wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 31.05.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 31.05.2016

Opublikowano: 7-07-2016; 14:33 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 7-07-2016; 14:39 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Xięski, Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Leszek Cichy, Arkadiusz Brzoza, Arkadiusz Kamiński, Monika Strojny, Iwona Bocian, Jerzy Rostafiński, Piotr Kubicki (w ramach dostępności łącza telefonicznego)

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

 1. Sprawy techniczne, organizacja pracy związanej z rozpoczęciem pracy Zarządu nowej kadencji (uprawnienia, grupy, dostęp do strony)

Na początku zebrania głos zabrał Piotr Pustelnik stwierdzając, że najważniejsze jest ukonstytuowanie się poszczególnych komisji oraz podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu. P.Xięski krótko wyjaśnił też zasady dotyczące funkcjonowania skypekonferencji.

M. Jodłowski dodał, iż trzeba określić zakresy, żeby komisje nie dublowały się w obszarze poruszanych tematów. Uznał także że z uwagi na zbieżność tematyczną zasadne jest połączenie Komisji Przyrody z Komisją Tatrzańską.

P.Xięski stwierdził, że należy się przede wszystkim skoncentrować na kluczowych dla Związku komisjach.

Następnie wyjaśnił specyfikę KWW. Trudność w dużej mierze wynika z tego, iż osoby, które mogłyby aktywnie w tej komisji działać są beneficjentami dofinansowań lub są osobami zainteresowanymi ubieganiem się o takie dofinansowanie. Skutkuje to tym, że pozyskanie osób do tej komisji jest trudne oraz że w składzie komisji jest zdecydowanie mniej osób aktywnie działających w górach.

M. Jodłowski dodał, iż warto zastanowić się nad rozwiązaniem, które będzie dawało możliwość bycia
w składzie komisji, ale przy zachowaniu możliwości korzystania z dofinansowań.

Ustalono, że w ciągu najbliższych dni temat składu poszczególnych komisji (w tym przede wszystkim kluczowych dla PZA) powinien być w miarę możliwości sfinalizowany.

 1. Głosowanie dot. nadania stopni IS PZA oraz TWS – II klasa
  P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie nadania stopni IS PZA oraz TWS – II klasa następującym osobom:
  – Sebastian Kurek
  – Katarzyna Rajchert – Żak
  – Jan Sokołowski

Wyniki głosowania:

Za 9
Przeciw 0
Wstrzymało się 0

 1. Propozycja nowego regulaminu KWS oraz składu KWS

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia nowego regulaminu Komisji Wspinaczki Sportowej.

Wyniki głosowania:

Za 9
Przeciw 0
Wstrzymało się 0

Następnie P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji KWS w składzie:
1. Arkadiusz Kamiński – przewodniczący
2. Andrzej Kajdan,
3. Sebastian Kurek
4. Rafał Kanowski

5. Michał Łodziński

Wyniki głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Powołanie do kadry narodowej KNW

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie powołania do kadry narodowej zgodnie z wnioskiem KNW następujących osób:
Figura Anna
Wajda Julia
Piętka Marcin
Mikołajczyk Tyberiusz
Przystaś Jakub
Knap Mateusz
Legaszewski Marek
Rząska Franciszek
Wojciechowski Krzysztof
Brzeska Ewa
Elantowski Jan
Sawicki Kacper

Wyniki głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Z uwagi na to, że zaproponowany skład KNW jest dwuosobowy Zarząd odstąpił od zatwierdzenia tej Komisji i głosowanie zostało przesunięte na moment kiedy zostanie przedłożony przynajmniej 3 osobowy skład.

 1. Oficjalne zgłoszenie PZA (miejsce: Zakopane) jako kandydata do organizacji walnego zebrania ISMF w czerwcu 2018 roku.

M. Strojny krótko przestawiła warunki dot. oficjalnego zgłoszenia PZA (miejsce: Zakopane) jako kandydata do organizacji walnego zebrania ISMF w czerwcu 2018 roku. Po krótkiej wymianie zdań dot. warunków finansowych itd. nikt nie wniósł zastrzeżeń do takiego zgłoszenia.

 

 

Partnerzy