wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Kalendarium kursów  wiosennych i letnich w 2007 roku

Kalendarium kursów  wiosennych i letnich w 2007 roku

Opublikowano: 7-10-2008; 22:44 przez mteg
      COS-PZA „Betlejemka”────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     WHP 114 (fot. Bogusław Kowalski).jpg


Wybierz:  
<<
                       [Kurs taternictwa] 
                       [Kurs wspinaczki skalnej] 


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Kurs taternictwa


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Czas trwania: 17 dni. Każdy kurs zaczyna się w sobotę
o 14:00
, a kończy w piątek o 12:00.


Terminy: • Turnus I —     30.06 do 18.07.2007


 • Turnus II —    21.07 do 08.08.2007


 • Turnus III —    11.08 do 29.08.2007Miejsce kursu:

 • Hala Gąsienicowa, zakwaterowanie w obiekcie
  COS PZA „Betlejemka”.
 • Cena kursu:


  • dla członków klubów zrzeszonych w PZA — 1800 zł,

  • dla osób niezrzeszonych — 1900 zł.

  • dla absolwentów naszych
   kursów wspinaczki skalnej (COS PZA)
   — bonifikata 200 zł.
  W cenie kursu:

  • noclegi w Betlejemce, kuchnia turystyczna z gazem,

  • opieka instruktorska,

  • sprzęt wspinaczkowy,

  • transport w rejon Morskiego Oka i noclegi tamże,

  • ubezpieczenie NW do 10.000 zł.  Warunki dodatkowe:                                                       §PZA


  • Konieczne jest uprzednie ukończenie kursu wspinaczki skalnej (podstawowego, wg programu PZA).

  • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców
   lub opiekunów.

  • Wymagane jest świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań
   do uprawiania wspinaczki.


  Organizator zapewnia cały sprzęt techniczny (bez obuwia i plecaka).

  Absolwent może (na życzenie) otrzymać Kartę Taternika
  dokumetnt certyfikujący ukończenie kursu wg programu PZA (opłata
  za wydanie dokumentu: 50 zł).  Taternictwo 2. (fot. M. Pokszan)

  Program:                                                                          § PZA
   Zadaniem kursu jest nauczenie samodzielnego pokonywania dróg taternickich
   w warunkach letnich.

   W tym celu prowadzimy zajęcia teoretyczne oraz terenowe,
   obejmujace m. in. następujące zagadnienia:   1. samodzielną asekurację w ścianach i na graniach,


   2. umiejetność wspinaczki w różnych
    warunkach: terenowych, pogodowych, w nocy,


   3. wielokrotne zjazdy w terenie górskim,


   4. podstawy autoratownictwa i pierwszej pomocy,


   5. planowanie taktyki wspinaczek górskich,


   6. podstawy terenoznawstwa i nawigacji,


   7. posługiwanie się mapą, przewodnikami, schematami
    i odnajdywanie drogi w ścianie,


   8. dokumentowanie przejść ścianowych,


   9. zapoznanie z topografią ogólną Tatr
    i topografią szczegółową rejonu działania kursu,


   10. normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy
    i zagadnienia ochrony przyrody.
   Zajęcia terenowe składają się z serii wspinaczek na drogach
   wielowyciągowych o stopniu trudności dostosowanym do warunków pogodowych
   oraz predyspozycji zespołu (przeciętnie o trudnościach
   II–V+.

   Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów
   w zespołach oraz wykładów z wykorzystaniem środków multimedialnych.


   Taternictwo 1 (fot. M. Pokszan).


   Założenia organizacyjne:


   • Zajęcia terenowe odbywają się w zespołach czteroosobowych
    (tj. 3 kursantów plus instruktor).

   • Trudności i klasa dróg wspinaczkowych zależeć będą od stwierdzonych
    przez instruktora predyspozycji psychofizycznych kursantów.
    Zapewniamy jednocześnie, że zarówno osoby, które pragną wspinania
    na drogach trudnych, jak i osoby nie stawiające sobie wysokiej poprzeczki
    znajdą na naszym kursie wiele satysfakcjonujących wrażeń.

   • Zakładamy, że technika pokonywania trudności technicznych jest tylko
    jednym z elementów sztuki taternickiej. W szkoleniu prowadzonym
    przez COS PZA główny nacisk kładziemy na wyrobienie w uczestnikach
    umiejętności samodzielnego i bezpiecznego działania w górach.
    Wiąże się to z opanowaniem przez absolwenta zarówno technik
    asekuracyjnych, jak i orientacji w terenie oraz umiejętności wyszukiwania
    optymalnej drogi w ścianie.         >>  Zgłoszenie na kurs taternictwa
    
  <<
                         [Kurs taternictwa] 
                         [Kurs wspinaczki skalnej]   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Kurs wspinaczki skalnej


  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Czas trwania: 7 dni. Każdy kurs zaczyna się
  w poniedziałek o 12:00, a kończy w niedzielę o 14:00.


  Terminy:


  • 07. 05 do 13. 05. 2007


  • 21. 05 do 27. 05. 2007


  • 04. 06 do 10. 06. 2007


  • 18. 06 do 24. 06. 2007


  • 30. 07 do 05. 08. 2007


  • Inne terminy – do uzgodnienia.

  Miejsce kursu:


  • Bazą kursu będzie miejscowość Podlesice (gmina Kroczyce
   koło Zawiercia).

  • Terenem działania będą Skały Podlesickie, Skały Kroczyckie, a także
   okolice Bobolic i Mirowa.

  • Osoby, które zgłoszą się na nasze kursy otrzymają szczegółowe
   informacje dotyczące sposobów dotarcia na miejsce, a także wiadomości
   o dostępnej ofercie noclegowo-pobytowej (pola namiotowe, rozwinięte
   usługi agroturystyczne, pokoje, motel, baza gastronomiczna etc.).
  Opcja specjalna:


   Przewidujemy możliwość zorganizowania — na życzenie — kursu
   w skałach Gór Sokolich (koło Jeleniej Góry).
   Warunkiem organizacji kursu w tym rejonie jest zgłoszenie się
   (z rozsądnym wyprzedzeniem czasowym)
   co najmniej jednej pełnej, tj. 4-osobowej, grupy chętnych.

  Cena kursu:  • 700 zł od osoby w grupie 2 osobowej,


  • 500 zł od osoby w grupie powyżej 2 osób (3 i więcej).


  • Jedna osoba — cena do uzgodnienia.


  • Cena kursu obejmuje następujące usługi:


  • wyposażenie w kompletny nowoczesny sprzęt do wspinaczki skalnej
   (z wyłączeniem obuwia – należy mieć własne trzewiki wspinaczkowe!),


  • opiekę licencjonowanego instruktora PZA,


  • serię wykładów teoretycznych.

  • Uwaga! W cenę kursu nie są wliczone noclegi.
   Absolwenci naszych kursów wspinaczki skalnej, którzy zdecydują się
   na kontynuację szkolenia na kursach taternickich
   organizowanych w „Betlejemce” (na Hali Gąsienicowej) otrzymają
   atrakcyjną zniżkę w opłacie za kurs taternicki
   (szczegóły w ofercie kursu taternickiego).


   Zniżkę tę będzie można wykorzystać w tegorocznym sezonie letnim lub
   w roku przyszłym.

  Warunki dodatkowe:                                                       §PZA


  • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców
   lub opiekunów.

  • Wymagane jest świadectwo lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań
   do uprawiania wspinaczki


  Cały sprzęt techniczny zapewnia organizator.
  Skałki 1 (fot. K. i G. Pokszan).


  Program:                                                                          § PZA   Zadaniem kursu jest nauczenie podstaw asekuracji oraz techniki wspinaczki
   w terenie skalnym —
   zarówno po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne, jak
   i drogach wymagających samodzielnej asekuracji.


   W tym celu prowadzimy zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz praktyczne,
   obejmujące m. in. następujące elementy:   1. wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży,


   2. praktyczna znajomość wybranych węzłów,


   3. zwijanie i przenoszenie liny,


   4. dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne
    noszenie go,


   5. samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych
    (kostki, kostki mechaniczne itp.), wykorzystanie punktów naturalnych,


   6. budowanie stanowisk asekuracyjnych,


   7. obsługa wybranych przyrządów asekuracyjnych,


   8. prawidłowe prowadzenie liny,


   9. przewiązywanie liny przez ring zjazdowy,


   10. zakładanie stanowisk zjazdowych,


   11. przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu,


   12. technika zjazdów,


   13. podstawy wychodzenia po linie,


   14. technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni,
    ustawienia ciała,


   15. przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu
    w skałkach,


   16. podstawy pierwszej pomocy,


   17. normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy,
    zagadnienia ochrony przyrody.


     >>  Zgłoszenie na kurs wspinaczki skalnej
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


     <<
                         [Kurs taternictwa] 
                         [Kurs wspinaczki skalnej] 

                                               ©

  Partnerzy