wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 25.02.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 25.02.2020

Opublikowano: 12-05-2020; 18:29 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Kurowska, Jarek Gawrysiak, Agnieszka Szrek-Burczyk, Marek Wierzbowski, Monika Strojny, Miłosz Jodłowski

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Komisja rewizyjna: Kuba Radzimowski

Omówiono następujące sprawy:

1. Umowy Marcin Wernik i Arkadiusz Kamiński.
M.Wierzbowski wyjaśnił, że nadal nie są podpisane umowy z zainteresowanymi. Decyzja o podpisaniu umów zostanie podjęta w najbliższych kilku dniach. Ustalono, że temat będzie kontynuowany na zebraniu prezydium (i ew. udziałem zainteresowanych członków Zarządu). W chwili obecnej ustalane są szczegółowe zakresy obowiązków ww. osób.

2. Powołanie Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej.
J. Głowacka poinformowała, że wszystkie 77 osób spełniło wymagania formalne.

Zarząd głosował w sprawie powołanie Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej zgodnie z przedłożoną listą (77 kandydatów).

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

3. WZD PZA 2020.
A. Szrek-Burczyk poinformowała zebranych, że wymagane jest wysłanie do kierownika obiektu w którym ma się odbyć WZD PZA 2020 pisma o podtrzymaniu cen zgodnie 2 już podpisanymi umowami (zawartymi na potrzeby imprez KTJ) Biuro zobowiązało się do przesłania tego pisma.
Ponadto należy najpóźniej w dniu WZD zebrać zapotrzebowanie na obiad z uwagi na obsługę cateringową.

4. Zatwierdzenie wytycznych realizacji zadań.
Po krótkiej dyskusji ustalono, że wytyczne dotyczące rozliczania dofinansowania po zebraniu zgłoszonych uwag zostaną przeredagowane przez M. Szydłowską i przedłożone do ostatecznego zatwierdzenia. Następnie dokument zostanie przedłożony do akceptacji Zarządu w drodze głosowania.

5. Puchar lodowy – nagrody.
Zarząd zdecydował o sfinansowaniu nagród dla zwycięzców pucharu lodowego.

6. Wolontariusz.
M.Wierzbowski przedstawił osobę Borysa Polegano, który jest chętny podjąć się pracy pro bono na rzecz PZA. Zdecydowano, że zaproponowana zostanie mu przygotowanie jednego materiału, a po sposobie jego realizacji podjęta będzie decyzja o ew. szerszym korzystaniu z tej formy pomocy.

7. GRJ – w sprawie dalszego funkcjonowania.
Nie została zamieszczona relacja KTJ z rozszerzonego spotkania w Kirach. Równocześnie do Zarządu PZA został przesłany list GRJ informujący o jej wyjściu ze struktur PZA. Jest to sprzeczne z postanowieniami rozszerzonego zebrania w Kirach, gdzie dyskutowano jakie są możliwe modele funkcjonowania GRJ.

8. Przyjęcie Sekcji Wspinaczki AZS Poznań do PZA.
M.Szydłowska poinformowała zebranych, że komplet dokumentów wymagany do przyjęcia został dostarczony. Doprecyzowano, że do PZA zostanie przyjęty cały Klub AZS Poznań (osobowość prawna), a składka będzie odprowadzana od liczby członków sekcji wspinaczkowej.
M.Jodłowski zwrócił uwagę jednak, że w piśmie jest wniosek o przyjęcie sekcji. Pytanie czy Klub jest świadomy, że przyjęty będzie Klub, a nie sekcja. Jeśli takie rozwiązanie zaakceptuje Klub to głosowanie zostanie zarządzone na grupie Zarządu. Z Klubem powyższym temacie skontaktuje się M.Szydłowska.

Partnerzy