wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Komisja Szkolenia - Programy kursów > Program kursu wspinaczki po drogach ubezpieczonych

Program kursu wspinaczki po drogach ubezpieczonych

Opublikowano: 22-09-2005; 14:52 przez mteg | Modyfikacja: 21-03-2016; 9:06 przez mteg

UWAGA! Tekst zamieszczony poniżej jest wyłącznie
REGULAMINEM PROGRAMOWYM kursu i nie stanowi oferty szkolenia prowadzonego przez COS-PZA.

Kursy realizowane przez COS-PZA są wymienione w
‚Kalendarium’
na bieżący sezon.


 

Zasady uczestnictwa:

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w skałkach przeplatane teorią.

Czas trwania: minimum cztery dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Prowadzący: instruktorzy PZA (wspinaczkowi i taternictwa jaskiniowego – wszystkich stopni).

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Treść zajęć

1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.

2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atwestów, zastosowanie):

– liny i repsznury

– uprzęże biodrowe

– karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy)

– ekspresy

– taśmy

– przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri

– stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)

– buty

– akcesoria: magnezja, woreczek

3. Zasady asekuracji:

– zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny

– asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj) lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego

– asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć); postawa asekurującego ;zalecane ćwiczenia

asekuracji na zrzutni;

– zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;

– przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.

– wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.

4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.

5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.

6. Nauczanie techniki wspinania:

– wykorzystanie chwytów i stopni;

– ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;

– wspinaczka statyczna i dynamiczna;

– zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

7. Podstawy technik linowych:

– zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.

8. Skale trudności używane w skałkach.

9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

 

Partnerzy