wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Kalendarium i programy kursów zimowych w 2005 roku

Kalendarium i programy kursów zimowych w 2005 roku

Opublikowano: 23-09-2005; 13:51 przez mteg

Czas trwania: 14 dni

Turnus I – 05.02-18.02.2005


Turnus II – 26.02-11.03.2005

Cena kursu: • dla członków klubów zrzeszonych w PZA – 1000 zł,


 • dla osób niezrzeszonych – 1500 zł.


Konieczne jest posiadanie karty taternika. Sprzęt techniczny zapewnia organizator.

Program:


Celem kursu jest nauka samodzielnego pokonywania dróg taternickich w warunkach zimowych. W tym celu prowadzone są następujące zajęcia: 1. Nauka asekuracji w zmrożonych trawach (śruby do traw).


 2. Nauka asekuracji w terenie mikstowym.


 3. Nauka asekuracji w lodzie.


 4. Nauka asekuracji za pomocą czekana i liny w stromym śniegu.


 5. Technika wspinania w lodzie, zmrożonych trawach, zaśnieżonej i zalodzonej skale, w stromym śniegu.


 6. Techniki poruszania się w rakach i użycie czekanów w zależności od rodzaju pokonywanego terenu.


 7. Lawinoznawstwo (profilaktyka i ratownictwo lawinowe z użyciem sprzętu elektronicznego).


 8. Terenoznawstwo i nawigacja w warunkach zimowych.


 9. Biwakowanie (jamy śnieżne i inne sposoby przetrwania nocy w górach).


W celu opanowania powyższego materiału prowadzone są zarówno zajęcia teoretyczne jak i terenowe.

Zajęcia terenowe składają się z serii ćwiczeń na stokach śnieżnych oraz małych formach lodowych i mikstowych oraz wspinaczek ścianowych na drogach do V stopnia trudności (w zależności od warunków śnieżnych i pogodowych oraz predyspozycji zespołu).

Zgłoszenia


Kurs lawinowyCzas trwania: 3 dni

Terminy: • 14.01-16.01.2005


 • 21.01-23.01.2005


 • 28.01-30.01.2005


 • 04.02-06.02.2005


 • 18.02-20.02.2005


 • 04.03-06.03.2005


 • Inne terminy do uzgodnienia


Cena kursu (w tym noclegi): • 350 zł od osoby w grupie 2 osobowej,


 • 300 zł od osoby w grupie powyżej 2 osób (3 i więcej).


Niezbędna ciepła odzież (rękawice, stoptuty, gogle etc.). Sprzęt techniczny zapewnia organizator.

Program:


Zajęcia teoretyczne: 1. lawiny – informacje podstawowe;


 2. śnieg i jego przeobrażenia;


 3. czynniki powstawania lawin;


 4. profilaktyka (próby lawinowe, zbieranie informacji o zagrożeniu);


 5. obsługa elektronicznych detektorów lawinowych i wykorzystywanie ich podczas poszukiwania zasypanych; inne urządzenia ratunkowe i poszukiwawcze.Zajęcia praktyczne: 1. wykonywanie przekrojów pokrywy śnieżnej i jej analiza;


 2. wykonywanie prób lawinowych;


 3. sondowanie pokrywy śnieżnej w celu odnalezienia zasypanego;


 4. ćwiczenia w poszukiwaniu zasypanych przy pomocy detektorów lawinowych.


Zgłoszenia


Kurs zimowej turystyki wysokogórskiejCzas trwania: 7 dni

Terminy: • 15.01-21.01.2005


 • 05.02-11.02.2005


 • 19.02-25.02.2005


 • 05.03-11.03.2005


 • 02.04-08.04.2005


 • Inne terminy do uzgodnienia


Cena kursu (w tym noclegi):


 • 900 zł od osoby w grupie 2 osobowej,


 • 750 zł od osoby w grupie powyżej 2 osób (3 i więcej).


Sprzęt techniczny zapewnia organizator.

Program:

Wykłady: 1. Sprzęt i wyposażenie turysty zimowego: demonstracja i zapoznanie z działaniem wybranych elementów sprzętu do wspinaczki letniej i zimowej oraz innych elementów wyposażenia; zakres zastosowań, wady i zalety poszczególnych elementów.


 2. Specyfika turystyki zimowej – uzmysłowienie odrębności i trudności działania w górach lodowcowych oraz w zimie.


 3. Niebezpieczeństwa gór z naciskiem na występujące zimą; zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniem pogody. Niebezpieczeństwa zimowe i gór lodowcowych tylko w zakresie podstawowym.


 4. Strategia i taktyka: wybór celów i tras wycieczek, zaplanowanie drogi podejścia, wycofów, drogi powrotu; dobór partnerów. Biwakowanie: biwak planowany i nieplanowany, biwaki zimowe w zakresie podstawowym.


 5. Korzystanie z literatury, szkicówek, mapek, korzystanie ze schematów i opisów tras z uwzględnieniem przewodnika WHP.


 6. Lawiny.


Zajęcia praktyczne:


 1. Węzły i podawanie liny: podstawowe węzły wykorzystywane we wspinaniu, wiązanie się liną do uprzęży i bezpośrednio, podawanie i wybieranie liny.


 2. Poruszanie się w rakach (różne sposoby), asekuracja przy pomocy czekana (budowa różnych typów prostych stanowisk w śniegu), kijki turystyczne.


 3. Asekuracja poprzez ciało, różne sposoby asekuracji.


 4. Droga prowadząca granią; fragmenty z asekuracją lotną (zależnie od warunków i pogody).


 5. Pokonywanie dróg prowadzących różnymi formacjami terenowymi o stopniu trudności 1-2.


 6. Użycie elementów asekuracyjnych:, śruby lodowe, igły do traw, pętle.


 7. Ćwiczenia lawinowe: wykonywanie przekrojów pokrywy śnieżnej i prób lawinowych, poszukiwanie ofiary za pomocą pipsów i sond lawinowych.


 8. Budowa jamy śnieżnej.


 9. Asekuracja na lodowcu (podstawy, symulacja w terenie śnieżnym, sposób wychodzenia ze szczelin).


Zgłoszenia


Kurs ski-alpinizmu dla początkujących (cz. I – góry nielodowcowe)Terminy: • 12.03-20.03.2005


 • 16.04-24.04.2005


Cena – 1100 zł (w tym noclegi).

Niezbędny sprzęt własny: • narty z wiązaniami ski-tour,


 • kije,


 • buty,


 • foki.


Inny sprzęt techniczny zapewnia organizator.

Uwaga: : Sprzęt ski-alpinistyczny można wypożyczyć w Zakopanem.

Program:


 1. Terenoznawstwo i nawigacja ( posługiwanie się mapą, kompasem i wysokościomierzem, planowanie trasy, etc.)


 2. Lawiny (budowa pokrywy śnieżnej, przekroje, ocena zagrożenia lawinowego, nauka używania sprzętu elektronicznego i technicznego, profilaktyka i ratownictwo lawinowe).


 3. Asekuracja i techniki taternickie (nauka asekuracji przy użyciu liny i przyrządów asekuracyjnych, zjazd na linie, poruszanie się w rakach i z czekanem w stromym śniegu i lodzie, hamowanie czekanem).


 4. Narciarstwo (zapoznanie się z różnymi rodzajami sprzętu – eksploatacja i konserwacja).


 5. Chodzenie na fokach (optymalne zakładanie śladu, wybieranie trasy ze względu na bezpieczeństwo i ekonomikę wysiłku).


 6. Zjazdy terenowe (techniki jazdy w głębokim śniegu, techniki jazdy w stromym terenie, w żlebach).


Zajęcia będą prowadzili instruktorzy ski-alpinizmu PZA.

Zgłoszenia


ZgłoszeniaZgłoszenia i zapytania przyjmujemy telefoniczne, listowne (z użyciem formularza zgłoszeniowego) oraz drogą internetową. Kontakt:

COS-PZA „Betlejemka”

Hala Gąsienicowa

34-500 Zakopane

skr. poczt. 399

tel.: (+18) 2019124

email: betlejemka@pza.org.pl

kierownik: Bogumił Słama, tel. +603 424101

Partnerzy