wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Zalecenia dotyczące obozów klubowych

Zalecenia dotyczące obozów klubowych

Opublikowano: 11-01-2011; 12:23 przez mteg


Komisja Szkolenia PZA dostrzega wagę szkoleń/doszkoleń koleżeńskich przeprowadzanych podczas imprez klubowych (wyjazdów i obozów).



Komisja Szkolenia PZA zaleca klubom prowadzącym taką działalność aby:



  1. Wyraźnie odróżniać wspinanie koleżeńskie od kursów wspinaczkowych,

  2. Kierownikiem d/s szkolenia podczas wyjazdu, na którym prowadzone jest wspinanie koleżeńskie, był instruktor PZA z odpowiednim stopniem (podczas obozów w górach – Instruktor Alpinizmu PZA),

  3. Kierownik ten odpowiadał za dobór celów i skład zespołów podczas trwania imprez (wyjazdów, obozów) klubowych,

  4. Działalność taka nie była nastawiona na komercyjny zysk, tj .by koszty doszkalania kluby kalkulowały na najniższym możliwym dla nich poziomie,

  5. Uczestnicy imprezy (wyjazdu, obozu) powinni zostać poinformowani o zagrożeniach wynikających z działalności wspinaczkowej,

  6. Kluby powinny posiadać ubezpieczenie OC, natomiast uczestnicy imprezy ubezpieczenie NW na czas jej trwania,

Partnerzy