wróć
Polski Związek Alpinizmu
Komisja Szkolenia - Informacje > Komisja Szkolenia - Programy kursów > Program zimowego kursu wspinaczkowego

Program zimowego kursu wspinaczkowego

Opublikowano: 22-09-2005; 14:52 przez mteg | Modyfikacja: 6-07-2022; 15:07 przez Barbara_Batko

UWAGA! Tekst zamieszczony poniżej jest wyłącznie REGULAMINEM PROGRAMOWYM kursu i sam w sobie nie stanowi oferty szkolenia prowadzonego przez COS-PZA. Kursy realizowane przez COS-PZA są wymienione w zakładce KURSY PROGRAM I TERMINY na bieżący sezon.


  Zasady uczestnictwa: Zimowy kurs wspinaczkowy przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki zimowej oraz w górach lodowcowych. Do kursu mogą przystępować osoby legitymujące się ukończeniem letniego kursu taternickiego. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów). Forma zajęć: kurs składa się z wykładów, zajęć praktycznych i wspinaczek, zgodnie z załączonym wykazem. Może być organizowany w Tatrach lub innym rejonie o charakterze wysokogórskim (typu alpejskiego). Czas trwania: kurs powinien obejmować przynajmniej 6 dni zajęć. Ilość szkolonych: na jednego instruktora do dwóch osób. Prowadzący: instruktorzy PZA (taternictwa i alpinizmu). Instruktorzy alpinizmu mogą prowadzić szkolenie samodzielnie, a instruktorzy taternictwa wyłącznie na kursach organizowanych przez COS PZA oraz na stacjonarnych kursach klubowych, kierowanych przez instruktora alpinizmu przebywającego non stop na kursie. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową). Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności praktycznych. Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi. Treść zajęć Tematy wykładów 1. Specyfika wspinaczki zimowej i zagrożenia występujące we wspinaczce zimowej. 2. Sprzęt i wyposażenie do wspinaczki zimowej (techniczny i osobisty), odzież i obuwie. 3. Asekuracja w terenie śnieżnym, lodowym i mieszanym; asekuracja w trawkach. 4. Lawiny: lawiny pyłowe, deskowe i gruntowe – ich charakterystyka i związane z nimi zagrożenia, miejsca i warunki występowania lawin, zachowanie w terenie lawiniastym, techniki profilaktyczne (próby śniegu), poszukiwanie ludzi zasypanych przez lawinę (w tym przy wykorzystaniu przyrządów elektronicznych). 5. Biwakowanie zimą: biwak planowany, nieplanowany, biwak w jamie śnieżnej, biwak na lodowcu. 6. Lodowce i góry typu alpejskiego: budowa lodowca, niebezpieczeństwa lodowców, występowanie szczelin i barier seraków, poruszanie się i asekuracja na lodowcu, wydobywanie partnera ze szczeliny. 7. Strategia i taktyka wspinaczki zimowej. 8. Zapobieganie i pierwsza pomoc w wypadkach odmrożeń i wychłodzenia. Zajęcia praktyczne 1. Zapoznanie z rakami i czekanem: – poruszanie się na stokach śnieżnych, hamowanie czekanem i bez użycia czekana; – poruszanie się po trawkach i skale; – poruszanie się w lodzie. 2. Instalowanie punktów asekuracyjnych: – w śniegu (czekan, plecak, deadman, człowiek); – w terenie skalno – trawiastym (śruby i inne, haki skalne – szukanie szczelin); – w lodzie (różne typy haków lodowych, instalowanie oczek lodowych). UWAGI: każdy kursant ma na małych formach terenowych (stok śnieżny, stoki i ścianki trawiasto – skalne, lodospad) samodzielnie założyć co najmniej po 10 punktów asekuracyjnych w każdym typie terenu. 3. Prowadzenie i zakładanie stanowisk na małych formach w różnych typach terenu: co najmniej po 3 prowadzenia w każdym terenie. 4. Torowanie w zespole, zakładanie szlaku. 5. Budowa jamy śnieżnej. 6. Biwak w górach. 7. Zajęcia lawinowe: przeszukiwanie lawiniska, poszukiwanie zasypanych przy użyciu przyrządów elektronicznych, sondowanie, wykonywanie przekrojów i prób śniegu (np. próba norweska) w terenie. 8. Demonstracja metod poruszania się z asekuracją na lodowcu. Wspinaczki Co najmniej 5 różnych dróg wspinaczkowych.  

Partnerzy