wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.06.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.06.2020

Opublikowano: 22-07-2020; 18:35 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Monika Kurowska, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Strojny, Iwona Bocian, Piotr Bunsch, Milosz Jodłowski

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka

Gość: Rafał Kanowski

Omówiono następujące sprawy:

  1. Wypadek na Rysach (Klub Annapurna).

Omówiono przesłane na adres biura PZA zgłoszenie opisu zdarzenia jakie miało miejsce w czasie szkolenia prowadzonego przy wejściu na Rysy. P.Pustelnik, P.Xieski zasugerowali, że opis tego zdarzenia powinien być umieszczony (z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych) na stronie wypraw partnerskich prowadzonej przez PZA jako przykład negatywnych skutków wyboru tego typu organizatorów.

Jednocześnie P.Pustelnik zasygnalizował zebranym, że chce uniknąć sytuacji, że PZA stanie się stroną tego zdarzenia. Przy czym nie ulega żadnej wątpliwości, że zdarzenie wymaga potępienia i powinno znaleźć się na stronie wypraw partnerskich (za zgodą pokrzywdzonej).

  1. WZD PZA 2020 – sprawy organizacyjne.

Agnieszka Szrek-Burczyk krótko przestawiła jak wygląda kwestia sal i ośrodków w Kielcach. W planowanym na WZD 2020 terminie, tj. 12-13.09 sala w Chojnicach jest zajęta. W tym terminie jest jednak wolny ośrodek Wierna w Bocheńcu (http://www.wierna.oit.pl). Przy czym ośrodek wymaga zapewnienia nagłośnienia i internetu.

Zebrani stwierdzili, że z uwagi na dostępność terminu należy dokonać rezerwacji w obiekcie Wierna a brakujący sprzęt zorganizować we własnym zakresie.

  1. Windykacja składek klubowych.

J. Głowacka wyjaśniła, że weryfikowane były zaległości składek członkowskich klubów do PZA za okres 2018 i 2019. Zaległości dotyczyły 28 klubów. Na tą chwile jest 7 klubów z zaległościami, przy czym brak jest jakiejkolwiek możliwości kontaktu (szczególnie z Speleoklubem Łódzkim oraz Sekcją Alpinizmu MKG MATRAGONA – PTTK O/Mazowsze). Zdaniem M.Szydłowskiej należy do tych klubów do wysłać informację za potwierdzeniem odbioru. A w razie dalszego braku kontaktu skreślić z listy klubów zrzeszonych w PZA.

  1. Dokooptowanie do Kadry Narodowej w narciarstwie wysokogórskim Jakuba Kafarowskiego z KS Kandahar oraz przegłosowanie zeszłorocznego składu Kadry.

Zarząd głosował w sprawie dokooptowania do Kadry Narodowej w Narciarstwie Wysokogórskim Jakuba Kafarowskiego z KS Kandahar wraz z przyjęciem zeszłorocznego składu Kadry Narodowej NW.

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Festiwal w Lądku Zdroju (17-20.09.2020).

R.Wcisło wysłała zapytanie do PZA w zakresie zainteresowania promocją podczas Festiwalu w Lądku Zdroju. W sensie, czy PZA będzie się promować odrębnie czy w ramach prelekcji Grupy Młodzieżowej.

Uzgodniono, że trzeba z organizatorem ustalić w pierwszej kolejności koszt promocji i ew. podjąć decyzję.

  1. Nadanie stopnia IWS PZA – Grzegorz Hajny.

Zarząd głosował w sprawie nadanie stopnia IWS PZA kol. Grzegorz Hajny. Kandydat zaliczył kurs i niezbędne staże. KSWSiW również poparł jego kandydaturę.

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

O godz. 21 dołączył Rafał Kanowski i Miłosz Jodłowski.

  1. KWS – sprawy kadrowe.

Krótkie wprowadzenie w zakresie spraw kadrowych dot. KWS zostało zrealizowane przez P.Pustelnika i P.Xieskiego jako podstawa do dalszej dyskusji.

Następnie głos zabrał R.Kanowski i potwierdził, że są osoby, które są chętne do działania w KWS. Przy czym niezbędne jest umocowania do tego działania z uwagi na to, że KWS formalnie nie istnienie z uwagi na brak zatwierdzenia składu Komisji przez PZA.

P.Pustelnik zapytał R.Kanowskiego, czy podejmie się roli szefa Komisji i zbierze osoby chętne do pracy w tej Komisji i przedstawi wizje działania KWS. R.Kanowski potwierdził, że jest zainteresowany objęciem kierownictwa nad KWS przy czym wizję jej działania i podziału prac będzie mógł przedstawić dopiero po skompletowaniu składu.

Nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu wobec takiego rozwiązania w sprawach kadrowych i organizacyjnych związanych z KWS.

  1. Sprawy różne (PHZ itd.).

P.Pustelnik poinformował, że z uwagi na covid-19 wyprawy zaplanowane w ramach PHZ na ten moment zostały zawieszone

Partnerzy