wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Kalendarium – LATO 2014 — kursy w COS–PZA Betlejemka

Kalendarium – LATO 2014 — kursy w COS–PZA Betlejemka

Opublikowano: 4-04-2014; 21:13 przez mteg


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Wybierz kurs w Betlejemce:
  
<<
     [Kurs zaawansowanej turystyki] 
     [Kurs taternictwa] 
     [Kurs wspinaczki skalnej] 
     [ Zgłoś się ! ] 


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Kurs zaawansowanych technik turystyki górskiej


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Czas trwania: 4 dni.


Terminy:
  •     29. 05.  do  01. 06. 2014

  •     05. 06.  do  08. 06. 2014

  •     15. 06.  do  18. 06. 2014

  •     26. 06.  do  29. 06. 2014

  •     17. 07.  do  20. 07. 2014

  •     09. 08.  do  12. 08. 2014

  •     14. 08.  do  17. 08. 2014

  •     24. 08.  do  27. 08. 2014

  •     28. 08.  do  31. 08. 2014

  •     04. 09.  do  07. 09. 2014

  •     14. 09.  do  17. 09. 2014

  •     18. 09.  do  21. 09. 2014

  •     28. 09.  do  01. 10. 2014

  •     02. 10.  do  05. 10. 2014Miejsce kursu:


Cena kursu:


 • 790 zł,


Zadatek wynosi 500 zł i stanowi warunek przyjęcia na kurs.

Wpłata zadatku – przelewem lub przekazem pocztowym na konto COS-PZA.
Pozostałą kwotę należy wpłacić gotówką po przybyciu do COS-PZA „Betlejemka” (w dniu rozpoczęcia kursu).


Uwaga! Podana wyżej cena kursu nie obejmuje kosztu noclegów.

Koszt pobytu w Betlejemce wynosi 36 zł dziennie (25 zł — dla członków klubów zrzeszonych w PZA).

Opłata za pobyt w Betlejemce pobierana jest na miejscu przez Kierownika Betlejemki.
Zasady uczestnictwa:                                                       §§ PZA


 • Kurs jest przewidziany dla osób legitymujących się już wcześniejszym kontaktem z turystyką tatrzańską lub praktyką w masywach górskich podobnych do Tatr Wysokich.

 • Przystąpienie do kursu nie jest uwarunkowane ukończeniem wcześniejszych szkoleń specjalistycznych.

 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

 • Uczestnik musi posiadać standardowe wyposażenie turystyczne: odzież, obuwie górskie (trekkingowe), plecak.

   >>  Zgłoszenie na kurs zaawansowanej turystyki
Program:                                                                          §§ PZA
  Zadaniem kursu jest nauczenie samodzielnego pokonywania trudnych tras turystycznych (Orla Perć, via-ferraty) w warunkach letnich.

  Służą temu zajęcia teoretyczne oraz terenowe,
  obejmujące m. in. następujące zagadnienia:  1. podstawy użycia sprzętu asekuracyjnego,


  2. asekuracja i poruszanie po via-ferratach,


  3. pokonywanie grani z asekuracą lotną,


  4. poruszanie z pomocą lin poręczowych,


  5. zjazd na linie,


  6. podstawy nawigacji górskiej.


  7. zasaday planowania przedsięwzięć górskich,


  8. wyposażenie turysty w górach nielodowcowych,


  9. zagrożenia i sztuka przetrwania w górach,


  10. ochrona przyrody i zasady działania na obszarach chronionych,


  11. pierwsza pomoc i współdziałanie ze służbami ratowniczymi.

Założenia organizacyjne:


 • Zajęcia terenowe odbywają się w zespołach czteroosobowych (tj. 4 kursantów plus instruktor).

 • Organizator zapewnia cały sprzęt techniczny.

 • Zajęcia terenowe składają się wycieczek z elementami wspinaczkowymi na trasach o stopniu trudności dostosowanym do warunków pogodowych
  oraz predyspozycji zespołu (przeciętnie o trudnościach I-II).

 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów w zespołach oraz wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie:  www.betlejemka.org.pl  
<<
     [Kurs zaawansowanej turystyki] 
     [Kurs taternictwa] 
     [Kurs wspinaczki skalnej] 
     [ Zgłoś się ! ] 


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Kurs taternictwa


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Czas trwania: 14 dni.


Terminy:
  •     22. 06  do  05. 07. 2014

  •     13. 07  do  26. 07. 2014

  •     27. 07  do  09. 08. 2014

  •     17. 08  do  30. 08. 2014

  •     31. 08  do  13. 09. 2014Miejsce kursu:

 • Hala Gąsienicowa, zakwaterowanie w obiekcie
  COS PZA „Betlejemka”.

 • Cena kursu:


  • 2700 zł,


  Zadatek wynosi 1000 zł i stanowi warunek przyjęcia na kurs.

  Wpłata zadatku – przelewem lub przekazem pocztowym na konto COS-PZA.
  Pozostałą kwotę należy wpłacić gotówką po przybyciu do COS-PZA „Betlejemka” (w dniu rozpoczęcia kursu).


  Uwaga! Podana wyżej cena kursu nie obejmuje kosztu noclegów.

  Koszt pobytu w Betlejemce wynosi:


  • 25 zł dziennie — dla członków klubów zrzeszonych w PZA,

  • 36 zł dziennie — dla innych osób.


  Opłata za pobyt w Betlejemce pobierana jest na miejscu przez Kierownika Betlejemki.
  Warunki dodatkowe:                                                       §§ PZA


  • Konieczne jest uprzednie ukończenie kursu wspinaczki skalnej
   (podstawowego, o profilu przygotowującym do kursu taternickiego – wg programu PZA
   [Zobacz!]).

  • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

  • Wymagane jest świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki.


  Organizator zapewnia cały sprzęt techniczny (poza obuwiem i plecakiem).

  Absolwent może (na życzenie) otrzymać Kartę Taternika
  dokumetnt certyfikujący ukończenie kursu wg programu PZA (opłata
  za wydanie dokumentu: 100 zł, potrzebna fotografia legitymacyjna).  Kurs taternictwa (fot.M.Pokszan)

     >>  Zgłoszenie na kurs taternictwa
  Program:                                                                          §§ PZA
   Zadaniem kursu jest nauczenie samodzielnego pokonywania dróg taternickich
   w warunkach letnich.

   W tym celu prowadzimy zajęcia teoretyczne oraz terenowe,
   obejmujace m. in. następujące zagadnienia:   1. samodzielną asekurację w ścianach i na graniach,


   2. umiejetność wspinaczki w różnych
    warunkach: terenowych, pogodowych, w nocy,


   3. wielokrotne zjazdy w terenie górskim,


   4. podstawy autoratownictwa i pierwszej pomocy,


   5. planowanie taktyki wspinaczek górskich,


   6. podstawy terenoznawstwa i nawigacji,


   7. posługiwanie się mapą, przewodnikami, schematami
    i odnajdywanie drogi w ścianie,


   8. dokumentowanie przejść ścianowych,


   9. zapoznanie z topografią ogólną Tatr
    i topografią szczegółową rejonu działania kursu,


   10. normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy i zagadnienia ochrony przyrody.
   Zajęcia terenowe składają się z serii wspinaczek na drogach
   wielowyciągowych o stopniu trudności dostosowanym do warunków pogodowych
   oraz predyspozycji zespołu (przeciętnie o trudnościach
   II–V+.

   Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów
   w zespołach oraz wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych.

   Założenia organizacyjne:


   • Zajęcia terenowe odbywają się w zespołach czteroosobowych
    (tj. 3 kursantów plus instruktor).

   • Trudności i klasa dróg wspinaczkowych zależeć będą od stwierdzonych
    przez instruktora predyspozycji psychofizycznych kursantów.
    Zapewniamy jednocześnie, że zarówno osoby, które pragną wspinania
    na drogach trudnych, jak i osoby nie stawiające sobie wysokiej poprzeczki
    znajdą na naszym kursie wiele satysfakcjonujących wrażeń.

   • Zakładamy, że technika pokonywania trudności technicznych jest tylko
    jednym z elementów sztuki taternickiej. W szkoleniu prowadzonym
    przez COS PZA główny nacisk kładziemy na wyrobienie w uczestnikach
    umiejętności samodzielnego i bezpiecznego działania w górach.
    Wiąże się to z opanowaniem przez absolwenta zarówno technik
    asekuracyjnych, jak i orientacji w terenie oraz umiejętności wyszukiwania
    optymalnej drogi w ścianie.        
  <<
       [Kurs zaawansowanej turystyki] 
       [Kurs taternictwa] 
       [Kurs wspinaczki skalnej] 
       [ Zgłoś się ! ]   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Kurs wspinaczki skalnej


  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Czas trwania: 6 dni.


  Terminy:
   •    10. 05  do  15. 05. 2014

   •    17. 05  do  22. 05. 2014

   •    24. 05  do  29. 05. 2014

   •    07. 06  do  12. 06. 2014

   •    17. 06  do  22. 06. 2014

   •    24. 06  do  29. 06. 2014

   •    01. 07  do  06. 07. 2014

   •    08. 07  do  13. 07. 2014

   •    15. 07  do  20. 07. 2014

   •    22. 07  do  27. 07. 2014

   •    29. 07  do  03. 08. 2014

   •    06. 08  do  11. 08. 2014

   •    12. 08  do  17. 08. 2014

   •    19. 08  do  24. 08. 2014

   •    26. 08  do  31. 08. 2014

   •    02. 09  do  07. 09. 2014

   •    09. 09  do  14. 09. 2014

   •    23. 09  do  28. 09. 2014

   •    07. 10  do  12. 10. 2014

   •    21. 10  do  26. 10. 2014
  Miejsce kursu:


  • Bazą kursu będzie miejscowość Podlesice (gmina Kroczyce
   koło Zawiercia).

  • Terenem działania będą Skały Podlesickie, Skały Kroczyckie, a także
   okolice Bobolic i Mirowa.

  • Osoby, które zgłoszą się na nasze kursy otrzymają szczegółowe
   informacje dotyczące sposobów dotarcia na miejsce, a także wiadomości
   o dostępnej ofercie noclegowo-pobytowej (pola namiotowe, rozwinięte
   usługi agroturystyczne, pokoje, motel, baza gastronomiczna etc.).


  Cena kursu:  • 790

  • Cena kursu obejmuje następujące usługi:


  • wyposażenie w kompletny nowoczesny sprzęt do wspinaczki skalnej
   (z wyłączeniem obuwia),


  • opiekę licencjonowanego instruktora PZA,


  • serię wykładów.
  • Opłata za kurs – wyłącznie przelewem na konto COS-PZA.
   Po przybyciu na kurs należy okazać potwierdzenie dokonania wpłaty.
   Uwaga! W cenę kursu nie są wliczone noclegi.

  Warunki dodatkowe:                                                       §§ PZA


  • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców
   lub opiekunów.

  • Wymagane jest świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań
   do uprawiania wspinaczki.

  • Uczestnik ma posiadać specjalne obuwie do wspinaczki skalnej
   oraz plecak.


  Cały sprzęt techniczny (poza obuwiem) zapewnia organizator.
  * Dla absolwentów tego kursu przewidziana jest zniżka przy kontynuacji szkolenia na kursie taternickim w COS-PZA.
  Skałki-1(fot. K. i G.Pokszan)


     >>  Zgłoszenie na kurs wspinaczki skalnej
  Program:                                                                          §§ PZA   Zadaniem kursu jest nauczenie podstaw asekuracji oraz techniki wspinaczki
   w terenie skalnym —
   zarówno po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne, jak
   i drogach wymagających samodzielnej asekuracji.
   Kurs ten przygotowuje do szkolenia taternickiego.


   Zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz praktyczne,
   obejmują m. in. następujące elementy:   1. wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży,


   2. praktyczna znajomość wybranych węzłów,


   3. zwijanie i przenoszenie liny,


   4. dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne
    noszenie go,


   5. samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych
    (kostki, kostki mechaniczne itp.), wykorzystanie punktów naturalnych,


   6. budowanie stanowisk asekuracyjnych,


   7. obsługa wybranych przyrządów asekuracyjnych,


   8. prawidłowe prowadzenie liny,


   9. przewiązywanie liny przez ring zjazdowy,


   10. zakładanie stanowisk zjazdowych,


   11. przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu,


   12. technika zjazdów,


   13. podstawy wychodzenia po linie,


   14. technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni,
    ustawienia ciała,


   15. przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu
    w skałkach,


   16. podstawy pierwszej pomocy,


   17. normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy,
    zagadnienia ochrony przyrody.
     <<
       [Kurs zaawansowanej turystyki] 
       [Kurs taternictwa] 
       [Kurs wspinaczki skalnej] 
       [ Zgłoś się ! ] 

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Zgłoszenia i zapytania   – przyjmujemy
   drogą internetową (kliknij tu!)

     oraz 
   telefonicznie (po godzinie 20:00).

   Kontakt:     • mail: betlejemka@pza.org.pl


     • tel.: 182019124, gsm. 603424101 (Kierownik COS-PZA – rezerwacje noclegów)

     • Adres korespondencyjny:


      • COS-PZA „Betlejemka”

       Hala Gąsienicowa

       34-500 Zakopane

       skr. poczt. 300  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


     <<
       [Kurs zaawansowanej turystyki] 
       [Kurs taternictwa] 
       [Kurs wspinaczki skalnej] 
       [ Zgłoś się ! ]   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Opracowanie: Marek Pokszan 2014

  Partnerzy
  Partnerzy techniczni