wróć
Polski Związek Alpinizmu

Betlejemka

Opublikowano: 6-12-2008; 15:12 przez mteg

Zapraszamy na nową stronę Betlejemki:
 • www.betlejemka.org.pl
 • W sezonie zimowym 2011/2012 proponujemy następujące szkolenia:


  – Centralny Ośrodek Szkolenia PZA mieści się w budynku noszącym nazwę „Betlejemka”,
  stojącym na Hali Gąsienicowej w Tatrach, na wysokości 1510 m n.p.m.


  W ośrodku odbywają się wszelkiego rodzaju kursy związane z uprawianiem alpinizmu
  od podstawowych kursów taternickich letnich i zimowych, po kursy instruktorskie. Zajęcia
  szkoleniowe prowadzą instruktorzy wspinaczki wysokogórskiej z uprawnieniami
  państwowymi, dysponujący również branżowymi stopniami instruktora taternictwa lub
  alpinizmu (licencjonowani przez Polski Związek Alpinizmu).

  W sezonie letnim ośrodek prowadzi 18-dniowe podstawowe kursy taternickie (3 turnusy)
  wg programu PZA.

  W zimie proponujemy szkolenia z zakresu turystyki
  wysokogórskiej
  , profilaktyki lawinowej, podstaw
  narciarstwa wysokogórskiego, a przede wszystkim — dwutygodniowe kursy taternickie
  drugiego stopnia

  (taternictwa zimowego). Szkoła posiada uprawnienia UKFiS.

  Betlejemka dysponuje 20 miejscami noclegowymi w sali zbiorowej na piętrze (standard turystyczny),
  nowoczesnymi sanitariatami oraz kuchnią turystyczną wyposażoną w gaz i środki czystości. Dla
  kadry instruktorskiej przeznaczone jest oddzielne pomieszczenie mieszkalne na parterze, tzw. pokój
  instruktorski.

  Podczas kursów zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie obiektu. Wykłady wspomagane są nowoczesnym
  sprzętem multimedialnym. Szkoła dysponuje własnym sprzętem taternickim letnim i zimowym, który
  udostępnia uczestnikom kursów (z wyłączeniem obuwia i odzieży).

  COS PZA Betlejemka pełni wyłącznie funkcję szkoły i bazy noclegowej dla taterników. Nie są
  prowadzone usługi gastronomiczne, handlowe itp.

  Ceny noclegów w 2010 roku:


  24 zł – dla członków PZA (12 zł dla uczestników akcji „Junior” i „Senior”),


  32 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA.

  Obiektem kieruje Adrian Koźbiał.

  COS „Betlejemka” — kontakt

  tel. 18 201 91 24

  tel. 603 424 101

  e-mail betlejemka@pza.org.pl

  nr konta 82 1500 1126 1211 2009 3935 0000

  Historia COS PZA Betlejemka

  Historia szkolenia w Polsce ma już blisko 80-letnią tradycję. W pierwszej połowie 1923 roku Zarząd Główny AZS w Krakowie
  powołał Sekcję Taternicką AZS. Sekcja prowadziła pierwsze zorganizowane szkolenia, z tym, że dotyczyły one kursów
  w skałkach, które miały przygotowywać do taternictwa.
  Pierwszą szkołą oferującą szkolenia w Tatrach była Szkoła Taternictwa, którą zorganizowała Zofia Radwańska-Kuleszyna
  (-Paryska) w 1939 roku.Szkoła powstała przy Kole Zakopiańskim Klubu Wysokogórskiego PTT i mieściła się w już dziś nie
  istniejącym starym schronisku PTT na Gąsienicowej Hali Murowaniec. Do Szkoły Taternictwa przyjmowano za niewysoką opłatą
  każdego, kto się zgłosił, przy czym prowadzono kurs niższy dla taterników początkujących i wyższy dla zaawansowanych.
  Pierwszym instruktorem Szkoły Taternictwa był Stanisław Motyka, a po jego wyjeździe w końcu lata 1939, Tadeusz A. Pawłowski.
  Wybuch II wojny światowej przerwał rozrastającą się szybko działalność Szkoły, która w ciągu jednego zaledwie sezonu
  zdołała przeszkolić w taternictwie kilkadziesiąt osób.

  W 1948 roku po głośnym wypadku, w którym zginęli Milówka oraz Westwalewicz, Komisja Szkolenia Górskiego KWPTT
  zorganizowała Szkołę Turystyki Górskiej i Taternictwa Klubu Wysokogórskiego PTT, z siedzibą w Zakopanem. Szkoła ta
  prowadziła szkolenie turystyczne, taternickie, przewodnickie, a jej kierownikiem był Witold Henryk Paryski. Niestety
  ośrodek ten nie przetrwał długo, bo już w 1950 r. Zarząd Główny PTT zlikwidował Komisję Szkolenia Górskiego oraz sam ośrodek.
  Szkoła Taternictwa wróciła do życia po wydzieleniu się Klubu Wysokogórskiego ze struktur PTTK. Działała z przerwami od
  1959 roku, w różnych budynkach i szałasach na Hali Gąsienicowej. Na początku lat 70-tych z inicjatywy, między innymi
  Ryszarda Kozioła — twórcy Zakładu Alpinizmu na AWF w Krakowie postała stała Szkoła Taternictwa. W 1974 roku po powołaniu
  Polskiego Związku Alpinizmu została ona przemianowana na Centralny Ośrodek Szkolenia PZA. Baza szkoły od roku 1973
  mieściła się w Betlejemce — prymitywnym schronisku rodziny Bustryckich, a właściwie „podschronisku”. W 1928 roku zbudowano
  Wyżnie, (jak Stare w Moku) i że podstawowe czyli Wyżnie właśnie zostało rozebrane w 1968 które funkcjonowało od początku
  lat dwudziestych XX w. Wcześniej było to schronisko dla turystów, taterników i narciarzy. Nazwa Betlejemki pochodzi od
  skojarzenia ze skromną, biblijną stajenką w Palestynie.

  Kierownikami Szkoły i Ośrodka byli:

  • Zdzisław Jakubowski (1959, 1970–74, 1975–84),
  • Włademar Betlejewski (1974),
  • Piotr Malinowski (1984–87),
  • Bogumił Słama (1988–2008),
  • Arkadiusz Kubicki (2008–2009),
  • Adrian Koźbiał (2009– ).

  W ciągu trzydziestu pięciu lat przez Betlejemkę przewinęło się tysiące taterników. Wielu z nich wielkimi zgłoskami
  zapisali się w historii nie tylko polskiego, ale i światowego alpinizmu. Na funkcjonowanie Ośrodka ogromny wpływ wywarły
  niezwykłe postacie — wieloletni kierownicy COS PZA Betlejemka Zdzisław Jakubowski, „Szlachetny”, Piotr Malinowski
  „Maliniak” i Bogumił Słama „Bobas”. Do legendy przeszły anegdoty o każdym z nich, zbiór tych opowieści mógłby stanowić
  podstawę do napisania świetnej książki.
  Przez cały okres istnienia COS wyznaczał i nadal wyznacza standardy szkoleniowe, tu rodziła się polska myśl szkoleniowa,
  która śmiało konkuruje z koncepcjami innych nacji. W Betlejemce taternictwa uczyli i uczą najlepsi instruktorzy, wyraziste
  i barwne osobowości. Nauka w Ośrodku to nie tylko szkoła taternictwa, ale również przygoda i możliwość poznania ciekawych
  ludzi. Zachęcamy do skorzystania z oferty.

  Partnerzy