wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 03.10.2023

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 03.10.2023

Opublikowano: 10-01-2024; 11:40 przez Barbara_Batko | Modyfikacja: 18-01-2024; 8:53 przez Barbara_Batko

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 3.10.2023

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Marek Wierzbowski, Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Boris Poleganow, Monika Strojny, Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Piotr Bunsch, Michał Semow, Agnieszka Szrek-Burczyk

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka, Barbara Batko, Anna Sitek

Komisja Rewizyjna: Michał Kochańczyk

Goście: Magdalena Dacy, Stanisław Dacy

Omówiono następujące sprawy:

1. Przegłosowanie składów komisji.

Zdaniem B. Poleganowa Przewodniczący Komisji Kanioningu powinien przedstawić Zarządowi poszczególnych kandydatów do składu tej komisji. M. Wierzbowski i B. Poleganow zobligowali się do kontaktu z Przewodniczącym Komisji.

Komisja Wspinaczki Sportowej
W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 1 z dnia 3.10.2023 r. o ustanowieniu P. Bunscha pełniącym obowiązki przewodniczącego Komisji.

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1

Komisja Tatrzańska
W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 2 z dnia 3.10.2023 r. o zatwierdzeniu składu Komisji Tatrzańskiej:
Piotr Xięski – Przewodniczący
Marek Wierzbowski 
Stanisław Dacy 

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej
W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 3 z dnia 3.10.2023 r. o zatwierdzeniu składu Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej:
Paweł Grenda – Przewodniczący
Damian Granowski 
Jan Kuczera
Marcin Kraszewski
Jarosław Liwacz
Janusz Ryszewski
Dariusz Żurek
Marek Kujawiński
Andrzej Makarczuk
Wojciech Szymendera

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1

Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego
W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 4 z dnia 3.10.2023 r. o zatwierdzeniu składu Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego:
Monika Strojny – Przewodnicząca
Dariusz Kafarowski
Marcin Rzeszótko
Michał Semow
Tomasz Tywonek
Jakub Gąsior

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2

Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej
W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 5 z dnia 3.10.2023 r. o zatwierdzeniu składu Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej:
Michał Czech – Przewodniczący
Wadim Jabłoński
Miłosz Jodłowski
Kamil Klimkiewicz
Jakub Kokowski
Paweł Zieliński
Bogusław Kowalski
Piotr Pustelnik
Marcin Rutkowski

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2

Komisja Taternictwa Jaskiniowego
W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 6 z dnia 3.10.2023 r. o zatwierdzeniu składu Komisji Taternictwa Jaskiniowego:
Agnieszka Szrek-Burczyk – Przewodnicząca
Marcin Pruc
Robert Matuszczak
Wanda Cacha
Sonia Dudziak
Zuzanna Palińska
Ireneusz Królewicz

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych 
W głosowaniu podjęto Uchwałę nr 7 z dnia 3.10.2023 r. o zatwierdzeniu składu Komisji  Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych:
Miłosz Jodłowski – Przewodniczący
Włodzimierz Porębski
Andrzej Mirek

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Zdaniem P. Xięskiego kluczowa jest kwestia powołania Interdyscyplinarnej Komisji Szkolenia. Opiekunem tego tematu został Michała Semowa.

2. Naruszenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej.
Ustalono, że odbędzie się w tej sprawie spotkanie z zainteresowanym oraz odpowiednimi przedstawicielami Zarządu.

3. Nagrody za Mistrzostwa Polski dla zawodników z Ukrainy.
Temat jest koordynowany przez P. Xięskiego.

4. Prośba o wykorzystanie środków z Funduszu Berbeki na rzecz rodziny zmarłego J.Ś.
M. Semow zadeklarował się, że zweryfikuje sytuację rodziny w zakresie ewentualnej potrzeby wsparcia finansowego.

5. Kwestia ścianek wspinaczkowych Polskiego Związku Alpinizmu. 
P. Bunsch krótko zreferował temat ścianek wspinaczkowych i ich wykorzystania na potrzeby Związku.

6. Licencje dla sędziów i konstruktorów dróg.
Sitek przekazała, że konieczne jest stworzenie stosownego Regulaminu wydawania licencji dla sędziów i konstruktorów dróg.

O godz. 21:15 dołączyła Agnieszka Szrek-Burczyk.

7. Zapytanie zawodniczki o umieszczenie logotypu sponsora indywidualnego na stroju zawodnika Kadry Narodowej.
Pustelnik zauważył, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian w zasadach dotyczących strojów zawodników Kadry Narodowej. Zainteresowani zawodnicy zostaną poinformowani, że zasady nie uległy zmianie, co oznacza, że nie ma możliwości umieszczenia logotypu sponsora indywidualnego na stroju zawodnika Kadry Narodowej.

8. Ponowne naruszenie Porozumienia między Polskim Związkiem Alpinizmu a zawodnikiem Kadry Narodowej.
Ustalono, że z uwagi na ponowne naruszenie Porozumienia między Polskim Związkiem Alpinizmu a zawodnikiem Kadry Narodowej przez zawodniczkę sprawa zostanie skierowana do Sądu Koleżeńskiego.

9. Puchar Polski w Rzeszowie.
Bunsch przekazał, iż organizator (Centrum Wspinaczkowe FlyWall) odwołał zawody Pucharu Polski. 

10. Nadużywanie blachy Instruktor PZA oraz logotypu Polskiego Związku Alpinizmu na stronach internetowych niektórych szkół wspinaczkowych.
Stwierdzono, że istnieje problem z nadużyciem blachy Instruktor PZA oraz logotypu Polskiego Związku Alpinizmu na stronach szkół wspinaczkowych, szczególnie w przypadku kursów turystyki zimowej. Na stronie internetowej PZA powinna znaleźć się informacja, kto może prowadzić tego typu kursy oraz informacja o aktualnych uprawnieniach instruktorów. 

Protokołowała: Iwona Bocian

Partnerzy