wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Komunikat KSWSiW- Stopień instruktorski a oferty szkoleń

Komunikat KSWSiW- Stopień instruktorski a oferty szkoleń

Opublikowano: 1-07-2015; 1:55 przez mteg

Wraz z początkiem górskiego sezonu szkoleniowego KSWSiW przypomina, że stopniom instruktorskim PZA przyporządkowane są konkretne obszary kompetencyjne, określone w Regulaminie Kadry.W związku z tym wszelkie oferty szkoleniowe oparte o tytuł „Instruktor PZA” muszą spełniać następujące warunki:


    1. przedstawiać dokładną nazwę stopnia instruktorskiego osoby prowadzącej kurs, taką samą jak figurująca w aktualnie posiadanej licencji,

    2. przedmiot oferty nie może wykraczać poza ramy kompetencyjne wynikające z licencji instruktora prowadzącego.


W myśl tej zasady, do prowadzenia szkoleń w górach lodowcowych upoważnieni są wyłącznie ci instruktorzy PZA, którzy posiadają stopień Instruktor Alpinizmu.


Praca Instruktora Taternictwa w jakichkolwiek górach lodowcowych jest dopuszczalna tylko pod warunkiem, że:

    a) zgłosił do KSWSiW swoją aspirację do stopnia Instr. Alpinizmu,

    b) uczestniczył (z pozytywnym wynikiem) w zajęciach unifikacyjnych Instruktorów Alpinizmu,

    c) działa pod bezpośrednim nadzorem Instruktora Alpinizmu.


Z taternickim pozdrowieniem
KSWSiW

Partnerzy
Partnerzy techniczni