wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.04.2021

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.04.2021

Opublikowano: 22-06-2021; 15:37 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Monika Strojny, Piotr Bunsch, Agnieszka Szrek-Burczyk, Marcin Kraszewski, Monika Kurowska, Jarosław Gawrysiak

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Komisja Rewizyjna: Ryszard Urbanik

Omówiono następujące sprawy:

1. PHS – powołanie programu; lista uczestników programu

Miłosz Jodłowski omówił trwające prace nad przygotowaniem regulaminu programu Polski Himalaizm Sportowy, w ciągu kilku najbliższych dni wstępny projekt regulaminu ma być przesłany do zarządu w celu wnoszenia uwag.

Zarząd głosował w sprawie powołania programu Polski Himalaizm Sportowy:

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Zarządzono dodatkowe głosowanie nad przyjęciem osób do programu PHS, w przypadku których nierozstrzygnięte zostało głosowanie on-line:
Wynik głosowania w sprawie przyjęcia Krzysztofa Rychlika:
Za – 5
Przeciw – 3
Wstrzymało się – 2

Wynik głosowania za przyjęciem Jacka Czecha Jr:
Za – 4
Przeciw – 3
Wstrzymało się – 3

2. Uporządkowanie adresów mailowych i dostępów do grup dyskusyjnych (zarząd/komisje/inne)

Marzena Szydłowska poinformowała, że wraz z Markiem Wierzbowskim i Jolantą Głowacką uporządkowali adresy mailowe i dostępy do grup dyskusyjnych dla wszystkich komisji oraz Zarządu.

3. Wykorzystanie wizerunku A.Mirosław – wizerunek reprezentacji podczas IO

Marzena Szydłowska poinformowała, że powinniśmy wystąpić o zgodę na możliwość publikowania na stronie internetowej PZA wizerunku Aleksandry Mirosław jako członka Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. W okresie Igrzysk Olimpijskich zgodnie z Regułą 40 Karty Olimpijskiej występują ograniczenia w wykorzystaniu wizerunku członków Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej. MKOl określa zasady wykorzystywania wizerunku. Tematem będą zajmowali się: Marzena Szydłowska, Piotr Bunsch, Tomasz mazur.

4. Termin SWZD
Agnieszka Szrek-Burczyk potwierdziła rezerwację w terminie 18.09.2021 sali konferencyjnej na Walne Zgromadzenie Delegatów w Chęcinach. Marzena Szydłowska w najbliższych dniach poinformuje kluby zrzeszone w PZA o terminie Walnego.

5. Rozszerzenie składu Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej o 2 osoby z Grupy Młodzieżowej: Kinga Biernat i Dorota Wacławczyk (spełnione warunki formalne)

Zarządzono głosowanie nad powołaniem do kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej Kingi Biernat i Doroty Wacławczyk.

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

6. Nagroda dla Sekretarza Generalnego PZA (wniosek komisji rewizyjnej)

Temat nie został omówiony.

7. Komisja Bezpieczeństwa

Piotr Xięski poinformował, że na instruktorskiej grupie dyskusyjnej trwa rozmowa w sprawie nieobecności Komisji Bezpieczeństwa w strukturach PZA i decyzji Walnego PZA, by nie zobowiązywać Zarządu do powołania tej komisji. Dyskusja jest wywołana wypadkiem na Kazalnicy Cubryńskiej, w którym w trakcie zjazdów po zakończeniu wspinania, cudem nie zginęło 3 wspinaczy. Inicjatorem dyskusji jest przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Urbanik. Z treści dyskusji wynika, że delegaci WZD, a przede wszystkim Zarząd nie chce powołać KB. Tymczasem problem związany jest z brakiem lidera niezbędnym dla zebrania wokół siebie zespołu. Ryszard Urbanik rozmawiał z potencjalnymi osobami, które mogłyby być członkami tej komisji.
Ewentualnym rozwiązaniem jest doraźne powoływanie zespołu w sytuacji wystąpienia wypadku, którego przyczyny/możliwości uniknięcia możnaby omówić.

8. Uczestnictwo w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie TB

Marek Wierzbowski zreferował aktualny stan sprawy Tomasza Brzeskiego.

9. Badania w kierunku SARS-CoV-2; oferta Synevo Sp. z o.o., oszczędności i możliwość wykorzystania dla Kadry.

Umowa z firmą Synevo sp. z o .o. na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV 2 dla członków kadry został podpisana.

Partnerzy