wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Kryteria na stopień Instruktor taternictwa PZA

Kryteria na stopień Instruktor taternictwa PZA

Opublikowano: 30-06-2011; 15:53 przez mteg

Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w kursie na stopień instruktora taternictwa PZA (państwowy stopień instruktora wspinaczki wysokogórskiej) musi: 1. posiadać stopień Instruktora wspinaczki skalnej PZA przynajmniej od 2 lat;


 2. posiadać wykształcenie co najmniej średnie;


 3. posiadać kartę lub książeczkę zdrowia sportowca z aktualnym wpisem;


 4. okazać rekomendację macierzystego klubu zrzeszonego w PZA, z załączeniem opisu działalności szkoleniowej i społecznej kandydata na rzecz klubu.


 5. uprawiać wspinaczkę wysokogórską na odpowiednio wysokim poziomie oraz dysponować dostatecznie dużym doświadczeniem praktycznym i wszechstronną znajomością (teoretyczną i praktyczną);


Pożądany jest bagaż doświadczeń w górach na ścianach skalnych powyżej 500 metrów wysokości, we wspinaczce zimowej, wspinaczce w górach lodowcowych na drogach o dużej powadze ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń obiektywnych.

Wymagany wykaz przejść górskich:


50 dróg w terenie wysokogórskim • z czego przynajmniej 30 na terenie Tatr,
 • przynajmniej 10 (z ogółu 50) to drogi na terenie Słowacji,
 • co najmniej 15 dróg (z ogółu 50) musi być o charakterze zimowym lub
  mikstowym (wspinanie w rakach i z czekanami),
 • wśród dróg „zimowych” co najmniej 5 musi być trudna technicznie (WI5 lub
  M6 lub A2 w górę),
 • wśród dróg „letnich” co najmniej 5 musi być trudna klasycznie (minimum 6c+, lub VIII-),
 • co najmniej 8 dróg (z ogółu 50) musi mieć powyżej 800 metrów długości, w tym co najmniej połowa (4) to drogi o charakterze zimowym lub mikstowym
  (np. Alpy), minimalne trudności tych dróg to IV+,
 • co najmniej 10 (z ogółu 50) musi mieć powyżej 400 metrów długości, w tym
  co najmniej 5 o charakterze zimowym lub mikstowym (np. Alpy),
 • co najmniej 5 dróg (z ogółu 50) musi startować z lodowca,
 • kandydat na instruktora powinien mieć za sobą przynajmniej 5 biwaków w
  ścianie podczas wspinania lub zejścia.Wszystkie drogi umieszczone w wykazie muszą być prowadzone lub co najmniej współprowadzone przez kandydata na instruktora.Jako drogę rozumie się linie o minimum 4 przewodnikowych wyciągach, drogi do 4 wyciągów kandydat musi w całości prowadzić sam.Dróg poniżej 200 metrów w wykazie może być nie więcej niż 10.Wykaz winien obejmować przejścia dokonane w okresie nie krótszym niż 3 lata, ale co najmniej połowa wykazu musi być z ostatnich 6 lat.Do każdego przejścia należy dodać datę (miesiąc i rok), imię i nazwisko partnera oraz czas i styl przejścia.

Partnerzy