wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 24.01.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 24.01.2017

Opublikowano: 14-02-2017; 11:41 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 14-02-2017; 11:47 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Miłosz Jodłowski, Piotr Kubicki, Arkadiusz Brzoza, Jerzy Rostafiński, Leszek Cichy

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka oraz Dyrektor Biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

  1. Pismo A. Śmiałkowskiego dot. projektu „Tatry Przejścia”.

P. Xięski wyjaśnił, iż już jakiś czas temu była skierowana do A.Śmiałowskiego propozycja realizacji podejmowanych przez niego działań pod szyldem PZA. Uzasadnieniem było to, iż PZA nie ma podstaw do finansowania podmiotu zewnętrznego.

W opinii P.Xięskiego należy jednak ponownie zaproponować realizację działań pod szyldem PZA podając jako uzasadnienie fakt, iż tylko w takiej formie Związek może udzielić wsparcia ponieważ środki z dotacji celowej mogą być wydatkowane wyłącznie na cel na jaki zostały przyznane.

  1. Wybór osoby odpowiedzialnej za obsługę medialną „Naszych Skał”.

M.Jodłowski wyjaśnił, że problem „Naszych Skał” polega na tym, że jest podejmowanych wiele ważnych działań ale są one niestety mało promowane w mediach społecznościowych itd. Włodek Porębski nie posiada wiedzy na temat działania tego typu narzędzi marketingowych.

Fundacja Kukuczki jest gotowa przeznaczyć 1 000zł miesięcznie brutto na rzecz osoby, która podejmie się obsługi medialnej „Naszych Skał”.

M. Jodłowski przestawił dwie kandydatury na objęcie tej funkcji, tj. Andrzeja Mirka oraz Magdaleny Sarapata. Kandydaci zostali poproszeni o przedstawienie swojej koncepcji działań wobec „Naszych Skał”. Rozmowy zostały przeprowadzone z obydwoma kandydatami.

M.Biedrzycki oraz M.Jodłowski popierają kandydaturę A.Mirka. Za kandydatem przemawia fakt, iż dobrze zna środowisko wspinaczkowe oraz ma dostęp do wielu zasobów fotograficznych. Za Magdą Sarapaty przemawia natomiast to, że ma świeże podejście i wiedzę o funkcjonowaniu mediów społecznościowych, brak jej jednak odpowiedniej wiedzy merytorycznej dt. spraw związanych z działalnością Naszych Skał i środowiskiem wspinaczkowym w ogóle.

J.Głowacka dodała, że Magda Sarapata faktycznie jest w środowisku wspinaczkowym dopiero od niedawna, ale może warto, żeby działania były podejmowane przez kandydatów łącznie. M.Jodłowski zwrócił uwagę na fakt, iż na takie rozwiązanie nie pozwala ograniczony budżet. Przy czym nie wyklucza skorzystania z pomocy M.Sarapaty w przyszłości.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie wyboru osoby do obsługi medialnej „Naszych Skał”.

Wynik głosowana – kandydatura M.Sarapata. Nikt nie poparł kandydatury.

Wynik głosowania – kandydatura A.Mirek:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Tablica dla Wojtka Wróża – wniosek o dofinsowanie.

P.Kubicki wyjaśnił, że W. Wróż nie posiada żadnej tablicy pamiątkowej w Polsce KW Poznań sfinansuje tablicę na Osterwie. Druga zostanie w miarę możliwości zabrana z letnią lub zimową wyprawą na K2. Jej wykonanie zostanie dofinansowane przez Fundację Kukuczki. P.Kubicki wnioskuje o wsparcie również ze strony PZA (w podziale 50% FK i 50% PZA; szacowany koszt całkowity tablicy ok. 3 tys. zł).

Mając na uwadze osiągnięcia W. Wróża P.Xięski zaproponował zatwierdzenie w/w wsparcia PZA przez aklamację. Nikt nie zgłosił do tej propozycji sprzeciwu. Propozycja wsparcia finansowego PZA wykonania tablicy pamiątkowej dla W.Wróża została przyjęta.

  1. Redaktor naczelny Taternika.

Krótko przedyskutowano działania podejmowane przez redaktora naczelnego Taternika. Uzgodniono, że ew. uwagi zostaną przekazane do G.Bielejca.

  1. Głosowanie kryteriów kwalifikacji reprezentacji na zawody mistrzowskie.

M.Szydłowska wyjaśniła dlaczego konieczne jest zatwierdzenie kryteriów kwalifikacji do reprezentacji na zawody mistrzostw świata i Europy. Poinformowała zebranych, iż kryteria zostały już przygotowane i w jej ocenie są wystarczające do przedstawienia w MSiT.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia kryteriów klasyfikacji do reprezentacji na zawody mistrzostw świata i Europy w narciarstwie wysokogórskim, wspinaczce sportowej oraz wspinaczce wysokogórskiej.

Wynik głosowania:

Za – 10
Przeciw- 0
Wstrzymało się – 0

J.Rostafiński opuścił zebranie.

  1. Przywrócenie w poczet klubów zrzeszonych w PZA Klubu Mantragona z Warszawy.

Z uwagi na uregulowanie składki członkowskiej przez klub Mantragona P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie przywrócenia do grona klubów zrzeszonych w PZA w/w klubu.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy