wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 26.07.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 26.07.2016

Opublikowano: 5-09-2016; 18:32 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Leszek Cichy, Monika Strojny, Marek Kujawiński

Sekretarz Zarządu:

Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1. Roszczenia Wojciecha Święcickiego dotyczące praw autorskich.
Wojciech Święcicki napisał do PZA maila w sprawie bezprawnego wykorzystania Jego projektu okładki Zeszytu Szkoleniowego. P. Pustelnik zobowiązał się do kontaktu z W. Święcickim celem ugody.

2. Pomoc dla Ryszarda.Szafirskiego.
R. Szafirski jest po operacji i leży w szpitalu, wymaga rehabilitacji. Należy skontaktować się z rodziną, aby dowiedzieć się w jaki sposób możemy udzielić pomocy.

3. Wsparcie projektu edukacyjnego „Everest życia”.
Piotr Sikorski, nauczyciel geografii ze Słupska zwrócił się z prośbą o pomoc przy realizacji projektu pod hasłem „Everest Życia”. Leszek Cichy zajmie się współpracą w tym temacie.

4. Działalność szkoleniowa Macieja Kubery.
Komisja Szkolenia wysłała pismo do Macieja Kubery w sprawie nadużycia stopnia instruktora PZA z zakresie, w którym kol. Kubera nie posiada uprawnień. M. Kubera odpowiedział, częściowo potwierdzając te zarzuty w przeszłości i zobowiązując się do zaniechania takich praktyk na przyszłość.

5. Tomasz Stefanowicz – wniosek o nadanie stopnia instruktora.
Ustalono, że Komisja Wspinaczki Sportowej wystąpi z formalnym wnioskiem o nadanie kol. Tomaszowi Stefanowiczowi stopnia instruktorskiego.

6. Akademia Górska – udział PZA.
Należy uzgodnić z instruktorami oraz organizatorami zakres współpracy. Komisja Szkolenia ustali w jakim zakresie instruktorzy mogą uczestniczyć w imprezie, a P. Pustelnik w imieniu Związku będzie kontaktował się z M. Ziają – dyrektorem festiwalu.

7. Spotkanie w MSiT 28.07 w/s przepisów dyscyplinarnych.
Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza na spotkanie dotyczące przepisów dyscyplinarnych. Z ramienia PZA wezmą w nim udział P. Pustelnik i J. Ziółkowski.

8. Sprawozdania komisji za 1. półrocze.
Do 31.07 należy przesłać do biura sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji w pierwszym półroczu 2016. J. Głowacka skontaktuje się z Komisjami przypominając o zbliżającym się terminie.

9. Lądek – jakiej formie planujemy obecność na festiwalu.
Należy ustalić zakres i formę obecności PZA na Festiwalu. W tym celu P. Xięski skontaktuje się z R. Wcisło, aby potwierdzić wcześniejsze uzgodnienia, a P. Pustelnik dokona ostatecznych ustaleń z M. Sokołowskim.

Partnerzy