wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.03.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.03.2017

Opublikowano: 15-05-2017; 23:04 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Monika Strojny, Iwona Bocian, Arkadiusz Kamiński, Marek Kujawiński, Miłosz Jodłowski, Arkadiusz Brzoza, Leszek Cichy

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka,

Dyrektor Biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

 1. KWS – kooptacja kol. Pawła Czyża do Komisji Wspinaczki Sportowej.

P. Pustelnik na wniosek KWS zarządził głosowanie w sprawie kooptacji do składu Komisji Wspinaczki Sportowej kol. Pawła Czyża.

Wynik głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Nadanie stopnia Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego Kubie Hornowskiemu (KW Zakopane).

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie nadania stopnia Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego kol. Kubie Hornowskiemu (KW Zakopane).

Wynik głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Zaległość Klubu Wysokogórskiego Nowy Sącz.

W toku dyskusji ustalono, że zostanie podjęta jeszcze jednak próba nawiązania kontaktu z reprezentantami tego Klubu.

 1. Rozpatrzenie wniosku Klubu Wspinaczkowego Kielce o przyjęcie w poczet członków PZA.

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w poczet klubów zrzeszonych w PZA Klubu Wspinaczkowego Kielce.

Wynik głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Piknik Olimpijski – propozycja Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

M. Szydłowska wyjaśniła, że PZA otrzymała zaproszenie na udział w 19 Pikniku Olimpijskim organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski (PKO). Impreza odbędzie się 3 czerwca 2017 roku (sobota), w godzinach 12.00-18.30, wokół Centrum Olimpijskiego im. Jana Pawła II oraz na terenie Parku Kępa Potocka. Krótko przedyskutowano propozycję PKO uznając, że jest ona dobrą promocją działalności wspinaczkowej, w tym w górach wysokich. Przy czym udział w takiej imprezie będzie wymagał zaangażowania osobowego i finansowego. Na skypekonferencji nie podjęto ostatecznej decyzji czy PZA zaangażuje się w niniejszy projekt i ew. w jakiej formule. Temat wymaga konsultacji m.in. z KWS (ścian wspinaczkowa) oraz KWW (promocja wypraw wysokogórskich).

 1. COS Betlejemka – braki kadrowe.

M. Kujawiński wyjaśnił, że w COS Betlejemka wystąpiły braki kadrowe.. W ocenie M. Wierzbowskiego deficyt kadrowy spowodowany jest faktem, że ostatni kurs instruktorski taternictwa był organizowany 6 lat temu.

 1. Deregulacja uprawnień instruktorskich.

M. Kujawiński stwierdził, że konieczne jest podjęcie wspólnych kroków z PSPW ze względu na to, że jakość osób szkolących pozostawia wiele do życzenia.

 1. Grupa Młodzieżowa.

J. Głowacka wyjaśniła, że dotychczasowa grupa młodzieżowa już nie funkcjonuje, a nowa jeszcze nie powstała. Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w braku lidera, który wziąłby się za organizacje funkcjonowania grupy młodzieżowej.

Ustalone zostało, że temat grupy młodzieżowej zostanie przedyskutowany w późniejszym terminie w węższym gronie.

 1. Opłaty licencyjne – pismo KTJ.

W opinii P. Pustelnika kwestia opłat licencyjnych to poważny temat z uwagi na fakt, że dotyczy wielu komisji.

M. Kujawiński zaproponował, aby nie wycofywać już przesłanego komunikatu dot. opłat licencyjnych na ten rok, a kwestię licencjonowania instruktorów taternictwa jaskiniowego przedyskutować w odrębnym trybie.. Propozycje kilkuetapowego wdrożenia regulacji dot. licencjonowania instruktorów zebrani poparli.

 1. 30-lecie Korony Himalajów.

P. Pustelnik zajmie się tematem poza trybem skypekonferencji.

 1. Kwestie organizacyjne dot. WZD PZA 2017.

Ustalono, że kwestie organizacyjne związane z WZD PZA 2017 również zostanie ustalone poza trybem skypekonferencji.

Partnerzy