. Zarząd postanowił podjąć inicjatywę. Opiekunem tematu dot. przygotowania prezentacji na temat Zakopanego na spotkanie UIAA 2020 została M.Strojny.

Partnerzy