wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.05.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.05.2017

Opublikowano: 3-07-2017; 14:35 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 3-07-2017; 14:37 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Arkadiusz Kamiński, Monika Strojny, Miłosz Jodłowski, Arkadiusz Brzoza, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

  1. Współpraca z KWS – Tomasz Sordyl – działania medialne.

A.Kamiński wyjaśnił jakie plany ma komisja wobec kol.Tomasza Sardyla. Główny cel to zaangażowanie jego osoby do działalności w pracach medialnych na rzecz projektów prowadzonych przez KWS. Dotychczas zlecane prace były i są realizowane w sposób bardzo dobry stąd koncepcja, żeby Tomka włączyć w stałym zakresie, za określone wynagrodzenie mieszcżące się w budżecie Komisji. Zebrani nie wnieśli sprzeciwu.

  1. Kurs instruktorski (Krzysztof Korn i Piotr Sułowski).

M.Jodłowski poinformował, iż planowane jest przeprowadzenie kursu instruktorskiego. Przyjęto określone reguły, tj. posiadanie 3 letniego doświadczenia. Przy czym nie wszystkie osoby zainteresowane udziałem w tym kursie spełniają to kryterium.

P.Xięski zarządził w związku z tym głosowanie w sprawie przyjęcia na kurs instruktorski kol. Krzysztofa Korna oraz Piotra Sułowskiego:

Wynik głosowania:

Za – 7
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Zwolnienie z opłaty licencyjnej M.Pokszana.

P.Xięski krótko przestawił problematykę opłaty licencyjnej dla instruktora seniora. Zebrani zgodnie stwierdzili, że status seniora w przypadku aktywnego szkolenia nie zwalnia z opłaty licencyjnej. Przy czym ustalono jednocześnie przegłosowanie takiego zwolnienia w drodze wyjątku dla kol. M.Pokszana.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie zwolnienia z opłaty z licencyjnej Marka Pokszana.

Wynik głosowania

Za – 6
Przeciw – 1
Wstrzymało – 0

  1. Odroczenie składki KW Katowice.

M.Wierzbowski zarządził głosowanie w sprawie odroczenia płatności składki przez KW Katowice.

Wynik głosowania

Za – 6
Przeciw – 0
Wstrzymało – 1

  1. Zasady dofinansowań KWS.

P.Xięski zwrócił uwagę, że dofinansowanie dla zawodnika nie powinno być uznawane za grant. Komisja powinna mieć wpływ na to jak rozdzielane są środki na udział poszczególnych zawodników w zawodach.

  1. Ściana w Lublinie (dostęp dla zawodników kadry)

Ściana w Lublinie będąca pod opieką klubu z Lublina nie jest udostępniania zawodnikom kadry. Uzasadnieniem jest m.in. brak umowy itd. Przy czym udostępnienie ściany dla zawodników wydłuża się w sposób nieuzasadniony.

M.Wierzbowski sugeruje, że należy przekazać do G.Gajaszka informację że jeśli umowa nie zostanie podpisana to ściana zostanie przeniesiona do innej lokalizacji.

Ostateczna decyzja co do ściany znajdującej się w Lublinie zostanie podjęta do czasu WZD, tj. przedstawiona zostanie oferta ubezpieczeniowa wraz z informacją, że ściana zostaje udostępniona członkom kadry narodowej (w innym przypadku klub z Lublina poniesie koszt dojazdów członków do ściany znajdującej się w innej lokalizacji).

  1. WZD – stan przygotowań.

Ustalono zebranie Zarządu na godz. ok. 20:00 w piątek.

  1. List Marcina Dzieńskiego

A.Kamiński zreferował problemy związane z podziałem środków dla członków kadry. Finalnie ustalono, że wyjazd tego zawodnika należy rozliczyć, a potem poprosić o przedłożenie kompletu dokumentacji z wyjazdu.

P.Xięski zaproponował, aby ustalić spotkanie z osobami które nie są zadowolone z trybu podziału dofinansowań. I na tym spotkaniu poza samymi zainteresowanymi powinien być obecny również m.in. Piotr Pustelnik, Adam Pustelnik, Grzegorz Gajaszek.

Zdaniem M.Jodłowskiego należy zorganizować spotkanie w szerszym gronie, aby zapewnić wysłanie głosu środowiska w kwestii zasad udzielania dofinansowań. Przy czym jest jednocześnie za zatwierdzeniem opracowanego przez KWS regulaminu i przekazaniem sygnału, że Zarząd jest otwarty do dyskusji w tej materii.

  1. Listy Tomasza Mazura.

A.Kamiński krótko zreferował problematykę poruszaną w korespondencji T.Mazura. Związane jest to m.in. z kryteriami kwalifikacji na zawody mistrzostw świata i Europy itd. Biuro udzieliło na tą chwilę wyczerpującej odpowiedzi i na tą chwile brak odpowiedzi ze strony T.Mazura.

 

Partnerzy