wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 28.04.2020

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 28.04.2020

Opublikowano: 12-05-2020; 19:42 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Monika Kurowska, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Strojny, Piotr Bunsch, Jarosław Gawrysiak, Marek Wierzbowski

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

1. Odmrażanie sportu – konferencja w MSiT.
P.Pustelnik podał dyscypliny od których zaplanowane jest odmrażanie aktywności sportowej (np. żużel itd.). Głos decydujący w przebiegu odmrażania należy do kancelarii premiera od której MSiT otrzymuje wyłącznie wytyczne.

2. Ścianki wspinaczkowe – działania PZA.
M.Jodłowski zreferował spotkanie z kluczowymi właścicielami ścian wspinaczkowych (m.in. Kotłownia, Mural itd.). Wśród tych osób jest świadomość, że przesuniecie odmrażania dla obiektów wspinaczkowych i działalności szkoleniowej jest mało możliwe. Wszyscy byli jednak zgodni, że pismo w tej sprawie (przyspieszenia etapu odmrożenia) do MSiT z PZA powinno zostać wystosowane. Kluczowe jest wyjaśnienie rządzącym, że upadek ścian wspinaczkowych jest istotnym zagrożenie dla całego środowiska wspinaczkowego. Można temu zaradzić włączając odmrożenie ścian wspinaczkowych co najmniej do III etapu. Pozwoli to, przynajmniej obiektom, które nie są stricte komercyjne (ściany przyklubowe lub osób wywodzących się ze środowiska wspinaczkowego) przetrwać najtrudniejszy okres.
M.Jodlowski zasygnalizował, że Ł. Dąbrowski, słusznie zauważył, że pomocne byłoby przygotowanie materiału o tym jak sprawa odmrażania obiektów wspinaczkowych i aktywności wspinaczkowej wygląda poza granicami Polski. Może któreś z tych rozwiązań można byłoby zaimplementować dla polskich obiektach.
M.Wierzbowski zaproponował ze swojej strony rozeznanie sytuacji na Słowacji, a P.Pustelnik w Norwegii. Wszyscy byli zgodni, ze prywatne rozmowy powinny być koordynowane przez jedną osobę, która całość scali w jeden profesjonalnie przygotowany dokument.

3. Przyjęcie MKS PM w Tarnowie w poczet klubów zrzeszonych w PZA.
M.Szydłowska podała dokumenty, których brakuje do złożenia kompletnego wniosku o przyjęcie MKS PM w Tarnowie do klubów zrzeszonych w PZA. Z uwagi na to, że klub Marcina Bibro to klub z długoletnimi tradycjami to mimo to, że nie wszystkie dokumenty są możliwe do przedłożenia (np. podpisy członków założycieli itd.) zdecydowano o zarządzeniu głosowania (a uzupełnienie kwestii formalnych w miarę możliwości).

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

4. WZD 2020 – potwierdzenie terminu.
W połowie maja trzeba poinformować kluby o ew. zmianie terminu WZD na czerwiec. Zdaniem M.Jodlowskiego zasadne byłoby uzależnienie terminu od wyniku wyborów. Bo może się okazać, że po wyborach zostanie np. wprowadzony stan wyjątkowy.
M.Strojny zaproponowała, że może warto zebranym przekazać do wiadomości dwa możliwe terminy ze wskazaniem warunków od jakich będą zależeć.
P.Pustelnik uznał, że warto przeanalizować kwestię zdalnej formuły zebrania, tj. w systemie telekonferencyjny. Czy jest to możliwe pod względem formalnym, jak również pod względem technicznym. Przy czym taka formuła oznacza, że podczas takiego zabrania będzie koncentracja wyłącznie na niezbędnych puntach (przyjęcia sprawozdania itd.).
P.Pustelnik poprosił, aby biuro PZA już teraz przekazało do klubów informację, że niezależnie od terminu formuła WZD PZA 2020 może ulec zmianie. A dalsze informacje będą przekazane po 19 maja 2020.

5. Sprawozdanie finansowe PZA za 2019.
M.Wierzbowski krótko wyjaśnił, że rzeczywisty wynik finansowy będzie znany dopiero po wszystkich rozliczeniach. Z uwagi na to, że dokumenty zostały przekazane krótko przed skypekonferencją dalsza dyskusja na tym spotkaniu nie była kontynuowana.

Partnerzy