wróć
Polski Związek Alpinizmu

Dolina Będkowska – Sokolica

Opublikowano: 1-07-2008; 19:44 przez mteg • Gwiezdne Wrota VI.3+ — 13 ringów + stan,

 • Wiosenne Palenie Trawy VI.2 — 20 ringów + 2 stan, • 1 wyciąg (VI.2): 11r + stan. (25m). 2 wyciąg (VI+): 9r + stan. (20m).
 • Lewy Komin V+, • 1 wyciąg (V+): 7r + stan. (20m), 2 wyciąg (V+): 7r + stan. (20m), 3 wyciąg (V-): 7r + stan. (20m)
 • Warianty Miksera • 1 wyciąg (VI+): 8r + stan. (20m). 2 wyciąg (VI): 4r + stan. (15m). 3 wyciąg (VI+): 9r + stan. (20m),
 • Zemsta Bonifratrów VI.1+ — 13 ringów + stan,

 • Lot Świstaka VI.3+ — 15 ringów + stan,

 • Droga Skwirczyńskiego VI.2 — 14 ringów + stan,

 • Droga Łapińskiego – Paszuchy VI.2 — 14 ringów + stan,

 • Mikrokosmos VI.4+ — 18 ringów + stan,

 • Golumek Konfucjusz Kurt VI.5 — 20 ringów + stan,

 • Czerwone Światła na Monte Cassino VI.5+ — 20 ringów + stan,

 • Superdirettisima VI.4+ — 22 ringi + 2 stan,

 • Droga Ostapowskiego • 1 wyciąg (V+): 7r + stan. (15m.). 1 + 2 wyciąg (VI.1+): 14r + stan. (30m.)


  3 wyciąg (V): 3h + stan. (15m.). 4 wyciąg (IV-) 2h + stan. (15m.).
 • Paryż – Dakar VI.4+ — 16 ringów + stan,

 • Prawy Komin VI+, • 1 wyciąg (VI+): 14r + stan. (35m), 2 wyciąg (V+): 10r + stan (25m)


  Wariant na Prawy Świecznik V+, 10r + stan. (20m),

 • Rysa Pokutników VI+ — 8 ringów + stan,

 • Z Ręką na Sercu VI.3+/4 — 7 ringów + stan,

 • Migotanie Zastawek VI.3 — 7 ringów + stan,


Drogi zostały ubezpieczone przez Piotr Drobota w latach 1998 – 2000. W trakcie
akcji Piotr osadził 248 ringów przelotowych oraz 18 stanowisk asekuracyjnych.
Na trawersie pod ścianą została zamontowana na stałe poręczówka z ringów i stalówki
nierdzewnej sfinansowana przez firmę Atest-Polska.
Zakup ringów, stanowisk i kleju został sfinansowany przez PZA.Piotr Drobot

Komisja Wspinaczki Skalnej PZA

Partnerzy