wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.08.2022

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.08.2022

Opublikowano: 18-01-2023; 19:51 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Strojny, Iwona Bocian, Piotr Bunsch, Wadim Jabłoński, Marcin Kraszewski, Jarosław Gawrysiak

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Biuro: Karolina Więcek

Omówiono następujące sprawy:

1. Regulamin Zarządu PZA – propozycja zmian.
P.Pustelnik stwierdził, że propozycje zmian do Regulaminu Zarządu zamieszczone na grupie Zarządu są zasadne i należy je w tym kształcie przyjąć, tj.
§ 5, p. 3 b
jest:
„Podczas głosowań w formie obiegowej, w tym elektronicznej, (za pomocą: e-mail, grupy pza.zarzad) znajdujących się na serwerze, którego dysponentem jest PZA, większością głosów wszystkich członków Zarządu. Głosowanie w tej formie może być zarządzone przez Prezesa, Wiceprezesów, lub Sekretarza Generalnego. Zamknięcie głosowania następuje w określonym przez zarządzającego głosowanie terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty jego ogłoszenia.”
propozycja:
„Podczas głosowań w formie obiegowej, w tym elektronicznej, (za pomocą: e-mail, grupy pza.zarzad) znajdujących się na serwerze, którego dysponentem jest PZA, większością głosów wszystkich członków Zarządu. Głosowanie w tej formie może być zarządzone przez Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego lub Członka Zarządu. Zamknięcie głosowania następuje w określonym przez zarządzającego głosowanie terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty jego ogłoszenia.”

Wynik głosowania
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Jarosław Gawrysiak opuścił zebranie.

2. Powrót Moniki Kaweckiej i zatrudnienie Pawła Wyciślika.
Agnieszka Szrek-Burczyk wyjaśniła, że Paweł Wyciślik wraca do pracy do szkoły. Na kolejny semestr nie jest w stanie w 100% zaangażować się w pracę dla PZA jako trenera kadry. Monika Kawecka jest wraca do pracy po macierzyńskim.
P.Pustelnik stwierdził, że można to zorganizować tak, że Monika będzie odpowiedzialna za obsługę organizacyjną akcji, a prowadzenie samych akcji będzie powierzone wtedy Pawłowi. Pozwoli to na zachowanie obu chętny osób do pracy na rzecz PZA.
P.Bunsch dodał, że jest parę rzeczy, które ze wspinaczki sportowej można także powierzyć Monice.

3. Współpraca ze spółką Cube Walls w cieniu pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej Piotra Schaba – zawody, zgrupowania, treningi kadry.
Ustalono, że do czasu kiedy będzie trwała dyskwalifikacja na tym etapie dalsza współpraca ze ścianą nie powinna być prowadzona.

4. Osoba do obsługi i rozwoju komunikacji Wspinaczki Sportowej na wwww, komunikatach prasowych i Social Media (następca Andrzeja Mirka). Kandydat Emil Neumann.
Andrzej Mirek zrezygnował z powodów rodzinnych z obsługi komunikacji Wspinaczki Sportowej na wwww, komunikatach prasowych i Social Media. Swoją kandydaturę zgłosił Emil Neumann.

Zarys/zakres obowiązków:
• prowadzenie* Facebooka PZA pod kątem zawodów wspinaczkowych, kadry
narodowej wspinaczki sportowej, reprezentacji na zawodach
międzynarodowych.
• prowadzenie* Facebooka PCT pod kątem zawodów wspinaczkowych, kadry
narodowej wspinaczki sportowej, reprezentacji na zawodach
międzynarodowych.
• prowadzenie* Instagrama PZA pod kątem zawodów wspinaczkowych, kadry
narodowej wspinaczki sportowej, reprezentacji na zawodach
międzynarodowych.
• prowadzenie* Instagrama PCT pod kątem zawodów wspinaczkowych, kadry
narodowej wspinaczki sportowej, reprezentacji na zawodach
międzynarodowych.
prowadzenie = polega przede wszystkim na samodzielnym planowaniu oraz publikowaniu odpowiednich treści.
• czynny udział w wyznaczaniu celi biznesowych i tworzeniu strategii
rozwoju w mediach.
• mierzenie i optymalizowanie działań, ustalanie odpowiednich grup docelowych.
• tworzenie okresowych raportów.
• strona www.pza.org.pl – publikowanie najważniejszych komunikatów w
aktualnościach PZA i Wspinaczki Sportowej.
• komunikaty prasowe – tworzenie i rozsyłanie komunikatów prasowych, oraz umieszczanie komunikatów prasowych na stronie www.

P.Bunsch stwierdził, że trzeba ustalić limit miesięczny co do zakresów tematycznych jakimi powinna się w danym miesiącu zajmować taka osoba.
Atutem Emila, poza umiejętnościami z zakresu mediów, jest kwestia doświadczenia fotograficznego we wspinaczce. Dzięki temu będzie można w mediach społecznościowych prowadzić aktywną promocję wyników wspinaczkowych zawodników PZA.
P.Bunsch zadeklarował, że porozmawia, ale chciałyby wiedzieć jakie zakresy pracy i wynagrodzenia wchodzi w grę. P.Pustelnik stwierdził że należy zacząć od zdiagnozowania oczekiwań samego kandydata tj. Emila Neumanna, a potem się do tego odnieść.

5. Wniosek o dołączenie do składu Komisji Wspinaczki Sportowej kolegi Bartosza Skwiercza.
Zarząd głosował w sprawie dołączenia do składu Komisji Wspinaczki Sportowej kolegi Bartosza Skwiercza.

Wynik głosowania
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

6. Skład Zarządu. Czy w związku z rezygnacją 2 osób staramy się o kooptacje dodatkowych członków zarządu.
Temat przesunięty na inny termin.

7. Obecność PZA na festiwalu w Lądku.
Osoby zainteresowane mają się zgłosić do P.Pustelnika, który będzie uczestniczył w Festiwalu.

8. Wniosek ŁKW z SWZD Chęciny 2022 ws Pasterki.
Wniosek ŁKW z SWZD Chęciny 2022 ws Pasterki. Klub wnioskuje o udzielenie przez PZA dotacji 20 tys. zł na rzecz budowy oczyszczalni przy chacie Pasterka.

Wynik głosowania
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

9. Stypendia dla zawodników i trenerów WS z Team 100 – wniosek sztabu szkoleniowego.
P.Pustelnik wyjaśnił, że Team 100 ma własny budżet zatem wystąpienie o przyznanie stypendium nie stanowi obciążenia.
Zarząd głosował w sprawie wystąpienie o stypendia w ramach programu Team 100 w stosowym czasie dla zawodników:
– Anny Brożek
– Marcina Dzieńskiego

oraz trenerów:

– Tomasza Mazura
– Mateusza Mirosława

Wynik głosowania
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

10. Powołanie zawodników do KN PZA WS.
Zarząd na wniosek Sztabu Szkolenia głosował w sprawie powołanie zawodników do KN PZA WS na II półrocze 2022 roku zawodników zgodnie z załączoną tabelą:
Junior młodszy
Mazur Amelia C
Ptak Karolina C
Włodarczyk Natalia C
Fedorowski Gustaw P
Rygiel Antoni P
Junior
Nowak Alicja C
Adamczyk Bartłomiej P
Młodzieżowiec
Łyko Grzegorz P
Senior
Ekwińska Katarzyna P

Wynik głosowania
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

11. Patronat PZA nad 7 edycją ligi tradowej organizowanej przez Wrocławki Klub Wysokogórski.
Zarząd głosował w sprawie udzielenia patronatu PZA nad 7 edycją ligi tradowej organizowanej przez Wrocławski Klub Wysokogórski.

Wynik głosowania
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

12. Zniżka dla instruktorów w Betlejemce.
Janusz Ryszewski wysłał zapytanie o powód cofnięta zniżka na noclegi w Betlejemce dla Instruktorów powyżej 60 roku życia prowadzącym działalność szkoleniową. P.Xieski wyjaśnił, że jeśli senior przyjeżdża odpoczywać to ulgowa opłata obowiązuje. Jeśli jednak przyjeżdża szkolić to zniżka nie obowiązuje. Taka odpowiedź zostanie udzielona zainteresowanemu.

Partnerzy