wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 26.06.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 26.06.2018

Opublikowano: 6-09-2018; 17:42 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 27-12-2018; 9:42 przez Iwona Bocian

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski Monika Strojny, Iwona Bocian, Arkadiusz Brzoza

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Biuro: Karolina Więcek

  1. Regulaminy zawodów organizowanych przez PZA.

Przeprowadzona została krótka dyskusja na temat zasadności zmiany regulaminów. Zdaniem P.Xięskiego jeśli jakieś zapisy wymagają zmiany to należy je zmienić, a jak regulamin wymaga uchylenia to należy go uchylić.

A.Brzoza dodał, iż należy pamiętać iż organizowana jest taka impreza jak speleomistrzostwa. Jest to cykliczna impreza, która organizowana jest bez żadnego regulaminu. Zasadniczo jest pytanie, które rozwiązanie jest lepsze, czy uchwalony regulamin, czy impreza oparta na wewnętrznych zasadach nie mających odzwierciedlenia w postaci formalnego regulaminu.

P.Xięski zapytał, czy organizatorem musi być PZA i czy nie może to być np. Klub. M. Strojny potwierdziła, że organizatorem zawodów są bardzo często kluby.

  1. RODO – pytania klubów.

Maciej Chmielecki został zaangażowany w temat audytu RODO. Dodatkowo w toku tej analizy ma powstać wykładnia dla klubów. Po jej przygotowaniu zostanie przekazana do klubów zrzeszonych w PZA.

  1. M. Kubera – przywrócenie uprawnień.

W związku z nieobecnością wnioskodawcy temat przesunięty na kolejne zebranie.

  1. Zaproszenie do Rady Wydawniczej Taternika.

Ponownie przywrócona została dyskusja czy Taternik nie powinien być rocznikiem jako archiwum wydarzeń PZA. Ponieważ budzi sporo wątpliwości, czy w świetle ostatnich wydarzeń będą chętni do zasiadania w składzie Rady. Nie podjęto na zebraniu w tym zakresie wiążącej decyzji.

  1. Dyskusja nad wnioskiem KSWSiW w sprawie zawieszenia licencji instruktorskich w związku z przekraczaniem standardów szkoleniowych.

Krótko przedyskutowano problem naruszania przez instruktorów standardów szkoleniowych. Problem dotyczy sytuacji kiedy instruktor szkoli w ramach własnej szkoły. Pytanie czy w takiej sytuacji można odebrać uprawnienia? Zdaniem M.Jodłowskiego ten aspekt powinien być w regulaminie doprecyzowany, bo powoduje to pole do nadużyć. Wystarczy nazwać szkolenie inaczej, żeby uznać, że dana szkoła nie szkoli wg standardów PZA.

Zdaniem P.Xięskiego należy zupełnie odpuścić działalność szkoleniową, bo albo szkolenia instruktora PZA prowadzone są wg. określonego i akceptowanego przez PZA standardu, albo nie nadajemy blach, bo są one wykorzystywane wyłącznie do celu komercyjnego, a często bez zachowania reguł i zasad z tym związanych.

Z uwagi na brak obecności J.Ryszewskiego dalsza dyskusja została przesunięta na inny termin.

  1. Baza taternicka – relacja z uruchomienia taborów, remont w Betlejemce, zakup samochodu.

P.Xięski krótko zrelacjonował postępy z prac poczynionych w COS Betlejemka związanych z rozpoczęciem sezonu 2018.

  1. XXII WZD lokalizacja – wybór terminu i lokalizacji.

Decyzja zostanie podjęta w późniejszym terminie po analizie kosztów.

  1. Akademia Górska.

W związku z nieobecnością wnioskodawcy temat przesunięty na kolejne zebranie.

Partnerzy