wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Komunikat KSWSiW- Kursy skalne, taternickie, instruktorskie

Komunikat KSWSiW- Kursy skalne, taternickie, instruktorskie

Opublikowano: 1-07-2015; 1:30 przez mteg

W związku z letnim sezonem szkoleniowym, pragniemy zwrócić uwagę Koleżanek i Kolegów Instruktorów na kilka istotnych spraw związanych z prowadzoną działalnością szkoleniową.


Naszą intencją jest przede wszystkim dbałość o pozytywny wizerunek instruktorów PZA, wysoki poziom oraz bezpieczeństwo podczas szkoleń firmowanych marką PZA.


Mamy świadomość, iż zdecydowana większość instruktorów prowadzi szkolenia na wysokim poziomie, a także zgodnie z zakresem swoich uprawnień instruktorskich i z programami poszczególnych kursów. Niestety, dają się zauważyć również pewne uchybienia w tym zakresie. Liczymy, że poniższe uwagi pomogą te uchybienia usunąć, co będzie z korzyścią dla wizerunku wszystkich instruktorów PZA.


  • Kursy wspinaczki skalnej

  Wspomniane problemy dotyczą kilku aspektów, m.in. niezgodności niektórych ofert kursów z obowiązującymi programami PZA. Zauważone niezgodności dotyczą m.in. czasu trwania oferowanych kursów. Na przykład czas trwania Kursu wspinaczki na drogach ubezpieczonych i Kursu wspinaczki na własnej asekuracji jest w niektórych ofertach określony na 3 dni zamiast min. 4 dni. Przypominamy zasadę, że kursy oferowane jako kursy zgodne z programem PZA, muszą być prowadzone przez instruktora PZA i zgodnie z aktualnym programem PZA dla danego rodzaju kursu.

  • Kursy taternickie

  W kategorii kursów taternickich apelujemy o rozsądne rozplanowanie dni szkoleniowych i odpoczynkowych. Problemy związane ze zmienną tatrzańską pogodą nie usprawiedliwiają narażania zdrowia i życia uczestników kursów poprzez nieprzerwane szkolenie w ciągu np. 6 – lub więcej – dni. KSWSiW dopuszcza maksymalnie 4 dni szkoleniowe następujące bezpośrednio po sobie.

  • Kursy instruktorskie

  Instruktorzy PZA, przed przystąpieniem do pracy szkoleniowej na wszelkich wspinaczkowych kursach instruktorskich, zobowiązani są każdorazowo do uzyskiwania pisemnej zgody KSWSiW PZA.


Ponadto przypominamy, że niedopuszczalne jest podpisywanie przez instruktora PZA zaświadczeń o ukończeniu jakiegokolwiek kursu, jeśli nie przeprowadził owego szkolenia osobiście.Prosimy wszystkie Koleżanki i Kolegów Instruktorów o przejrzenie swoich ofert szkoleniowych i bezzwłoczne dostosowanie ich do obowiązujących programów PZA.

Utrzymywanie ofert szkoleniowych opisywanych jako prowadzonych wg. programów PZA, a w rzeczywistości z tymi programami niezgodnych, może skutkować utratą licencji instruktorskiej na bieżący rok oraz cofnięciem rekomendacji PZA dla danej szkoły/instruktora.Z taternickim pozdrowieniem
KSWSiW

Partnerzy
Partnerzy techniczni