wróć
Polski Związek Alpinizmu
Uncategorized > Konsultacje kadry narodowej na czas – Tarnów 12 i 14 maj 2017

Konsultacje kadry narodowej na czas – Tarnów 12 i 14 maj 2017

Opublikowano: 24-04-2017; 17:04 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 12-05-2017; 10:29 przez Arkadiusz Kamiński

W dniach 12 i 14 maja 2017 w Tarnowie odbędą się konsultacje kadry narodowej w konkurencji na czas. Konsultacje są również otwarte dla pozostałych członków kadry narodowej tj. w boulderingu i prowadzeniu.

1. Organizacja

Polski Związek Alpinizmu, Klub Sportowy Sportiva, KU AZS PWSZ Tarnów, Ściana Wspinaczkowa La Roca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: wspinanie@outlook.com

2. Harmonogram
Piątek, 12.05.2017
17:30 – 18:00 – rozgrzewka,
18:00 – 20:00 – trening seniorów na ściance PWSZ

Sobota, 13.05.2017
brak możliwości trenowania na ścianie do czasówek

15:00 – 17:00 – analiza startu w PEJ (Andrzej Kajdan)

Niedziela, 14.05.2017
Juniorzy i juniorzy młodsi
10:00 – 10:30 – rozgrzewka juniorów młodszych i juniorów,
11:00 – 13:00 – trening juniorów młodszych i juniorów,

Seniorzy i młodzieżowcy
12:30 – 13:00 – rozgrzewka młodzieżowców i seniorów,
13:00 – 15:00 – trening młodzieżowców i seniorów.

Uwaga. W przypadku większej liczby zgłoszeń, harmonogram może ulec zmianie.
Prowadzący zajęcia: Arkadiusz Kamiński, 
Podczas konsultacji mile widziani są trenerzy i rodzice zawodników. W konsultacjach mogą również uczestniczyć zawodnicy innych reprezentacji.

3. Miejsce

Ściana wspinaczkowa PWSZ Tarnów, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

4. Uczestnicy

W przypadku Polaków, w konsultacjach mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie zawodnicy kadry narodowej PZA w kategoriach wiekowych juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów, posiadający aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemna zgodę rodziców/prawnych opiekunów. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w konsultacjach znajduje się tutaj.

5. Zgłoszenia

Zawodników kadry narodowej prosimy o potwierdzenie udziału w konsultacjach do dnia: 11.05.2017, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Lista zgłoszonych zawodników tutaj.

6. Świadczenia organizatora

Kadrowicze powołani z konkurencji na czas, nie mieszkający w Tarnowie, mają możliwość uzyskania zwrotów kosztu zakwaterowania do wysokości kwoty ryczałtu za nocleg (45 zł) za noc z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Chęć otrzymania zwrotu należy zgłosić organizatorowi najpóźniej do dnia: 03.05.2017, wysyłając e-mail na adres wspinanie@outlook.com

Partnerzy
Partnerzy techniczni