wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Uwagi przed tatrzańskim sezonem szkoleniowym

Uwagi przed tatrzańskim sezonem szkoleniowym

Opublikowano: 21-06-2008; 11:44 przez mteg

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej Polskiego Związku
Alpinizmu zwraca się z apelem do wszystkich adeptów wspinaczki
zdecydowanych
na uczestnictwo w odpłatnym kursie taternictwa o wnikliwą kontrolę
zarówno
uprawnień formalnych wybranych przez siebie instruktorów, jak również
kontrolę
jakości usług oferowanych przez kadrę instruktorską.


Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że kursy wspinaczkowe
odbywające się
w terenie wysokogórskim mają prawo przeprowadzać jedynie instruktorzy
sportu
o specjalizacji wspinaczka wysokogórska. Takie uprawnienia obecnie
posiada
wyłącznie kadra szkoleniowa PZA
, ściślej mówiąc instruktorzy
taternictwa
oraz instruktorzy alpinizmu PZA.


Aktualna lista znajduje się na stronie Polskiego Związku
Alpinizmu.


Potencjalnym klientom zwracamy uwagę na fakt, że mogą odbyć kurs
we wspinaczce wysokogórskiej w trojaki sposób:


  • w Centralnym Ośrodku Szkolenia PZA „Betlejemka”,

  • na kursach klubowych

  • oraz u instruktorów prywatnych.Niezależnie od wyboru oferty pełen kurs powinien odbyć się
zgodnie
programem
opracowanym przez KSWSiW PZA. Kurs kurs powinien obejmować
przynajmniej 10 dni zajęć w terenie (w tym 9 dni wspinaczkowych).
Kurs taternicki składa się z wykładów, zajęć praktycznych
i wspinaczek, zgodnie z załączonym wykazem.


Program
kursu realizowany jest przynajmniej w połowie w Tatrach. Połowa
zajęć wspinaczkowych
może odbywać się w innym niż Tatry rejonie o charakterze wysokogórskim.
Zajęcia z autoratownictwa mogą odbywać się w terenie skałkowym,
ale muszą
być przeprowadzone w terenie skalnym, a nie na sztucznych obiektach.


Do kursu mogą przystępować osoby wyłącznie posiadające kartę
wspinacza,
zaświadczenie o ukończeniu podstawowego kursu skalnego lub zaświadczenie
o ukończeniu podstawowego kursu jaskiniowego.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody
podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).Istotną sprawą na którą pragniemy zwrócić uwagę jest rzetelność
realizacji
programów szkoleniowych przez instruktorów PZA. Kursanci powinni
na początku
kursu otrzymać
program
szkolenia. Przypominamy, że jeden instruktor może szkolić
maksymalnie trzy osoby. Nauczanie większej ilości kursantów wiąże się
z naruszeniem zasad
bezpiecznego szkolenia, co może stanowić podstawę do wszczęcia procedury
dyscyplinarnej w stosunku do instruktora.


Takie zjawisko jest karygodne i KSWSiW PZA będzie je piętnować.


Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej
w trosce o jakość
usług świadczonych przez instruktorów PZA zwraca się z prośbą
o kontakt osób, które zetkną się z nierzetelnym szkoleniem
(szkolenie@pza.org.pl).

Na pewno rozwiązaniem problemu nie będzie praktykowane opisywanie
błędów w szkoleniu
na forach internetowych bez podania danych zarówno instruktora
jak i osoby zgłaszającej naruszenie zasad bezpiecznego szkolenia.


Zachęcamy do wkraczania w pionowy świat pod okiem fachowców,
a jednocześnie
do wymagania od instruktorów wypełnienia minimum programowego.
Samodzielne
odkrywanie tajników może okazać się bolesne, dosłownie
i w przenośni.Życzymy udanego sezonu wspinaczkowego.


Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej PZA

Partnerzy